"Zagadnienia Rodzajów Literackich. Formy kultury i teorii" to recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe poświęcone badaniom w obrębie: literaturoznawstwa (w tym gatunki literackie, teoria i krytyka literacka, komparatystyka), nauk o kulturze i religii (kulturoznawstwa), języka i nauk o sztuce.
Misją czasopisma i jego głównym zadaniem jest rozwój myśli naukowej we wskazanych dyscyplinach. W tym celu publikujemy tylko teksty wcześniej niepublikowane, prezentujące nowatorskie podejście do problemu lub rozwiązanie. Czasopismo jest indeksowane w bazach i wyszukiwarkach naukowych: PBN/POL-Index, Index Copernicus, CEEOL, DOAJ, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus, Google Scholar, Sherpa Romeo, Most Wiedzy, Arianta i CrossRef (DOI).


Nazwa główna: Zagadnienia Rodzajów Literackich
Nazwa alternatywna: The Problems of Literary Genres
ISSN: 0084-4446
e-ISSN: 2451-0335
Lista MEiN: 40 punktów (2021)
Wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe (ŁTN)
Rewizja techniczna i druk: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND oraz CC BY 4.0)
Ukazuje się od: 1958 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more