Show simple item record

dc.contributor.authorGaczek, Wanda Maria
dc.contributor.editorDanielewicz, Justyna
dc.contributor.editorSikora-Fernandez, Dorota
dc.date.accessioned2023-03-22T09:44:15Z
dc.date.available2023-03-22T09:44:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationGaczek W. M., Przekształcenia wybranych elementów systemu regionalnego Polski, [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnych miast, J. Danielewicz, D. Sikora-Fernandez (red.), WUŁ, Łódź 2019, https://doi.org/10.18778/8142-504-9.05pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-504-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/46326
dc.description.abstractCelem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na kilka pytań. Czy cechy zidentyfikowanego przez R. Domańskiego [2011] kodu rozwojowego systemu regionalnego Polski są trwałe, czy raczej stopniowo zmieniają się w wyniku pojawiających się zewnętrznych szoków technologicznych bądź politycznych? Czy regiony z metropoliami wykazują symptomy łatwiejszego przystosowywania się do pojawiających się zewnętrznych wyzwań? Które regiony w Polsce zwiększyły swój potencjał gospodarczy i demograficzny, a które w ciągu ostatnich kilkunastu lat go straciły? Jak zmieniała się dynamika ich wzrostu gospodarczego, jak różnice te można wytłumaczyć, oraz czy pojawiają się fazy cykli koniunkturalnych w rozwoju regionów?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie rozwojem współczesnych miast;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpotencjał demograficznypl_PL
dc.subjectregiony niemetropolitalnepl_PL
dc.titlePrzekształcenia wybranych elementów systemu regionalnego Polskipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number79-92pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-505-6
dc.referencesDomański R, 2011, Długookresowe tendencje w rozwoju regionalnego systemu gospodarki polskiej. Próba identyfikacji kodu rozwojowego, [w:] J. Kleer, A. P. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki, Wizja przyszłości Polski: studia i analizy, t. 2, Gospodarka i środowisko, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa, s. 184–213.pl_PL
dc.referencesGaczek W. M., 2006, Polaryzacja czy wyrównywanie szans rozwoju gospodarczego w regionach Polski, [w:] S. Korenik, K. Wilk (red.), Gospodarka – przestrzeń – rozwój, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1143, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 23–37.pl_PL
dc.referencesGaczek W. M., 2010, Metropolia jako źródło przewagi konkurencyjnej gospodarki regionu, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 246, s. 5–23.pl_PL
dc.referencesGaczek W. M., Kisiała W., 2017, Regional Convergence and Divergence in Poland, Wydawnictwo KPZK PAN, „Studia Regionalia”, vol. 50, s. 63–85.pl_PL
dc.referencesGaczek W. M., Komorowski J., 2006, Przewaga konkurencyjna gospodarki wielkiego miasta w regionie, [w:] J. Słodczyk. E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 47–70.pl_PL
dc.referencesGaczek W. M., Rykiel Z., 2000, Konkurencyjność regionów a ich adaptacyjność, [w:] S. Ciok, D. Ilnicki (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 113–122.pl_PL
dc.referencesWoźniak M. G, 2004, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-504-9.05


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe