Show simple item record

dc.contributor.authorPietrych, Piotr
dc.date.accessioned2015-02-06T18:34:15Z
dc.date.available2015-02-06T18:34:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6578
dc.description.abstractZawarty w tomie szara strefa (2002) cykl Appendix, w którym Tadeusz Różewicz daje swoistą replikę dziewięciu późnych wierszy Leopolda Staffa jest w artykule punktem wyjścia do krytycznego spojrzenia na stosunek Różewicza do twórczości i osoby autora Wikliny, stosunek daleki od jednoznaczności, mimo deklaracji uwielbienia dla „Starego Poety”, jak Różewicz Staffa nazywał. Jednocześnie podjęta zostaje próba weryfikacji utrwalonych w historii literatury polskiej przekonań na temat wpływu twórczości młodego Różewicza na ostatnie tomy poetyckie Staffa, przekonań ukształtowanych nie bez udziału samego Różewicza, szczególnie jako autora antologii wierszy Staffa Kto jest ten dziwny nieznajomy (1964), zawierającej Posłowie, które jest jedną z najważniejszych wypowiedzi Różewicza na temat poezji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;2
dc.subjectTadeusz Różewiczpl_PL
dc.subjectLeopold Staffpl_PL
dc.subjectAppendix z tomu szara strefapl_PL
dc.subjectantologia Kto jest ten dziwny nieznajomypl_PL
dc.titleStary Różewicz czyta starego Staffa – i co z tego wynika?pl_PL
dc.title.alternativeOld Różewicz reads old Staff – and what that means?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number193-211pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Polskiej do 1918 roku.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotePiotr Pietrych – dr hab., pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskie- go w Kielcach. Zajmuje się literaturą i życiem literackim lat 40. XX wie- ku. Ostatnio opublikował: Aleksander Wat w Polsce powojennej (1946­1953). Teksty i konteksty (2011).pl_PL
dc.referencesBaranowska Małgorzata, Kochać Różewicza?, „Res Publica Nowa” 2002, nr 12, s. 85
dc.referencesDąbrowski Tadeusz, Tadzia z Poldkiem rozmowy, „Topos” 2005, nr 5–6, s. 65, 66
dc.referencesDrewnowski Tadeusz, Walka o oddech. Bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Kraków 2002, s. 89, 120
dc.referencesDrzewucki Janusz, Tadeusz Juda z Radomska, „Twórczość” 2003, nr 1, s. 101, 107
dc.referencesGłowiński Michał, Staff i Różewicz, „Nowe Książki” 1964, nr 19, s. 866
dc.referencesGrądziel-Wójcik Joanna, Staff i Różewicz, czyli dialog „Starych Poetów”, [w:] Poezja Leopolda Staffa. Interpretacje, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Paweł Próchniak i Marian Stala, Kraków 2005, s. 502
dc.referencesKarski Gabriel, W przymglonym lustrze, Łódź 1970, s. 150
dc.referencesKłak Tadeusz, Spojrzenia. Szkice o poezji Tadeusza Różewicza, Katowice 1999, s. 32
dc.referencesKulawik Adam, Tak zwany wiersz emocyjny wśród innych metod kształtowania wiersza, „Przegląd Humanistyczny” 1975, nr 6
dc.referencesŁukasiewicz Jacek, Niesfałszowany sens słów, „Więź” 2003, nr 2, s. 159
dc.referencesŁukasiewicz Jacek, Tadeusz Różewicz i Leopold Staff (o „Appendiksie” w „szarej strefie”), „Odra” 2003, nr 1, s. 56
dc.referencesMaciejewska Irena, Leopold Staff. Warszawski okres twórczości, Warszawa 1973, s. 378, 432
dc.referencesMajchrowski Zbigniew, Różewicz, Wrocław 2002, s. 143
dc.referencesMichałowski Piotr, Światło między wierszami, „Arkusz” 2003, nr 2, s. 10
dc.referencesPszczołowska Lucylla, Wiersz polski. Zarys historyczny, Wrocław 1997, s. 355
dc.referencesRóżewicz Tadeusz, „Zostanie po mnie pusty pokój”, [w:] tenże, Proza, t. 2, Kraków 1990, s. 25
dc.referencesRóżewicz Tadeusz, Szara strefa, Wrocław 2002, s. 89
dc.referencesSkrendo Andrzej, Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Kraków 2002, s. 97, 308
dc.referencesStaff Leopold, Kto jest ten dziwny nieznajomy. Wybór poezji, wybór, układ i posłowie Tadeusz Różewicz, Warszawa 1976
dc.referencesStaff Leopold, W kręgu literackich przyjaźni. Listy, oprac. Jadwiga Czachowska, Irena Maciejewska, Warszawa 1966, s. 599–600
dc.referencesWbrew sobie. Rozmowy z Tadeuszem Różewiczem, oprac. Jan Stolarczyk, Wrocław 2011, s. 229
dc.referencesWyka Kazimierz, Staff według Różewicza (1965) [w:] tenże, Wędrując po tematach. 2. Puścizna, Kraków 1971, s. 200
dc.referencesZawada Andrzej, Szara strefa w poezji, „Nowe Książki” 2003, nr 4, s. 34, 35
dc.referencesZawieyski Jerzy, Poezja niepokoju, „Odrodzenie” 1947, nr 42, 19 października, s. 5
dc.contributor.authorEmailaster.pietrych@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record