Show simple item record

dc.contributor.authorPerechuda, Kazimierz
dc.contributor.editorGregorczyk, Sylwester
dc.contributor.editorUrbanek, Grzegorz
dc.date.accessioned2021-03-23T10:18:15Z
dc.date.available2021-03-23T10:18:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPerechuda K., Konceptualizacja modelu e‑biznesu, [w:] Zarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, S. Gregorczyk, G. Urbanek (red.), WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8220-335-6.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-335-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34451
dc.description.abstractIn the paper are presented the following issues: differentiations between traditional and digital business models, appropriateness of the management methods in the context of e-business models, essence of the dynamic business models, content problems of the e-business, conceptualization of the virtual business model, incorporation processes of the e-business model in the traditional industries.pl_PL
dc.description.abstractOpracowanie ma charakter teoretyczno-modelowy. Przedstawiono w nim następujące zagadnienia, procesy i odniesienia: statyka a dynamika modeli biznesu, „kapanie” modeli biznesu, wyznaczniki modelu e-biznesu, aspekt treści e-biznesu, „radarowanie” przedsiębiorstwa informacyjnego, fazy konceptualizacji modelu biznesu wirtualnego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZarządzanie strategiczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmodel e-biznesupl_PL
dc.subjecte-business modelpl_PL
dc.subjectkonceptualizacja modelu biznesu wirtualnegopl_PL
dc.subjectreal and virtual business modelpl_PL
dc.subjectbiznes wirtualny a biznes realnypl_PL
dc.subjectconceptualization of the digital business modelpl_PL
dc.subjectmodern management methodspl_PL
dc.subjectnowoczesne metody zarządzaniapl_PL
dc.titleKonceptualizacja modelu e-biznesupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number339-349pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-336-3
dc.referencesDoligalski T. (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesFalencikowski T., Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesOsterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.pl_PL
dc.referencesPerechuda K., Knowledge Diffusion Methods in a Networking Company. Knowledge Business Models, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2010.pl_PL
dc.referencesPerechuda K. (red.), Advanced Business Models, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2015.pl_PL
dc.referencesPijl P. van der, Lokitz J., Solomon L. K., Nowoczesne projektowanie modeli biznesowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2016.pl_PL
dc.referencesSzromek A. R., Model biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesWrycza S., Maślankowski J. (red.), Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-335-6.20


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe