Show simple item record

dc.contributor.authorAndrukowicz, Wiesław
dc.contributor.editorSztobryn, Sławomir
dc.contributor.editorWasilewski, Marcin
dc.contributor.editorRojek, Marcin
dc.date.accessioned2021-07-29T09:01:06Z
dc.date.available2021-07-29T09:01:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationAndrukowicz W., Transwersalność epistemologii Edwarda Abramowskiego, [w:] Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Sztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 83-105, DOI: 10.18778/7525-690-1.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-690-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38285
dc.descriptionAutor tekstu rozważa transwersalizm epistemologiczny Edwarda Abramowskiego, który jest formą procesualną, występującą w poprzek przeciwstawnych typów racjonalności i w ich obrębie.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSztobryn S., Wasilewski M., Rojek M. (red.), Pedagogika Filozoficzna. T. IV. Metamorfozy filozofii wychowania. Od antyku po współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectEdward Abramowskipl_PL
dc.subject„metafizyka doświadczalna”pl_PL
dc.subject„jaźń głęboka”pl_PL
dc.subject„ideał braterstwa”pl_PL
dc.subjectwspólnota pozornapl_PL
dc.subjectwspólnota głębokapl_PL
dc.subjecttranswersalizm epistemologicznypl_PL
dc.titleTranswersalność epistemologii Edwarda Abramowskiegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number83-105pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Szczecińskipl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-690-1.08
dc.disciplinehistoriapl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe