Show simple item record

dc.contributor.authorRydlewski, Michał
dc.contributor.editorKafar, Marcin
dc.date.accessioned2021-09-29T13:41:24Z
dc.date.available2021-09-29T13:41:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationRydlewski M., Wszyscy jesteśmy wymyśleni, [w:] Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Kafar M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 127-145, DOI: 10.18778/8088-222-5.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-222-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39237
dc.description.abstractThe term “true fabrications” refers to an idiom “true false” created by a Polish writer Marek Hłasko and used in his late novel Beautiful Twentysomethings. However, it is just an attempt to translate this idiom into English without losing its meaning. “True false” is a literary strategy applied to show the experience of living in Poland ruled for fifty years by communists. From Hłasko’s perspective the communism past was both contrived and fantastic. Nonetheless, it is also a way to create an auto- identity by means of putting on masks taken from books and films to breath life into that fantastic social system which is formed out of true and false. Life has become a story to tell. In another dimension, the article contains autobiographical reflections on Hłasko`s “true fabrication” metaphor as a tool of interpretation with which I contemplate my anthropological career path. The problem here is my perception of culture as a source of fabrications and social world as a reservoir of social masks, stemming from the anthropological rite de passage, to which I was subjected during the disciplinary forming process.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKafar M. (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseriesPerspektywy Biograficzne;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectczytaniepl_PL
dc.subjectczytanie powtórnepl_PL
dc.subjectMarek Hłaskopl_PL
dc.subjectmetafora „prawdziwego zmyślenia”pl_PL
dc.titleWszyscy jesteśmy wymyślenipl_PL
dc.title.alternativeWe are All True Fabricationspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number127-145pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-223-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteEtnolog (absolwent toruńskiej oraz warszawskiej etnologii) i filozof kultury związany z toruńskim środowiskiem konstruktywistycznym, doktorant w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowanego przez prof. Annę Pałubicką; członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (sekcja Antropologii Historii), współredaktor (wraz z R. Wiśniewskim) monografii pt. "Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku" oraz autor ponad 30 artykułów naukowych. Interesuje się teorią i filozofią kultury, historią kultury oraz kulturą współczesną. Miłośnik mocnego piwa i kulturowo uwarunkowanych wschodnich kanonów piękna.pl_PL
dc.referencesAngutek D., 2006, Kontrowersyjny wybór w obliczu współczesności, [w:] M. Brocki, K. Górny, W. Kuligowski (red.), Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, Wrocław, s. 215–223.pl_PL
dc.referencesBaudrillard J., 2009, Przejrzystość zła, przeł. S. Królak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBądź wierny sobie… Rozmowa z Markiem Hłasko w audycji „Muzyka i aktualności”, emisja 14.02.1958 Polskie Radio, zapis rozmowy znajduje się [w:] Hłasko nieznany, szkic wstępny i oprac. P. Wasilewski, Kraków, 1991, s. 189–190.pl_PL
dc.referencesChmielewski A., 1993a, Spotkania z Markiem Hłasko (1), „Odra”, nr 7–8, s. 62–69.pl_PL
dc.referencesChmielewski A., 1993b, Spotkania z Markiem Hłasko (2), „Odra”, nr 9, s. 73–79.pl_PL
dc.referencesCzytamy w Polsce…, 2011, Czytamy w Polsce historie o wolności i odwadze (wywiad Beaty Maciejewskiej z Adamem Chmielewskim; tekst dostępny pod adresem http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35751,9792423,Czytamy_w_Polsce__Historie_o_wolnosci_ i_odwadze.html data dostępu: 11.10.2015).pl_PL
dc.referencesFish S., 2002, Interpretacja, retoryka, polityka: eseje wybrane, A. Szahaj (red.), przeł. K. Abriszewski i in., Kraków.pl_PL
dc.referencesGalant J., 1996, Marek Hłasko, Poznań.pl_PL
dc.referencesGurczyńska-Sady K., 2013, Człowiek jako słowo i ciało: w poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu, Kraków.pl_PL
dc.referencesHłasko M., 1958, Chwileczkę, grabarze…, „Kultura”, nr 6. Przedruk [w:] Hłasko nieznany, szkic wstępny i oprac. P. Wasilewski, Kraków, 1991, s. 196–201.pl_PL
dc.referencesHłasko M., 1989, Brudne czyny, [w:] M. Hłasko, Utwory wybrane, t. 3, wstęp L. Kurpiewski, wybór M. Komar, L. Kurpiewski, Warszawa, s. 149–176.pl_PL
dc.referencesHłasko M., 1993a, Nawrócony w Jaffie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHłasko M., 1993b, Sowa córka piekarza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHłasko M., 1997, Piękni dwudziestoletni, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHłasko M., 1998, Mordercy są wśród nas, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKalinowska D., 2000, Marek Hłasko. Młody gniewny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowicki W., 2012, Chwała półkownikom, „Książki. Magazyn do czytania”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, grudzień, s. 64–66.pl_PL
dc.referencesPiotrowska A., 2012, Na szczytach absurdu, „Tygodnik Powszechny”, 26 sierpnia, s. 34.pl_PL
dc.referencesRydlewski M., 2006, Etnografie nieprzezroczyste i sztuka interpretacji. Wędrówki po antropologicznych narracjach, „Etnografia Polska”, t. 50, z. 1–2, s. 35–49.pl_PL
dc.referencesRydlewski M., 2007a, „Był człowiek i nie ma człowieka…”. Percepcja nagłej śmierci w narracjach rodzinnych (skrypt niepublikowanej pracy magisterskiej; dostęp: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego).pl_PL
dc.referencesRydlewski M., 2007b, Docenione dziedzictwo, czyli surrealizm etnograficzny dzisiaj, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 3–4, s. 287–294.pl_PL
dc.referencesRydlewski M., 2010, Samoświadomość a gładkość funkcjonowania w kulturze, [w:] M. Kasprowicz, S. Drelich, M. Kopyciński (red.), Zjawisko szaleństwa w kulturze, Toruń, s. 66–77.pl_PL
dc.referencesRydlewski M., 2015, Co czyni nas twórczymi? Różne kolektywy myślowe ― różne «kręgi obcości». Przykład biografii Ludwika Flecka, „Archiwum Emigracji”, tekst w druku.pl_PL
dc.referencesSkoczyński J., 2014, Cichy katastrofizm czyli metamorfoza kultury europejskiej według Witkacego [w:] M. Rydlewski, R. Wiśniewski (red.), Filozoficzna refleksja nad kulturą. Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku, Toruń, 2014, s. 64–81.pl_PL
dc.referencesStanisławczyk B., 1998, Miłosne gry Marka Hłaski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWasilewski P., 1994, Śladami Marka Hłaski, Kraków.pl_PL
dc.referencesWittgenstein L., 2011, Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRydlewski M., Szahaj A., 2005, Nauki o kulturze to nauki podstawowe. Wywiad z prof. dr. hab. Andrzejem Szahajem, „Etnografia Polska”, t. 49, z. 1-2, s. 5–15.pl_PL
dc.contributor.authorEmailrydles@autograf.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-222-5.07
dc.disciplinefilozofiapl_PL
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe