Spis treści

 • Johann Barta: Zur Theorie der Lyrischen Dichtung
 • Jan Trzynadlowski: Information Theory and Literary Genres
 • Elemér Hankiss: The Hamlet-Experience (an Attempt at Measuring the Impact of the Tragedy)
 • Czesław Hernas: Le "hejnał", chant matinal polonais
 • Silvian Iosifescu: Литературные жанры и виды
 • Teresa Cieślikowska: Les transformations des formes épiques brèves: nouvelle-récit (introduction à une discussion sur le problème)
 • Stefania Skwarczyńska, Czesław Hernas: O hejnale w związku z "Weselem" Wyspiańskiego (na marginesie rozprawy Cz. Hernasa "Hejnał - polska pieśń poranna)
 • Lech Budrecki: W związku z "Przemianami krótkich form epickich: nowela, opowiadanie"
 • Zdeněk Smejkal: Tschechische Verswissenschaft 1945–1959. Teil II
 • "Tragicomedy. Its origin and development in Italy, France and England", Marvin T. Herrick, Urbana 1955 (rec. Wanda Lipiec)
 • "Źizń obraza", W. Surwiłło, "Woprosy Litieratury", 1960, nr 10 (rec. Jan Trzynadlowski)
 • "Problemas de la novela, ensayo", Juan Goytisolo, Barcelona 1959 (rec. Stefania Ciesielska-Borkowska)
 • "Die alt-wiener Volkskomödie", Otto Rommel, Wien 1952 (rec. Aleksandra Kosanowska)
 • Materiały do Słownika rodzajów literackich: akhyana (Stanisław Michalski), akhyayika (Stanisław Michalski), chantefable (Stanisław Łukasik), fabliau (Stanisław Łukasik), novas (Stanisław Łukasik), nowela (Teresa Cieślikowska), opowiadanie (Teresa Cieślikowska), poveste (Stanisław Łukasik), snoava (Stanisław Łukasik), bukolika [sprostowanie] (Jerzy Łanowski)

Recent Submissions