Show simple item record

dc.contributor.authorGlinkowska-Krauze, Beata
dc.contributor.authorChebotarov, Viacheslav
dc.contributor.authorChebotarov, Iegor
dc.contributor.editorGlinkowska-Krauze, Beata
dc.date.accessioned2022-05-25T14:03:56Z
dc.date.available2022-05-25T14:03:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationGlinkowska-Krauze B., Chebotarov V., Chebotarov I., Rozważania na temat internacjonalizacji ukraińskich przedsiębiorstw w kontekście ich innowacyjności, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8142-855-2.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-855-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41926
dc.description.abstractStan internacjonalizacji i innowacyjności ukraińskich przedsiębiorstw jest stosunkowo niski- podobnie zresztą jak stan innowacyjności gospodarki Ukrainy. Nie odnotowuje się odpowiedniej polityki internacjonalizacyjno-innowacyjnej w tym kraju. Brak też zmian systemowych w zakresie wsparcia przedsiębiorców i ochrony własności intelektualnej, stąd w bliskiej przyszłości raczej nie jest możliwe osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej, która będzie oparta na innowacjach. Istnieje potrzebna spójnej i przejrzystej polityki państwa dla wsparcia obu procesów: internacjonalizacji przedsiębiorstw i ich innowacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWspółczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinternacjonalizacja ukraińskich przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa w Ukrainiepl_PL
dc.titleRozważania na temat internacjonalizacji ukraińskich przedsiębiorstw w kontekście ich innowacyjnościpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number83-92pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationŁugański Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationŁugański Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-814-6
dc.referencesBorshchevskiy V., Krupin V., Maksymenko A., Rozwój i innowacje w sektorze rolno- spożywczym Ukrainy w świetle procesów transformacyjnych [Development and innovations in the agri-food sector of Ukraine in the light of transformation processes], PAN 2016, s. 61–70.pl_PL
dc.referencesGierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, wyd. 7 zmienione, PWE, Warszawa 2017, s. 22–27.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.pl_PL
dc.referencesGlinkowska B., Czebotarow V., Малый и средний бизнес Польши и Украины: про- блемы классификации и исходные институциональныe основы транс- формации, [w:] B. Glinkowska (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 153–164.pl_PL
dc.referencesGorynia M., Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Vahlne J.-E., The Internalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, “Journal of Management Studies” 1977, vol. 8, no 1.pl_PL
dc.referencesLyashenko V., Tolmachova A., Kvilinskyi O., Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy), [w:] Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze” 2016, s. 155–164.pl_PL
dc.referencesPaństwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, (2000–2019), [w:] Витрати на інновації промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності, http:// www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/vut_ippni/vut_ippni_u.htm [dostęp 22.06.2021].pl_PL
dc.referencesPaństwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, Впровадження інновацій на промисло- вих підприємствах (2000–2019), http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/dj_fin_igpp/dj_fin_idpp_u.htm [dostęp 22.06.2021].pl_PL
dc.referencesPaństwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств (2000–2019), http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/dj_fin_igpp/dj_fin_idpp_u.htm [dostęp 22.06.2021].pl_PL
dc.referencesPaństwowy Urząd Statystyczny Ukrainy, Наукова та іноваційна, http://www.ukrstat.gov.ua/ [dostęp 22.06.2021].pl_PL
dc.referencesUkraina. Przewodnik dla przedsiębiorców, wyd. 5 rozszerzone z suplementem, publikacja współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej, PARP, Warszawa 2005, s. 27–31.pl_PL
dc.referencesWelch L. S., Luostarinen R. K., Internationalization: Evolution of a Concept, “Journal of General Management” 1988, vol. 14, issue 2.pl_PL
dc.referenceshttp://zik.ua/rubric/economics [dostęp 25.12.2019].pl_PL
dc.referenceshttps://ukraine.trade.gov.pl/pl/ukraina/gospodarka/178302,ocena-rozwoju-gospodarczego-ukrainy-w-latach-2016-2017-.html [dostęp 25.12.2019].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-855-2.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe