Show simple item record

dc.contributor.authorFiołek, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-02-09T08:42:09Z
dc.date.available2015-02-09T08:42:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6619
dc.description.abstractThe year of 2012 was very fruitful for Stanisław Brzozowski: six of his novels were published in two hefty volumes. Wydawnictwo Literackie , the publisher of this edition, keeps up with the (Krytyka Polityczna), which in recent years has vigoro- usly taken up the task of preserving the legacy of the author of Płomienie (“Flames”). Andrzej Mencwel has replaced Mieczysław Sroka as the editor of Dzieła (“Works”), with most editorial work done by Maciej Urbanowski. The latter also prepared the anthology Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego (“There Is a God, the Truth Lives On. Another Face of Stanislaw Brzozowski”), published in the same year by Fronda. This book presents Brzozowski in context close to Catholic, natio- nal and conservative thought. The text is a brief discussion of the specifics of Urba - nowski’s anthology against the backdrop of the recent history of the reception of Brzozowski.en
dc.description.abstractRok 2012 był dla tego Stanisława Brzozowskiego bardzo udany: wydano sześć jego tytułów powieściowych w dwóch opasłych woluminach. Odpowiedzialne za tę edycję Wydawnictwo Literackie, jak widać, nie oddaje pola Wydawnictwu Krytyki Politycznej, które w ostatnich latach energicznie zajęło się przypominaniem spuścizny autora Płomieni. Na stanowisku redaktora Dzieł Andrzej Mencwel zastąpił Mieczysława Srokę, a opracowaniem tekstu zajął się Maciej Urbanowski. On też ułożył antologię Jest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego, wydaną w tym samym roku przez Wydawnictwo Fronda. Książka prezentuje Brzozowskiego w kontekstach bliskich myśli katolickiej, narodowej i konserwatywnej. Tekst jest krótkim omówieniem specyfiki antologii Urbanowskiego na tle najnowszych dziejów recepcji Brzozowskiego.pl
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;2
dc.subjectStanisław Brzozowskipl_PL
dc.subjectMaciej Urbanowskipl_PL
dc.subjectKrytyka Politycznapl_PL
dc.subjectFrondapl_PL
dc.titlePoza przywłaszczaniem i odzyskiwaniempl_PL
dc.title.alternativeBeyond appropriation and recoveryen
dc.typeOtherpl_PL
dc.page.number483-486pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polskipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteKrzysztof Fiołek – dr, adiunkt w Katedrze Historii Literatury Pozytywi- zmu i Młodej Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią pol- skich sporów światopoglądowych, ich odbiciem w literaturze i publicysty- ce oraz przemianami społeczno-cywilizacyjnymi ukazanymi w powieści galicyjskiej II poł. XIX wieku. Autor książki Przetrwanie i przetwarzanie. Pro- gramy kultury narodowej w epoce Młodej Polski (2010). Redaktor ksiąg zbio- rowych: Profesor z Komborni. Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę śmierci (2010) oraz Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych 1866–1914 (2011).pl_PL
dc.referencesJest Bóg, żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego, wybór, wstęp i red. Maciej Urbanowski, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2012.
dc.contributor.authorEmailkrzysztof.fiolek@uj.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record