Show simple item record

dc.contributor.authorBloch, Natalia
dc.contributor.editorKafar, Marcin
dc.date.accessioned2021-09-29T12:31:44Z
dc.date.available2021-09-29T12:31:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationBloch N., O pożytkach z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologiczny, [w:] Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Kafar M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 63-87, DOI: 10.18778/8088-222-5.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-222-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39233
dc.description.abstractThis self-reflexive anthropological reportage reveals how serendipity intersects both the anthropological research and the anthropologist`s life. Being open to what is unexpected is crucial for constructing knowledge in cultural anthropology ― fieldwork is not to confirm our assumptions, but to follow the people, the events and the meanings we come across. Ethnography is not about taking interviews ― it is about “deep hanging-out”, especially if we work in mobile fields with mobile people, i.e. refugees, migrants, tourists. This entails the necessity to reconceptualise our methodology, to go beyond the sedentarist perspective towards “nomadology”. My own long passage to anthropology ― from small town in postsocialist Poland, via journalism and fascination with undercover social reportage, and then working as a tour leader ― is a pretext to tell the story of engaged anthropology of the mobile world.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKafar M. (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, „Perspektywy Biograficzne”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectantropologiapl_PL
dc.subjectEgon Erwin Kischpl_PL
dc.subjectnomadologiapl_PL
dc.subjectbuddyzmpl_PL
dc.subjectetnologiapl_PL
dc.subjectpolitologia terenowapl_PL
dc.subjectantropologia uchodźstwapl_PL
dc.subjectantropologia migracjipl_PL
dc.titleO pożytkach z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologicznypl_PL
dc.title.alternativeOn the Benefits of Serendipity, Hanging out, and Nomadology. A Self-Reflexive Anthropological Reportagepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016, © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number63-87pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-223-2
dc.contributor.authorBiographicalnoteAdiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiadaczka złożonej tożsamości zawodowej: doktoratu w zakresie etnologii, magisterium z nauk politycznych i licencjatu z dziennikarstwa. Zajmuje się antropologią mobilności — uchodźstwa, migracji i turystyki ― zwłaszcza w kontekście postkolonialnym. Prowadziła badania w obozach uchodźców tybetańskich i wśród pracowników przemysłu turystycznego w Indiach oraz w środowiskach imigrantów w Poznaniu. Laureatka Pióra Nadziei ― Dziennikarskiej Nagrody Amnesty International za najlepszy tekst prasowy roku 2004 poświęcony problematyce praw człowieka (za reportaż „Nie jesteśmy Buddami”). Autorka książki „Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach”, wydanej w serii Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2011). Wyróżniona Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2012). Działa w Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz na portalu post-turysta.pl, gdzie stara się uprawiać antropologię zaangażowaną.pl_PL
dc.referencesBarley N., 1997, Niewinny antropolog, przeł. E.T. Szyler, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z., 1992, Mortality, immortality and other life strategies, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBhabha H.K., 2010, Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego, [w:] H.K. Bhabha (red.), Miejsca kultury, przeł. T. Dobrogoszcz, Kraków, s. 79–88.pl_PL
dc.referencesBloch N., 2001, „Zwielokrotnianie życia”, czyli wcielenia reporterskie jako realizacja metody obserwacji uczestniczącej niejawnej w procesie gromadzenia materiału do reportażu pisanego, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (niepublikowana praca licencjacka).pl_PL
dc.referencesBloch N., 2004, Nie jesteśmy Buddami. Tybetański ruch wolnościowy na uchodźstwie, „Puls Świata”, nr 8, s. 5–15.pl_PL
dc.referencesBloch N.,2006, Tsewang nie umiera z głodu, „Puls Świata”, nr 2.pl_PL
dc.referencesBloch N., 2008, The young Tibetan exile today. A democrat, environmentalist, vegetarian? Globalization and negotiating identity in the situation of displacement, [w:] L. Mróz, A. Posern-Zieliński (red.), Exploring home, neighboring and distant cultures, Warszawa, s. 239–258.pl_PL
dc.referencesBloch N., 2011a, Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBloch N., 2011b, Obóz uchodźców jako atrakcja turystyczna. Kto i po co od(z)wiedza diasporę tybetańską?, „Etnografia Polska”, t. 55, nr 1–2, s. 51–68.pl_PL
dc.referencesBloch N., 2011c, Teren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia w badaniu uchodźców tybetańskich, [w:] T. Buliński, M. Kairski (red.), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Poznań, s. 209–235.pl_PL
dc.referencesBloch N., 2012, Poza integracją. Separacja jako uchodźcza strategia adaptacji, postkolonialny model społeczeństwa mnogiego i indyjski multikulturalizm, [w:] M. Buchowski, J. Schmidt (red.), Imigranci: między integracją a izolacją, Poznań, s. 171–186.pl_PL
dc.referencesBloch N., 2015, Uchodźcy, turyści i (nie)zaangażowana antropolożka, czyli o poważnych i trywialnych obszarach humanistycznej eksploracji, [w:] M. Brocki, R. Kleśta-Nawrocki (red.), Humanistyka i polityka, Kraków (w przygotowaniu do druku).pl_PL
dc.referencesChakrabarty D., 2000, Provincializing Europe. Postcolonial thought and historical difference, Princeton.pl_PL
dc.referencesClifford J., 1997, Routes. Travel and translation in the late twentieth century, Cambridge, London.pl_PL
dc.referencesCohen E., 2007, Youth tourists in Acre. A disturbance becomes a lifelong preoccupation, [w:] D. Nash (red.), The study of tourism. Anthropological and sociological beginnings, Amsterdam, s. 50–59.pl_PL
dc.referencesGeertz C., 2010, Po fakcie. Dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog, przeł. T. Tesznar, Kraków.pl_PL
dc.referencesHamšik D., Kuśak A., 1966, Egon Erwin Kisch, przeł. M. Perlman, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHastrup K., 2008, Droga do antropologii. Między doświadczeniem a teorią, przeł. E. Klekot, Kraków.pl_PL
dc.referencesHazan H., Hertzog E., 2012, Serendipity in anthropological research. The nomadic turn, Farnham.pl_PL
dc.referencesHerzfeld M., 2006, Spatial cleansing. Monumental vacuity and the idea of the West, „Journal of Material Culture”, t. 11, nr 1/2, s. 127–149.pl_PL
dc.referencesHerzfeld M., 2012, Passionate serendipity. From the Acropolis to the Golden Mount, [w:] A. Gottlieb (red.), The restless anthropologist. New fieldsites, new visions, Chicago–London, s. 100–122.pl_PL
dc.referencesHess J.M., 2006, Statelessness and the state. Tibetans, citizenship, and nationalist activism in a transnational world, „International Migration”, t. 44, nr 1, s. 79–103.pl_PL
dc.referencesKarko K., 2000, Namma. A Tibetan love story, London.pl_PL
dc.referencesKisch E.E., 1957, Jarmark sensacji, przeł. S. Wygodzki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLopez D.S.Jr., 1995, Curators of the Buddha, Chicago.pl_PL
dc.referencesMalkki L.H., 1997, National geographic. The rooting of peoples and the territorialization of national identity among scholars and refugees, [w:] A. Gupta, J. Ferguson (red.), Culture, power, place. Explorations in critical anthropology, Durham, s. 52–74.pl_PL
dc.referencesRodgers G., 2004, „Hanging out” with forced migrants. Methodological and ethical challenges, „Forced Migration Review”, t. 21, s. 48–49.pl_PL
dc.referencesRoethke T., 1958, The waking, [w:] T. Roethke, Words for the wind. Collected verse of Theodore Roethke, New York.pl_PL
dc.referencesRosaldo R., 1988, Ideology, place, and people without culture, „Cultural Anthropology”, t. 3, nr 1, s. 77–87.pl_PL
dc.referencesSalzman C.P., 2001, Understanding culture. An introduction to anthropological theory, Prospect Heights.pl_PL
dc.referencesSnopkiewicz J., 1978, Człowiek w bramie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSpivak G.Ch., 2011, Czy podporządkowani inni mogą przemówić?, przeł. E. Majewska, „Krytyka Polityczna”, nr 24–25, s. 196–239.pl_PL
dc.referencesSprigle R., 1948, I was a Negro in the South for 30 days, „Pittsburgh Post-Gazette”, 8 sierpnia, (tekst dostępny pod adresem http://old.post-gazette.com/sprigle/default.asp data dostępu: 02.02.2014).pl_PL
dc.referencesSteigerwald B., b.d., Sprigle’s secret journey, (tekst dostępny pod adresem http://old.postgazette.com/sprigle/Sprigleintroduction.asp data dostępu: 02.02.2014).pl_PL
dc.referencesWallraff G.,1988, Na samym dnie, przeł. R. Turczyn, Poznań.pl_PL
dc.referencesMarcus G.E., 1995, Ethnography in/of the world system. The Emergence of multisited ethnography, „Annual Review of Anthropology”, t. 24, s. 95–117pl_PL
dc.referencesRabinow P., 1977, Reflections on fieldwork in Morocco, Berkeley–Los Angeles–London.pl_PL
dc.contributor.authorEmailnbloch@amu.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-222-5.04
dc.disciplinenauki o kulturze i religiipl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe