Recent Submissions

  • Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej Kręgowce 1999 z. 5 

    Janiszewski, Tomasz ORCID; Kaliński, Adam ORCID; Włodarczyk, Radosław; Glubowski, Mariusz; Kaczmarek, Krzysztof; Tabor, Jacek; Michalak, Paweł; Bargiel, Rafał; Pędziwilk, Artur; Zieliński, Piotr ORCID; Hejduk, Janusz ORCID (Uniwersytet Łódzki, 1999)