Show simple item record

dc.contributor.authorMantaj, Andrzej
dc.date.accessioned2012-04-17T13:23:13Z
dc.date.available2012-04-17T13:23:13Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/363
dc.description.abstractPodstawą analizy próby dwuwymiarowej jest wykres korelacyjny, na którym zaznaczyć można również prostokąt rozrzutu zbudowany na próbkowych skrajnych statystykach pozycyjnych obu cech. Jednym ze sposobów analizy rozmieszczenia obserwacji takiej próby w prostokącie rozrzutu jest ustalenie jej liczebności w różnych obszarach utworzonych przez równoległe proste przechodzące przez punkty znajdujące się na jego bokach lub oddalone od jego przekątnej. W pracy została opisana konstrukcja wyznaczania różnych obszarów zawartych w prosto- kącie rozrzutu oraz ich liczebności, którą zilustrowano na materiale empirycznym dotyczącym wy- branych zjawisk społeczno-gospodarczych gmin miejsko-wiejskich i wiejskich woj. podkarpackiego.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
dc.titleDetermination and analysis of the areas of scattered two-dimensional sample observationspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number283-291
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Wydział Ekonomiczny; Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii
dc.referencesBarnett V.(1976), The Ordering of Multivariate Data(with discussion). J. Roy. Statis. Soc, A139, 318-354
dc.referencesEveritt B.(1978), Graphical Techniques for Multivariate Data. North-Holland, New York.
dc.referencesLee Y.S.(1995), Graphical Demonstration of an Optimality property of the Median. The American Statistican49, no 4, 369-372.
dc.referencesMardia K.V., Kent J.T., Bibby J.M.(1979), Mulitivariate Analysis. Academic Press, London
dc.referencesManly B.F.J.(2005), Multivariate Statistical Methods,A primer. Chapman & Hall/CCRC, New York.
dc.referencesMantaj A., Wagner W.(2007), Comarative analysis of number characteristisc of selected social-economic characteristisc of communes of Podkarpackie province,Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 206, s. 445-461.
dc.referencesOstasiewicz W.(1999), Statystyczne metody analizy danych(Statistical Methods of Data Analysis), Wyd. AE, Wrocław.
dc.referencesRousseeuw P.J, Leroy A.M.(1987), Robust Regression and Qutlier Detectio. Weily, New York.
dc.referencesToit S.H.C., Steyn A.G.W,Stumf R.H.(1986), Graphical Exploratory Data Analysis. Springer-Verlag, New York.
dc.referencesWagner W.(2002), Podstawy metod staytstycznych w turystyce i rekreacji, (Basics of Statistical Methods in Tourism an Recreation), AWF, Poznań.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record