Show simple item record

dc.contributor.authorŚmiech‑Słomkowska, Grażyna
dc.contributor.editorJaros, Irena
dc.contributor.editorGliwa, Renata
dc.date.accessioned2021-10-28T07:15:48Z
dc.date.available2021-10-28T07:15:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationŚmiech‑Słomkowska G., Integracja narządu żucia z obwodowym narządem mowy, [w:] Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Jaros I., Gliwa R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 129-133, DOI: 10.18778/8088-476-2.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-476-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39638
dc.description.abstractDefinitions of terms masticatory system and vocal organs are used as introduction to analysis of their relations. Articulation involves masticatory and respiratory systems the primary functions of which are different from generation of sounds and particularly speech. However, proper and consistent action of these systems is indispensable for generation of understandable words. The paper presents basic properties of structure and functions of masticatory system at various levels of its development. Particular attention was concentrated on all elements of mascicatory system (lips, dental arches, tongue, palate, and muscles of temporomandibular joints) on shaping mechanisms of speech.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJaros I., Gliwa R. (red.), Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnarząd żuciapl_PL
dc.subjectobwodowy narząd mowypl_PL
dc.subjectrozwój zgryzupl_PL
dc.subjectmasticatory systempl_PL
dc.subjectfacial speech organspl_PL
dc.subjectdevelopment of occlusal systempl_PL
dc.titleIntegracja narządu żucia z obwodowym narządem mowypl_PL
dc.title.alternativeIntegration of masticatory system and voice organspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number129-133pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationSP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi, Instytut Stomatologii, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódźpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-477-9
dc.referencesGruba Joanna, Zadurska Małgorzata, Siemińska‑Piekarczyk Barbara, 2010, Wybrane zagadnienia logopedyczne. Multimedialny pakiet logopedyczny, cz. I, II, Gliwice.pl_PL
dc.referencesGrosfeldowa Olga (red.), 1981, Fizjologia narządu żucia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnychalska‑Karwan Zofia, 2007, Patologia języka, Łódź.pl_PL
dc.referencesMajewski Stanisław Władysław, 2007, Gnatofizjologia stomatologiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMierzwińska‑Nastalska Elżbieta (red.), 2009, Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia. Zasady rekonstrukcji zwarcia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOrlik‑Grzybowska Antonina, 1976, Podstawy ortodoncji, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPluta‑Wojciechowska Danuta, 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków.pl_PL
dc.referencesRichardson Andrew, 1997, Wczesne leczenie ortodontyczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚmiech‑Słomkowska Grażyna, Rytlowa Wanda, 1999, Profilaktyka i wczesne leczenie ortodontyczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWielki słownik medyczny PAN, 1996.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-476-2.12
dc.disciplinenauki medycznepl_PL
dc.disciplinenauki o zdrowiupl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe