Show simple item record

dc.contributor.authorMajkut, Robert
dc.contributor.editorGlinkowska-Krauze, Beata
dc.date.accessioned2022-05-24T15:28:56Z
dc.date.available2022-05-24T15:28:56Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationMajkut R., Uwarunkowania współczesnej przedsiębiorczości, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich, WUŁ, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8142-855-2.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-855-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41916
dc.description.abstractArtykuł omawia w sposób teoretyczny i empiryczny relatywną deprywację oraz mechanizm egzystencjalny jako czynniki przedsiębiorczości. Motywacja do zaangażowania się w działalność przedsiębiorczą oparta na relatywnej deprywacji jest efektem rozbieżności pomiędzy poziomem aspiracji a stopniem ich rzeczywistej realizacji. W takiej sytuacji pojawia się chęć tego, żeby działać na rzecz osiągnięcia wyższego standardu życiowego. Z kolei mechanizm egzystencjalny wskazuje, że zaangażowanie się w działalność gospodarczą na własny rachunek jest konsekwencją braku możliwości zdobycia w inny sposób środków pieniężnych niezbędnych do zaspokajania potrzeb. Oba te mechanizmy mogą wyjaśniać przyczyny angażowania się w działalność gospodarczą na własny rachunek każdej osoby, ale w znacznym stopniu nadają się do analizy przedsiębiorczości imigrantów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWspółczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectrelatywna deprywacjapl_PL
dc.subjectmechanizm egzystencjalnypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorca-imigrantpl_PL
dc.titleUwarunkowania współczesnej przedsiębiorczościpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number11-22pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-814-6
dc.referencesJahangir A., Relacje między sieciami franchisingowymi a przedsiębiorczością i rozwojem gospodarczym. Próba znalezienia nowego modelu, emnet.univie.ac.at/ fileadmin/user_upload/conf.../AlamHossanpaper.doc [dostęp 20.11.2020].pl_PL
dc.referencesKonecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKoźmiński A., Piotrowski W. (red. nauk.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.pl_PL
dc.referencesMarek T., Koncepcja relatywnej deprywacji jako uzasadnienie rewolucji społecznych i zachowań przestępczych, „Przegląd Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 2014, nr 3.pl_PL
dc.referencesNikodemska-Wołowik A. M., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-855-2.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe