„Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze” to rocznik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego.
Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: literaturoznawstwo

Zespół redakcyjny
Krystyna Pietrych – redaktor naczelna / editor-in-chief (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Maria Berkan-Jabłońska – zastępca redaktor naczelnej / vice-editor-in-chief (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Anita Jarzyna – redaktor / editor (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Agnieszka Kałowska – sekretarz redakcji / journal secretary (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Katarzyna Badowska – redaktor / editor (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Tomasz Cieślak – redaktor / editor (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Michał Kuran – redaktor / editor (Uniwersytet Łódzki, Poland)
Magdalena Lachman – redaktor / editor (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Rada programowa
Tomasz Bocheński (UŁ), Krystyna Barkowska (Daugavpils Universitāte, Łotwa), Grażyna Borkowska (IBL PAN), Jacek Brzozowski (UŁ), Margreta Grigorova (St. Ciriland St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria), Danuta Künstler-Langner (UMK), Roman Krzywy (UW), Anna Legeżyńska (UAM), Bogdan Mazan (UŁ), Krystyna Płachcińska (UŁ), Wiesław Pusz (UŁ), Zofia Rejman-Pietrzykowska (UW), Dorota Siwicka (IBL PAN), Marie Sobotková (Univerzita Palackého v Olomouci, Republika Czeska), Teresa Świętosławska (UŁ), Barbara Wolska (UŁ)

Nazwa wydawcy: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 2299-7458 (print)
ISSN 2449-8386 (online)

Kontakt:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
tel. +48 42 665 51 06
e-mail: czytanieliteratury@gmail.com

www.czytanieliteratury.pl

Collections in this community

Recent Submissions

View more