Now showing items 1-20 of 42

  • Biel staje się bielsza. O Wyjściu 

   Węgrzyniak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Otwierający tom Wyjście wiersz *** biel się nie smuci autorka traktuje jako istotne wprowadzenie do tomu, którego interpretację zaczyna od konfrontacji tytułu z obrazem na okładce. Wagę wiersza o bieli podkreśla dwojaki ...
  • Czym jest dziś czytanie literatury? ( ankieta) 

   Majda, Rafał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The author talks about his reading fascinations. He talks about the pleasure of read- ing Sienkiewicz’s novels and Pan Tadeusz, about writings by authors from the former Yugoslavia, and finally – about the travel literature.
  • Czym jest dziś czytanie literatury? (ankieta) 

   Abramowska, Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   In response to the questionnaire, Professor Janina Abramowska chooses the Bible, and the poetry of Jan Kochanowski and Wislawa Szymborska as the most impor- tant books. She also talks about her passion for journalism ...
  • Czym jest dziś czytanie literatury? (ankieta) 

   Jarniewicz, Jerzy ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   In response to the questionnaire, Professor Jerzy Jarniewicz explains why it is im- possible and pointless to choose the best or the most important book, discusses his fascination with Justyna Bargielska’s writings, and ...
  • Czytanie Krasickiego w Dubiecku (i trochę historii) 

   Pusz, Wiesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The article is a summary of a meeting of scholars of the Enlightenment literature, dedicated to the works by Ignacy Krasicki, which was held in May 2013 in Dubieck. The author also briefly discusses the history ...
  • Czytanie/mówienie/pisanie. Różewicz wobec oratury i tekstu (Czytanie książek z tomu Płaskorzeźba) 

   Telicki, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Wiersz Tadeusza Różewicza Czytanie książek wpisuje się w krąg autotematycznych i autoreferencjalnych utworów poety. Refleksji zostaje poddana granica między rzeczywistością a literaturą. Poruszany przez autora problem ...
  • Figury zaprzeczonej przestrzeni (Różewicz, Celan, Staff) 

   Wójcik, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Przedmiot refleksji stanowi wiersz Tadeusza Różewicza Pomniki. Intertekstualna lektura utworu polega na odczytaniu go w kontekście poezji Leopolda Staffa i Paula Celana. Obecną w wierszu – wspólną dla wymienionych autorów ...
  • Komizm a intertekstualia w późnej twórczości Tadeusza Różewicza 

   Kissin, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   U Różewicza intertekstualność stanowiła zawsze ważną kategorią, związaną z imperatywem dialogowości - wielogłosowość ta stopniowo narasta w dziełach „poety z Radomska”. W późnej jego twórczości, już w latach 90., następuje ...
  • Kwestia wstydu – wokół utworu przyj dziewczę przyj Tadeusza Różewicza 

   Czyżak, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   W artykule została przeprowadzona interpretacja utworu Tadeusza Różewicza przyj dziewczę przyj z tomu Kup kota w worku (2008). Konteksty współczesnych przemian kulturowych pozwalają odczytywać utwór jako wyrazisty akt ...
  • Kwiaty polskie – utwór zagadkowy i kontrowersyjny 

   Ratajska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   The paper points to the numerous controversies surrounding Julian Tuwim’s poem Kwiaty polskie (“Polish Flowers”). It outlines the discussions related to the story, ge- nological classification, composition, and concept ...
  • La Terre de la grande promesse – francuska edycja Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta 

   Karwowska, Marzena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Danuta Knysz-Tomaszewska (Université Paris IV Sorbonne, Uniwersytet Warszawski) oraz Małgorzata Smorąg-Goldberg (Université Paris IV Sorbonne), redaktorki publikacji zatytułowanej La Terre de la grande promesse, oddały do ...
  • Literatura polska w przekładach chorwackich: zarys 

   Cilic Skeljo, Durdica (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Tłumaczenie tekstów literackich z języka polskiego na chorwacki ma długą historię. Znacząca liczba przekładów powstała w połowie XIX wieku i od tamtej pory aż do dnia dzisiejszego nieprzerwanie pojawiają się tłumaczenia ...
  • Marcin Świetlicki a Tadeusz Różewicz. Dwa głosy o sacrum 

   Grzeszna, Sylwia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł jest próbą pokazania różnych odniesień do sfery sacrum w oparciu przede wszystkim o poetyckie dokonania Tadeusza Różewicza i Marcina Świetlickiego. W pierwszej części przywołuję perspektywy, które pojawiły się w ...
  • Między słowem, milczeniem i… słowem. O wierszu *** [Czas na mnie…] z tomu Płaskorzeźba 

   Dakowicz, Przemysław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł jest próbą analizy i interpretacji jednego z najbardziej „ascetycznych” pod względem formalnym utworów poetyckich Tadeusza Różewicza — wiersza [*** czas na mnie…] z tomu Płaskorzeźba.
  • Na straży Teatru Niekonsekwencji – o kilku, nie tylko teatralnych, próbach czytania Straży porządkowej Tadeusza Różewicza 

   Berkan-Jabłońska, Maria ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł stanowi przyczynek do rozważań na temat współczesnej recepcji dramaturgii Tadeusza Różewicza, a za podstawę przyjmuje jeden z utworów wchodzących w skład Teatru Niekonsekwencji – Straż Porządkową. Na podstawie kilku ...
  • Nabrzeża poezji Różewicza 

   Pertek, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   In this article, the author attempts to describe the dialectical relationship between poetry and poem. This distinction seems to be as clear, as ambiguous and contradictory. The purpose of this article is therefore to ...
  • Nadodrze Tadeusza Różewicza. O reportażu "Most płynie do Szczecina" 

   Browarny, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Artykuł ten przedstawia problemy polskiej tożsamości, świadomości kulturowej i refleksji nad zmianami cywilizacyjnymi po 1945 roku, związane z przesunięciem państwa polskiego na ziemie nad Odrą i Bałtykiem, polonizacją ...
  • (Nie)dokończony dialog w wierszu. Tadeusz Różewicz – Franz Kafka 

   Urbańska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Przedmiotem refleksji jest poemat Tadeusza Różewicza przerwana rozmowa, który poświęcony jest Franzu Kafce. To utwór o charakterze pożegnalnym, będący w zamyśle poety przede wszystkim ostatnią próbą zmierzenia się z ...
  • Notatki na marginesie dwóch wierszy Tadeusza Różewicza 

   Brzozowski, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Przedmiotem notatek są dwa późne wiersze Tadeusza Różewicza, wiersze o fundamentalnych Różewiczowskich problemach: o śmierci oraz o kondycji współczesnego człowieka. Pierwsza część notatek przynosi zwięzłą próbę określenia ...
  • O Kronosie Gombrowicza. Z profesorem Jerzym Jarzębskim rozmawia Krystyna Pietrych 

   Pietrych, Krystyna; Jarzębski, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Professor Krystyna Pietrych interviews Professor Jerzy Jarzębski, expert on the works of Witold Gombrowicz, editor of Kronos – a secret diary of the writer, hitherto unknown to the public. Jarzębski talks about ...