Recent Submissions

  • Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej Kręgowce 2009 z. 15 

    Janiszewski, Tomasz ORCID; Kaliński, Adam ORCID; Krajewski, Łukasz; Minias, Piotr ORCID; Włodarczyk, Radosław; Kaczmarek, Krzysztof; Kleszcz, Anna; Podlaszczuk, Patrycja ORCID; Iciek, Tomasz; Hejduk, Janusz ORCID; Olczyk, Marcin; Janik-Papis, Katarzyna; Roślak, Małgorzata (Uniwersytet Łódzki, 2009)