Show simple item record

dc.contributor.authorKafar, Marcin
dc.contributor.authorRydlewski, Michał
dc.contributor.editorKafar, Marcin
dc.date.accessioned2021-09-29T14:58:28Z
dc.date.available2021-09-29T14:58:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKafar M., Rydlewski M., „Prawdziwe zmyślenie” ― nieoczywiste pola znaczeń metafory literackiej, [w:] Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Kafar M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 173-202, DOI: 10.18778/8088-222-5.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-222-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39239
dc.description.abstractThe article is a testimony―stylized as a conversation―of a living dialogue between the authors. Marcin Kafar and Michał Rydlewski open up to the exchange of ideas about non-obvious fields of meanings, entangling the metaphor of “true fabrication” proposed by a Polish postwar writer Marek Hłasko. The text begins with personal reminiscences of both authors, showing their youthful fascination with Hłasko’s writings. The issues taken up later on show that the conceptual tool, primordially tied to his literary achievements (i.e. “true fabrication”), exceeds a purely textual dimension launching multiple actions in the cultural and social sphere. The issues emerging here include inter alia: a complex problem of the relationship between orality and literacy, cultural memory and ethical aspects of practicing “true fabrication” in the context of work on specific forms of contemporary identity. The final touches of the conversation of Marcin Kafar and Michał Rydlewski make an attempt to reflect on “true fabrication” as the idea potentially restrictive for the attitude of authentic being-in-the-world.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKafar M. (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesPerspektywy Biograficzne;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmetafora literackapl_PL
dc.subjectMarek Hłaskopl_PL
dc.subjectdoświadczenie pierwotnepl_PL
dc.subject„prawdziwe zmyślenie”pl_PL
dc.subjectetycznośćpl_PL
dc.title„Prawdziwe zmyślenie” ― nieoczywiste pola znaczeń metafory literackiejpl_PL
dc.title.alternative“True Fabrication”―The Non-Obvious Fields of Meanings of a Literary Metaphorpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number173-202pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Badań Edukacyjnychpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-223-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteMichał Rydlewski — etnolog (absolwent toruńskiej oraz warszawskiej etnologii) i filozof kultury związany z toruńskim środowiskiem konstruktywistycznym, doktorant w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowanego przez prof. Annę Pałubicką; członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja Antropologii Historii), współredaktor (wraz z R. Wiśniewskim) monografii pt. "Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku" oraz autor ponad 30 artykułów naukowych. Interesuje się teorią i filozofią kultury, historią kultury oraz kulturą współczesną. Miłośnik mocnego piwa i kulturowo uwarunkowanych wschodnich kanonów piękna.pl_PL
dc.referencesAtak na granice..., 2011, Atak na granice autora. Z Danielem Galerą rozmawia Daniela Birman, „Literatura na Świecie”, nr 1–2, s. 340–345.pl_PL
dc.referencesBanks M., 2011, „The connection exists”. Hermeneutics and authority in Paul Auster’s fictional worlds, [w:] S. Ciocia, J.A. González (red.), The inventions of illusions. International perspectives on Paul Auster, s. 149–172.pl_PL
dc.referencesBaranowska M., 2011, To jest wasze życie. Być sobą w chorobie przewlekłej, posł. J. Szczęsna, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesBądź wierny sobie…, Rozmowa z Markiem Hłasko w audycji „Muzyka i aktualności”, emisja 14.02.1958 Polskie Radio, zapis rozmowy znajduje się [w:] Hłasko nieznany, szkic wstępny i oprac. P. Wasilewski, Kraków, 1991, s. 189–190.pl_PL
dc.referencesBeachy S., 2005, Who is the real JT LeRoy? A search for the true identity of a great literary hustler, „New York Magazine”, październik, (tekst dostępny pod adresem http://nymag.com/nymetro/news/people/features/14718/ data dostępu: 11.12.2015).pl_PL
dc.referencesBenderson B., 2005, wyimek z Letters to the editor, „New York Magazine”, 25 października, (tekst dostępny pod adresem http://nymag.com/nymag/letters/14794/ data dostępu: 12.12.2015).pl_PL
dc.referencesBig Think interview..., 2009, Big Think interview with Paul Auster, wywiad z Paulem Austerem przeprowadzony przez Allena Austina, (transkrypcja dostępna pod adresem http://bigthink.com/videos/big-thinkinterview-with-paul-auster data dostępu:19.09.2015).pl_PL
dc.referencesCampbell J., 1994, Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem, oprac. B.S. Flowers, przeł. I. Kania, Kraków.pl_PL
dc.referencesCampbell J., 1997, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski, konsultacja merytoryczna W.J. Burszta, Poznań.pl_PL
dc.referencesCampbell J., 2004, Mityczny obraz, przeł. A. Przybysławski, T. Sieczkowski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChénetier M., 1995, Paul Auster’s pseudonimous world, [w:] D. Barone (red.), Beyond the red notebook. Essays on Paul Auster, Philadelphia, s. 34–43.pl_PL
dc.referencesCsikszentmihàlyi M., 2005, Przepływ ― jak poprawić jakość życia. Psychologia optymalnego doświadczenia, przeł. M. Wajda-Kacmajor, Taszów.pl_PL
dc.referencesChmielewski A., 1993, Spotkania z Markiem Hłasko (1), „Odra”, nr 7–8, s. 62–69.pl_PL
dc.referencesEco U., 1995, Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. J. Jarniewicz, Kraków.pl_PL
dc.referencesEliade M., 1966, Traktat o historii religii, przeł. J.W. Kowalski, wstęp L. Kołakowski, posł. S. Tokarski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEliade M., 1998, Mit wiecznego powrotu, przeł. K. Kocjan, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFrank A.W., 1997, Enacting illness stories. When, what, and why, [w:] H.L. Nelson (red.), Stories and their limits. Narrative approaches to bioethics, London–New York, s. 31–49.pl_PL
dc.referencesGuriewicz A., 1976, Kategorie kultury średniowiecznej, przeł. J. Dancygier, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHłasko M., 1989, Okno [w:] M. Hłasko, Opowiadania, Warszawa, s. 122–124.pl_PL
dc.referencesHłasko M., 1993a, Sowa córka piekarza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHłasko M., 1993b, Drugie zabicie psa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHłasko M., 1994, Piękni dwudziestoletni, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJackowski A., 2007, Na skróty. Posłowie, „Konteksty”, t. 61, nr 1, s. 148–160.pl_PL
dc.referencesKnoop S., 2008, Girl boy girl. How I became JT Leroy, New York.pl_PL
dc.referencesMarkiewka T., 2012, Literatura, rzeczywistość, interpretacja, „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 280–293.pl_PL
dc.referencesNowak T., 1968, A jak królem, a jak katem będziesz, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak T., 1976, Półbaśnie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRydlewski M., 2015, Opozycja jako kategoria kulturowa w perspektywie poznańskiej szkoły kulturoznawczej (opozycja jako wynalazek oraz element gramatyki kultury europejskiej) [w:] M. Banach (red.), Opozycje w kulturze, Poznań (tekst w druku).pl_PL
dc.referencesSendyka R., 2014, Od kultury ja do kultury siebie. O zwrotnych formach w projektach tożsamościowych, Kraków.pl_PL
dc.referencesStanisławczyk B., 1998, Miłosne gry Marka Hłaski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStankiewicz-Podhorecka T., 1994, Listy Marka Hłaski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSimonsen R.R., 2009, Even or(r) odd. The game of narration in Paul Auster’s Oracle night, „American Studies in Scandinavia”, t. 41, nr 1, s. 83–107.pl_PL
dc.referencesŚmierć samotnego..., 1991, Śmierć samotnego „mitomana”. Rozmowa z Marią Hłasko, pierwodruk: „Student”, nr 3, 1986; przedruk znajduje się [w:] Hłasko nieznany, szkic wstępny i oprac. P. Wasilewski, Kraków, s. 209–215.pl_PL
dc.referencesWilde O., 1997 [1913], The critic as artist. With some remarks upon the importance of doing nothing, [w:] O. Wilde, Intentions, s. 26–59 (tekst dostępny pod adresem http://s3.amazonaws.com/manybooks_ pdf_new/wildeoscetext97ntntn10?AWSAccessKeyId=AKIAITZP2AAM27ZGISNQ&Expires=1452071034&Signature=ipiotvum-7BREavrZhWDxw03YFhk%3D data dostępu: 13.12.2015).pl_PL
dc.referencesWróblewski M., 2012, „Prawdziwe zmyślenie” w dobie refleksyjnej nowoczesności. Przypadek Jerzego Kosińskiego (niepublikowany referat wygłoszony podczas konferencji pt. Autobiografia ― biografia ― narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej/Autobiography ― biography ― narration. Biographical perspectives in research practice, Łódź 29–30 maja).pl_PL
dc.referencesAlpy, film fabularny w reż. Giorgiosa Lanthimosa, scenariusz Giorgos Lanthimos, Efthymis Filippou, 2011.pl_PL
dc.referencesSerce jest zdradliwe, film dokumentalny z serii: „Oszuści” (org. „Impostors”), prod. CMJ Productions II inc.pl_PL
dc.referencesZ nimi żyłem, z nimi piłem, ich kochałem ― Marek Hłasko, film dokumentalny w reż. J. Sosińskiego, scenariusz J. Ossowski, J. Sosiński, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPadoł E., 2015, Szczepan Twardoch: w cieniu przodków, na ich kościach, (tekst dostępny pod adresem http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/szczepan-twardoch-w-cieniu-przodkow-na-ich-kosciach-wywiad/93k8cv data dostępu: 11.12.2015).pl_PL
dc.contributor.authorEmailrydles@autograf.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-222-5.09
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki o komunikacji społecznej i mediachpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe