Show simple item record

dc.contributor.authorFiołek-Lubczyńska, Bogumiła
dc.contributor.editorBarańska-Szmitko, Anna
dc.date.accessioned2021-06-14T12:21:45Z
dc.date.available2021-06-14T12:21:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationFiołek-Lubczyńska B., Retoryczna perspektywa badawcza reportażu telewizyjnego – uwagi teoretyczne, [w:] Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna, A. Barańska-Szmitko (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-429-2.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-429-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36201
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMetody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectreportaż telewizyjnypl_PL
dc.subjectfilm dokumentalnypl_PL
dc.subjectteksty medialnepl_PL
dc.titleRetoryczna perspektywa badawcza reportażu telewizyjnego – uwagi teoretycznepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number55-67pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-430-8
dc.referencesArnheim Rudolf (1964), Film jako sztuka, przeł. W. Wertenstein, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBalbus Stanisław (1996), Zagłada gatunków, „Teksty Drugie”, nr 6 (59), s. 25–39.pl_PL
dc.referencesBogunia-Borowska Małgorzata (2012), Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesFiołek-Lubczyńska Bogumiła (2002), Rozchwianie telewizyjnych struktur tekstowych przez reklamy, [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 478–484.pl_PL
dc.referencesFiołek-Lubczyńska Bogumiła (2008), O telewizji i jej współczesnych formach tekstowości, [w:] Wypowiedź dziennikarska. Teoria i praktyka. Skrypt dla studentów dziennikarstwa, red. B. Bogołębska, A. Kudra, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódziego, Łódź, s. 105–119.pl_PL
dc.referencesFiołek-Lubczyńska Bogumiła (2011), O dokumencie telewizyjnym w ujęciu retorycznym. Wybrane problemy, [w:] Dyskursy komunikacji medialnej, red. A. Filipczak-Białkowska, Primum Verbum, Łódź, s. 33–39.pl_PL
dc.referencesFiołek-Lubczyńska Bogumiła (2012), hasło: reportaż filmowy/telewizyjny, [w:] Słownik rodzajów i gatunków telewizyjnych, red. G. Gazda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 935–938.pl_PL
dc.referencesFras Janina (2012), Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych, [w:] Komunikacja. Teoria i praktyka komunikacji, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, s. 13–29.pl_PL
dc.referencesGodzic Wiesław (2004), Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesHelman Alicja (1991), Słownik pojęć filmowych, t. 3, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław, s. 124–151.pl_PL
dc.referencesFeuer Jane (1992), Genre Study and Television, [w:] R. Channels of Discourse, Reassembled: Television and Contemporary Criticism, red. R.C. Alle, Routledge, London s. 138–160.pl_PL
dc.referencesJazdon Mikołaj (2017), Reportaż a film dokumentalny, „Magazyn Filmowy. SFP”, nr 6, https://www.sfp.org.pl/_vault/_files/2017/jazdon_skrot.pdf [dostęp: 1.08.2020].pl_PL
dc.referencesKaliszewski Andrzej, Żyrek-Horodyska Edyta (2018), Kilka uwag o metodach analizy tekstów dziennikarskich, [w:] Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Kraków, s. 113–142.pl_PL
dc.referencesKąkolewski Krzysztof (1964), Reportaż, [w:] Teoria i praktyka dziennikarska. Wybrane zagadnienia, red. B. Golka, M. Kafel, Z. Mitzner, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 111–124.pl_PL
dc.referencesKlimczak Kinga (2011), Reportaż radiowy – definicja, podziały, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, nr 14 (1), s. 123–133.pl_PL
dc.referencesKłosiński Michał (2010), Problem hybrydy, „Świat i Słowo”, nr 1 (14), s. 157–165.pl_PL
dc.referencesLisowska-Magdziarz Małgorzata (2018), Badanie wielomodalnych przekazów w mediach masowych. Od teorii do schematu analitycznego, [w:] Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, red. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Kraków, s. 143–166.pl_PL
dc.referencesŁotman Jurij (1983), Semiotyka filmu, przeł. J. Faryno, T. Miczka, Biblioteka Wiedzy Współczesnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁotman Jurij (1984), Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, s. 77–78.pl_PL
dc.referencesŁotman Jurij (1981), Tiekst w tiekstie, „Trudy po znakowym sistiemam”, XIV, Tartu.pl_PL
dc.referencesMichalewski Kazimierz (2009), Komunikaty mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMittel Jason (2002), Genre and Television: From Cop Shows to Cartoons in American Culture, Routledge, New York.pl_PL
dc.referencesNichols Bill (1980), Ideology and the Image, Indiana University Press, Indiana.pl_PL
dc.referencesNiesłowny Kamil (2015), Format telewizyjny jako „zaprzeczenie gatunku”, [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNurczyńska-Fidelska Ewelina (1984), Rodzaje i gatunki filmowe, [w:] Kino i telewizja, red. B.W. Lewicki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 128–149.pl_PL
dc.referencesPietrzak Małgorzata (2012), Retoryka. Narzędzie w twórczej komunikacji. Teatr i film, DiG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPłażewski Jerzy (2008), Język filmu, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoprawa Marcin (2014), Werbalno-wizualne strategie perswazji w telewizyjnym reportażu interwencyjnym, „Język a Kultura”, nr 24, s. 283–306.pl_PL
dc.referencesPrzylipiak Mirosław (1998), Polski film dokumentalny po 1989, „Kwartalnik Filmowy”, nr 23, s. 203–215.pl_PL
dc.referencesPrzylipiak Mirosław (2004), Poetyka kina dokumentalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwo Polskiej Agencji Prasowej, Gdańsk–Słupsk.pl_PL
dc.referencesRusinek Michał (2012), Retoryka obrazu, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesScheuremann Arne (2005), Moving Picture Audience – Affektkommunikation im populären Film, [w:] A. Zika, The Moving Image – Beträge zu einer Medientheorie des bewegten Film, Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, Köln, s. 113–130.pl_PL
dc.referencesSkarżyńska Monika (2011), Język reportażu telewizyjnego, Semper, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSobczak Barbara (2018), Retoryka telewizji, Znak, Poznań.pl_PL
dc.referencesSpringer Filip, https://ninateka.pl/audio/miasto-archipelag-filip-springer-13-15 [dostęp: 5.03.2020].pl_PL
dc.referencesSpringer Filip, https://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,18939556,byle-wojewodzkie-jak-sie-zyje-w-polsce-mniejszych-miast.html [dostęp: 10.01.2020].pl_PL
dc.referencesŚwiontek Sławomir (1983), Norwidowski teatr świata, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesZiomek Jerzy (1991), Retoryka opisowa, Ossolineum, Warszawa–Wrocław–Kraków.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-429-2.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe