Show simple item record

dc.contributor.authorBroszko, Małgorzata
dc.contributor.editorMigodzińska, Maria
dc.contributor.editorStawikowska-Marcinkowska, Agnieszka
dc.date.accessioned2021-06-11T13:42:18Z
dc.date.available2021-06-11T13:42:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationBroszko M., Kocha, lubi, miłuje... O zmianach znaczeń wyrazów związanych (niegdyś) z miłością, [w:] Migracja w języku, literaturze i kulturze, M. Migodzińska, A. Stawikowska-Marcinkowska (red.), WUŁ– Agent PR, Łódź–Kraków 2020, https://doi.org/10.18778/8220-339-4.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-339-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/36178
dc.description.abstractThe article is about words that have a related meaning and these derivatives which have changed meaning to various degrees. In some cases lexicalization has occurred. The semantic of these words is associated with the feeling of love in contemporary Polish or it was associated with love several centuries ago. These words have as roots: • -lub-: lubić (to like), luby (darling), lubieżny (salacious); • -koch-: kochać (to love), kochanek (a lover), rozkosz (a delight); • -mił-: miłować (to cherish), miłość (a love), miły (nice), miłosierdzie (mercy). The article is a historical and semantic analysis of these words and is attempting to find the reasons and the effect of semantic changes in those words.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMigracja w języku, literaturze i kulturze;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmiłośćpl_PL
dc.subjectkochać semantykapl_PL
dc.subjecthistoria językapl_PL
dc.titleKocha, lubi, miłuje... O zmianach znaczeń wyrazów związanych (niegdyś) z miłościąpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number89-98pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-340-0
dc.referencesBralczyk, Jerzy; Kirwil, Jucyna; Oponowicz, Karolina (2018), Pokochawszy. O miłości w języku. Warszawa.pl_PL
dc.referencesButtler, Danuta (1978), Rozwój semantyczny wyrazów polskich. Warszawa.pl_PL
dc.referencesKleszczowa, Krystyna (1993), Izolowanie leksyki erotycznej. W: Piętkowa, Romualda (red.), Eros, psyche, seks. Katowice, s. 77–86.pl_PL
dc.referencesPastuchowa, Magdalena (2008), Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej polszczyzny w słownictwie współczesnej polszczyzny. Katowice.pl_PL
dc.referencesSławski, Franciszek (2000), Miły, miłość. W: „Język Polski” LXXX, z. 1–2, s. 1–9.pl_PL
dc.referencesBańko, Mirosław (red.) (2000), Inny słownik języka polskiego, Warszawa – ISJP.pl_PL
dc.referencesBoryś, Wiesław (2005), Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków – SBor.pl_PL
dc.referencesBrückner, Aleksander (1927), Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków – SBr.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa, Krystyna (2008), Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa – SDK.pl_PL
dc.referencesDoroszewski, Witold (red.) (1958–1969), Słownik języka polskiego. Warszawa – SDor.pl_PL
dc.referencesDrabik, Lidia; Kubiak-Sokół, Aleksandra; Sobol, Elżbieta (2015), Słownik języka polskiego PWN. Warszawa – SPWN.pl_PL
dc.referencesDubisz, Stanisław (red.) (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa – USJP.pl_PL
dc.referencesGórski, Konrad; Hrabec, Stefan (red.) (1962–1983), Słownik języka Adama Mickiewicza, Wrocław – SMic.pl_PL
dc.referencesGruszczyński, Włodzimierz (red. nauk.), Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku, www. s x v i i . p l [Dostęp: kwiecień 2019] – SXVII.pl_PL
dc.referencesKarłowicz, Jan; Kryński, Adam Antoni; Niedźwiedzki, Władysław (red.) (1900–1927), Słownik języka polskiego, Warszawa – SW.pl_PL
dc.referencesKurzowa, Zofia (red.) (2006), Słownik synonimów. Warszawa – SSyn.pl_PL
dc.referencesLinde, Samuel Bogumił (1807–1814) Słownik języka polskiego, Warszawa – SL.pl_PL
dc.referencesMayenowa, Maria; Pepłowski, Fransiszek (red.) (1966) Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław – SXVI.pl_PL
dc.referencesNarodowy Korpus Języka Polskiego, www. n k j p . p l , [Dostęp: kwiecień i grudzień 2019] – NKJP.pl_PL
dc.referencesReczek, Stefan (1968), Podręczny słownik dawnej polszczyzny. Wrocław–Warszawa–Kraków – SDW.pl_PL
dc.referencesSławski, Franciszek (1952–1982), Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków – SFS.pl_PL
dc.referencesSobol, Elżbieta (oprac.) (2001), Popularny słownik języka polskiego. Warszawa – PSJP.pl_PL
dc.referencesUrbańczyk, Stanisław (red.) (1953–2002), Słownik staropolski. Kraków – SStp.pl_PL
dc.referencesŻmigrodzki, Piotr (red.) (2007–), Wielki słownik języka polskiego, www. w s j p . p l , [Dostęp: kwiecień i grudzień 2019], Kraków – WSJP.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-339-4.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe