Now showing items 1-20 of 42

  • Figury zaprzeczonej przestrzeni (Różewicz, Celan, Staff) 

   Wójcik, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Przedmiot refleksji stanowi wiersz Tadeusza Różewicza Pomniki. Intertekstualna lektura utworu polega na odczytaniu go w kontekście poezji Leopolda Staffa i Paula Celana. Obecną w wierszu – wspólną dla wymienionych autorów ...
  • Czytanie/mówienie/pisanie. Różewicz wobec oratury i tekstu (Czytanie książek z tomu Płaskorzeźba) 

   Telicki, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Wiersz Tadeusza Różewicza Czytanie książek wpisuje się w krąg autotematycznych i autoreferencjalnych utworów poety. Refleksji zostaje poddana granica między rzeczywistością a literaturą. Poruszany przez autora problem ...
  • Biel staje się bielsza. O Wyjściu 

   Węgrzyniak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Otwierający tom Wyjście wiersz *** biel się nie smuci autorka traktuje jako istotne wprowadzenie do tomu, którego interpretację zaczyna od konfrontacji tytułu z obrazem na okładce. Wagę wiersza o bieli podkreśla dwojaki ...
  • Tadeusz Różewicz, Ciemne źródło 

   Przymuszała, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł interpretujący Ciemne źródła Tadeusza Różewicza odsłania kulturowe problemy z postrzeganiem osób psychiczne chorych (widoczne zwłaszcza w kontekście romantycznego uwznioślenia choroby). W ujęciu poety cierpienie ...
  • Kwestia wstydu – wokół utworu przyj dziewczę przyj Tadeusza Różewicza 

   Czyżak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   W artykule została przeprowadzona interpretacja utworu Tadeusza Różewicza przyj dziewczę przyj z tomu Kup kota w worku (2008). Konteksty współczesnych przemian kulturowych pozwalają odczytywać utwór jako wyrazisty akt ...
  • Różewicz: wiersze z ciemności 

   Próchniak, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  • Komizm a intertekstualia w późnej twórczości Tadeusza Różewicza 

   Kissin, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   U Różewicza intertekstualność stanowiła zawsze ważną kategorią, związaną z imperatywem dialogowości - wielogłosowość ta stopniowo narasta w dziełach „poety z Radomska”. W późnej jego twórczości, już w latach 90., następuje ...
  • (Nie)dokończony dialog w wierszu. Tadeusz Różewicz – Franz Kafka 

   Urbańska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Przedmiotem refleksji jest poemat Tadeusza Różewicza przerwana rozmowa, który poświęcony jest Franzu Kafce. To utwór o charakterze pożegnalnym, będący w zamyśle poety przede wszystkim ostatnią próbą zmierzenia się z ...
  • Marcin Świetlicki a Tadeusz Różewicz. Dwa głosy o sacrum 

   Grzeszna, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł jest próbą pokazania różnych odniesień do sfery sacrum w oparciu przede wszystkim o poetyckie dokonania Tadeusza Różewicza i Marcina Świetlickiego. W pierwszej części przywołuję perspektywy, które pojawiły się w ...
  • Refleksywność Białego małżeństwa Tadeusza Różewicza 

   Nofikow, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł Refleksywność „Białego małżeństwa” Tadeusza Różewicza to analiza dramatu Białe małżeństwo w kontekście (i przy użyciu) narzędzi wypracowanych przez antropologię kulturową. W tekście wykorzystane zostały takie ...
  • O rzeczach, które wspierają pamięć. 

   Kurska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Konfrontuje ze sobą dwa utwory: wczesny wiersz Warkoczyk (1948) z późnym poematem nożykiem profesora (2001), by pokazać, w jaki sposób Różewicz zmienia w poezji sposób przedstawiania rzeczy pochodzących z obozu Zagłady. ...
  • Kwiaty polskie – utwór zagadkowy i kontrowersyjny 

   Ratajska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The paper points to the numerous controversies surrounding Julian Tuwim’s poem Kwiaty polskie (“Polish Flowers”). It outlines the discussions related to the story, ge- nological classification, composition, and concept ...
  • Czytanie Krasickiego w Dubiecku (i trochę historii) 

   Pusz, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The article is a summary of a meeting of scholars of the Enlightenment literature, dedicated to the works by Ignacy Krasicki, which was held in May 2013 in Dubieck. The author also briefly discusses the history ...
  • Nabrzeża poezji Różewicza 

   Pertek, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   In this article, the author attempts to describe the dialectical relationship between poetry and poem. This distinction seems to be as clear, as ambiguous and contradictory. The purpose of this article is therefore to ...
  • Wywiad [przełożył Tomasz Kaczmarek] 

   Mirbeau, Octave (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Translation of a one-act comedy Interview is the second work by Octave Mirbeau published in Poland. Mirbeau (1848-1917) was a French free-thinker and anarchist, exponent of “theater of combat”, whose message – popular ...
  • „Text Matters”, czyli wokół tekstu 

   Gucio, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The author reviews two issues of „Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Cul- ture” that have been published to date. The review discusses the main areas that the Łódź-based publication addresses (literary ...
  • „Scena pierwotna” Michèle Le Dœuff: zakaz i pewność siebie w edukacji kobiety [przełożyła Katarzyna Gucio] 

   Anderson, Pamela Sue (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The essay begins with Michèle Le Dœuff’s singular account of the “primal scene” in her own education as a woman, illustrating a universally significant point about the way(s) in which education can differ for men and ...
  • O Kronosie Gombrowicza. Z profesorem Jerzym Jarzębskim rozmawia Krystyna Pietrych 

   Pietrych, Krystyna; Jarzębski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Professor Krystyna Pietrych interviews Professor Jerzy Jarzębski, expert on the works of Witold Gombrowicz, editor of Kronos – a secret diary of the writer, hitherto unknown to the public. Jarzębski talks about ...
  • Łódzka polonistyka uniwersytecka w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 

   Pusz, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The article is a polemic with selected theses on the condition of Łódź Polish Studies, put forward by Professor Krystyna Poklewska in an interview published in the first issue of “Czytanie Literatury”.
  • Śladami Mickiewicza (klocek z tomu zawsze fragment) 

   Tałaj, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Szkic oparty został na analizie znaczeń słów-kluczy, którymi są klocek i dąb, tworzących semantyczną spiralę w wierszu klocek Tadeusza Różewicza. Ponadto wydobyte zostały mickiewiczowskie tropy, związane z jego dziełami, ...