Now showing items 7-9 of 9

  • PCE in IMPEC Model - Constructing a Database 

   Plich, Mariusz ORCID; Ponewczyński, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Bardzo ważnym elementem modeli typu INFORUM jest blok równań spożycia z dochodów osobistych ludności. Wyróżnia się w nich zwykle od 40 do 100 kategorii spożycia. W przypadku modelu IMPEC (model typu INFORUM dla Polski) ...
  • The Impact of Foreign Direct Investments on the Efficiency of Polish Economy. A Sectoral and Regional View 

   Świeczewska, Iwona; Wysocka, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Głównym celem opracowania jest analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany efektywności polskiej gospodarki, które mogą być efektem szeroko rozumianego postępu technicznego. Zmiany efektywności ...
  • The Present and Future Data Situation in EU Countries for INFORUM Modelling 

   Richter, Josef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Modele typu INFORUM budowane są w oparciu o analizę dostępnego materiału statystycznego, w szczególności bilansów przepływów międzydziałowych (input-output) i rachunków narodowych. System statystyczny Unii Europejskiej ...