"Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze" to rocznik Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego publikujący wyłącznie prace oryginalne: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe, a także wywiady, recenzje, polemiki, sprawozdania i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące literatury polskiej i powszechnej oraz szeroko pojętego zagadnienia czytelnictwa. W odniesieniu do nazwy periodyku zamysłem redaktorów jest ukazanie różnych tradycji literackich, zarówno rodzimych, jak i międzynarodowych, nierzadko w zaskakujących aspektach i nieoczywistych konwencjach, a tym samym unaocznienie możliwości innego interpretowania literatury, przyjęcia odmiennej perspektywy badawczej – nawet w przypadku najbardziej klasycznych dzieł. Czasopismo stanowi niejako forum wymiany poglądów badaczy, a ponadto pozwala autorom, recenzentom i – co ważne – czytelnikom podjąć polemikę na temat literatury i jej oddziaływania na pozostałe obszary humanistyki. Celem czasopisma jest prezentowanie oraz upowszechnianie dorobku literackiego zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców oraz badaczy, a także unaocznianie intertekstualnych powiązań między różnymi dziedzinami humanistycznymi składających się na ciągłość tradycji i umacnianie świadomości kulturowej. Ponadto periodyk służy również promowaniu wartości lokalnych, poprzez sekcję poświęconą wojennej i powojennej historii Łodzi, oraz dorobku badaczy związanych przez lata z łódzkimi ośrodkami naukowymi.


Nazwa: Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
ISSN: 2299-7458
E-ISSN: 2449-8386
Lista MEiN: 40 punktów (2021)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2012 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more