Now showing items 1-9 of 9

  • The Present and Future Data Situation in EU Countries for INFORUM Modelling 

   Richter, Josef (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Modele typu INFORUM budowane są w oparciu o analizę dostępnego materiału statystycznego, w szczególności bilansów przepływów międzydziałowych (input-output) i rachunków narodowych. System statystyczny Unii Europejskiej ...
  • The Impact of Foreign Direct Investments on the Efficiency of Polish Economy. A Sectoral and Regional View 

   Świeczewska, Iwona; Wysocka, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Głównym celem opracowania jest analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany efektywności polskiej gospodarki, które mogą być efektem szeroko rozumianego postępu technicznego. Zmiany efektywności ...
  • Overview of the Estonian Economy and the Progress of the Multisectoral Estonian Model 

   Grassini, Maurizio; Paas, Tiiu (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   W opracowaniu przedstawiono rozwój gospodarki Estonii w ostatnich latach w świetle danych International Institute of Management Development (IMD) World Competitiveness Yearbook (WCY) oraz wskaźnika wzrostu konkurencyjności ...
  • Derivation of Product-by-product 10 Matrices with the Almon’s Algorithm and Treatment of Secondary Production 

   Parve, Reelika (2006)
   Europejski system rachunków narodowych i regionalnych, ESA 95, który wszedł w życie 30 kwietnia 1999 r., wprowadził w krajach członkowskich UE zasady gromadzenia i dostarczania danych statystycznych o ściśle określonym ...
  • Introduction - INFORUM Models for the New EU Members 

   Przybyliński, Michał; Tomaszewicz, Łucja (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   INFORUM tu nazwa fundacji naukowej, działającej przy Uniwersytecie Maryland, założonej i kierowanej już od prawie 40 lat przez Cloppera Almona. Podstawowym narzędziem tworzenia analiz i prognoz gospodarczych przez ten ...
  • Import Share Equations for IMPEC 

   Przybyliński, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Blok importu w typowym modelu INFORUM zawiera równania opisujące udział importu w popycie całkowitym. Podobne rozwiązanie przyjęto dla polskiego modelu IMPEC. W opracowaniu przedstawiono wyniki oszacowań takich właśnie ...
  • Overview of the Latvian Economy in the Context of the Development of the Multisectoral Macroeconomic Model of Latvia 

   Grassini, Maurizio; Počs, Remigijs; Pinke, Gunta; Neiders, Ludis (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Opracowanie zawiera opis gospodarki Łotwy w momencie wejścia do Unii Europejskiej. Obejmuje on także lata poprzedzające, począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych. Zaprezentowano projekcje wybranych zmiennych ...
  • PCE in IMPEC Model - Constructing a Database 

   Plich, Mariusz; Ponewczyński, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Bardzo ważnym elementem modeli typu INFORUM jest blok równań spożycia z dochodów osobistych ludności. Wyróżnia się w nich zwykle od 40 do 100 kategorii spożycia. W przypadku modelu IMPEC (model typu INFORUM dla Polski) ...
  • Indirect Taxes and Price Fonnation a Model for the Polish Economy 

   Boratyński, Jakub ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Podstawowym celem opracowania jest sformułowanie wielosektorowego modelu odzwierciedlającego wpływ podatków pośrednich na ceny w polskiej gospodarce. Stanowi on rozszerzenie standardowego modelu cen typu input-output. ...