Recent Submissions

  • Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej Kręgowce 2012 z. 18 

    Kaliński, Adam ORCID; Minias, Piotr ORCID; Janiszewski, Tomasz ORCID; Krajewski, Łukasz; Iciek, Tomasz; Piasecka, Anna; Włodarczyk, Radosław; Czajkowski, Mikołaj; Giergiczny, Marek; Kronenberg, Jakub; Tryjanowski, Piotr; Kaczmarek, Krzysztof (Uniwersytet Łódzki, 2012)