"Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej Kręgowce" jest pismem o charakterze informacyjnym, aktualnie wydawanym raz w roku przy współpracy z Zakładem Dydaktyki Biologii i Badania Różnorodności Biologicznej Uniwersytetu Łódzkiego. Biuletyn powstał na początku 1995 roku w celu możliwie szybkiego prezentowania informacji o aktualnie realizowanych przedsięwzięciach dotyczących fauny kręgowców Polski Środkowej. Adresujemy go wszystkich zainteresowanych poznawaniem i ochroną zwierząt kręgowych tego obszaru.

ISSN: 1897-3086

Collections in this community

Recent Submissions