Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Tomasz
dc.date.accessioned2015-02-07T08:07:56Z
dc.date.available2015-02-07T08:07:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6590
dc.description.abstractPrzedmiot refleksji stanowi wiersz Tadeusza Różewicza Pomniki. Intertekstualna lektura utworu polega na odczytaniu go w kontekście poezji Leopolda Staffa i Paula Celana. Obecną w wierszu – wspólną dla wymienionych autorów – metaforykę przestrzenną interpretuje się jako formę diagnozy sytuacji duchowej po doświadczeniach ostatniej wojny.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;2
dc.subjectTadeusz Różewiczpl_PL
dc.subjectLeopold Staffpl_PL
dc.subjectPaul Celanpl_PL
dc.subjectprzestrzeńpl_PL
dc.subjectdruga wojna światowapl_PL
dc.titleFigury zaprzeczonej przestrzeni (Różewicz, Celan, Staff)pl_PL
dc.title.alternativeFigures of a negated space (Różewicz, Celan, Staff)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number97-105pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury XX i XXI wiekupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteTomasz Wójcik - profesor w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku (Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski), redaktor naczelny dwumiesięcznika „Przegląd Humanistyczny”. Zainteresowania naukowe: poezja polska XX wieku oraz literatura porównawcza (w szczególności francuska i niemieckojęzyczna). Autor kilku książek poświęconych dwudziestowiecznej literaturze polskiej m.in. Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety (1993), Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Autokomentarze (Leśmian – Witkacy – Schulz – Gombrowicz) (1995), Pociecha mieszka w pięknie. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (1998), Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy (2005).pl_PL
dc.referencesCelan Paul, Wiersze, wybrał, przeł. i posłowiem opatrzył F. Przybylak, Kraków 1988, s. 195
dc.referencesGeorge Stefan, Poezje, wybór i wstęp K. Kamińska, Warszawa 1979, s. 173
dc.referencesMiłosz Czesław, Poezje, Warszawa 1988, s. 105
dc.referencesMiłosz Czesław, To, Kraków 2000, s. 78
dc.referencesRóżewicz Tadeusz, Niepokój. Wybór wierszy z lat 1944–1994, Warszawa 1995, s. 263
dc.referencesRóżewicz Tadeusz, Poezje, Wrocław 1987, s. 21
dc.referencesRóżewicz Tadeusz, Wyjście, Wrocław 2004, s. 27
dc.referencesStaff Leopold, Poezje zebrane, t. II, Warszawa 1980, s. 814
dc.referencesWodziński Cezary, Kairos. Konferencja w Todtnaubergu. Celan – Heidegger, Gdańsk 2010, s. 71, 279
dc.contributor.authorEmailtomasz.wojcik@uw.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record