Show simple item record

dc.contributor.authorMaroń, Agnieszka
dc.contributor.editorAntczak, Mariola
dc.contributor.editorWalczak-Niewiadomska, Agata
dc.date.accessioned2020-10-28T09:42:26Z
dc.date.available2020-10-28T09:42:26Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMaroń A.,Będę pisać o książkach… – książkowa blogosfera i jej młodzi twórcy, [w:] W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, Antczak M., Walczak-Niewiadomska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Łódź-Warszawa 2015, s. 23-50, doi: 10.18778/7969-810-3.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-810-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32451
dc.descriptionPromocja literatury dla młodego czytelnika w XXI wieku ma miejsce w wielu przypadkach w sieci Internet. Znaczną rolę odgrywają w niej narzędzia wiążące się z ideą Web 2.0: portale społecznościowe, fora dyskusyjne oraz blogosfera. Znamienne, że w blogosferze odnoszącej się do literatury dla młodych odbiorców dominujący jest głos starszego pokolenia: rodziców, wychowawców, bibliotekarzy czy wydawców. Jednak na tle wypowiedzi dorosłych przedstawiających swój punkt widzenia literatury dla dzieci i młodzieży coraz bardziej słyszalny staje się głos samych jeszcze niedorosłych piszących blogi, w których przedstawiają wrażenia z lektur. W świetle przeprowadzonych badań w polskim Internecie istnieje co najmniej kilkadziesiąt blogów tworzonych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w wirtualnych dziennikach zapisują refleksje po przeczytaniu książek, próbują je recenzować, a także przedstawiają samych siebie i swoje zainteresowania. Celem autorki artykułu jest stworzenie portretu młodego czytelnika piszącego bloga o książkach z uwzględnieniem takich cech, jak: wiek, płeć, zainteresowania, preferencje literackie, liczba czytanych książek w ostatnim roku, zakupy książek, odwiedziny w bibliotece, korzystanie z ebooków itp. Do stworzenia portretu wykorzystane zostały dane zebrane w trakcie lektury blogów oraz drogą ankiety rozesłanej elektronicznie.pl_PL
dc.description.abstractThe promotion of literature for young readers in the twenty-first century is in many cases on the Internet. Significant role plays the idea of Web 2.0: social networking sites, forums and blogosphere. It is significant that in the blogosphere relating to literature for young audience the dominant voice belongs to the older generation, parents, librarians and publishers. However, against the background of adult speech presenting their point of view on literature for children and young people, the voice of the still immature blogs’ authors becomes audible increasingly. Preliminary research conducted for the paper showed that in the Polish Internet there is at least a dozen blogs created by the students of primary, middle and secondary schools who are writing reflections after reading the books in virtual diary, trying to review them, and presenting themselves and their interest. The purpose of this article is to create a portrait of a young reader who writes a blog about books, including characteristics such as: age, gender, interests, literature preferences, the number of books read in the last year, purchasing books, visiting the library, the use of e-books etc. To create portrait data collected in the course of reading blogs and through questionnaires sent electronically were used.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskichpl_PL
dc.relation.ispartofAntczak M., Walczak-Niewiadomska A. (red.), W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Łódź-Warszawa 2015;
dc.relation.ispartofseriesNauka, Dydaktyka, Praktyka;163
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectksiążkowa blogosferapl_PL
dc.subjectmłodzi twórcypl_PL
dc.subjectksiążkipl_PL
dc.titleBędę pisać o książkach… – książkowa blogosfera i jej młodzi twórcypl_PL
dc.title.alternativeI will write about books... – book blogosphere and its young creatorspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number23-50pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-811-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteAgnieszka Maroń – absolwentka kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim (2010), w 2011 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie jest pracownikiem naukowym Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz bibliotekarzem w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół książki dla najmłodszego czytelnika, a w szczególności dotyczą picturebook, książki zabawki, oraz rynku książki dziecięcej w Polsce.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteAgnieszka Maroń – a graduate of the Information and Library Science at the University of Silesia (2010), in 2011 began her PhD studies at the Institute of Library and Information Science at the University of Silesia. Currently she is a research assistant at Institute of Library and Information Science (University of Silesia, Katowice) and librarian at the Library of the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia. Her research interests are centered around books for the youngest readers, especially picturebooks, toy books and market of children’s books in Poland.pl_PL
dc.referencesBauer Z. (2009), Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Kraków, Universitas, ISBN 97883-242-0949-1pl_PL
dc.referencesKajtoch W. (2006), Blog [w:] Pisarek W. (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków, Universitas, s. 18-19pl_PL
dc.referencesKompetencje cyfrowe młodzieży w Polsce (14-18 lat) (2013) [online], Warszawa, Fundacja „Orange”, [dostęp: 30.09.2014], dostępny w Internecie: <http://www. fundacja.orange.pl/ajax,download,6.html?hash=cd40321c56fa9cf63fa3f577e- 3bed3b6>pl_PL
dc.referencesLevinson P. (2010), Nowe nowe media, Kraków, Wydaw. WAM, ISBN 978-83- 7505-638-9pl_PL
dc.referencesMakaruk K., Wójcik S. (2012), EU NET ADB. Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce [online], Warszawa, Fundacja Dzieci Niczyje, [dostęp: 30.09.2014], dostępny w Internecie: <http://www.saferinternet.pl/images/stories/ pdf/raport-eu-net-adb-pl-final.pdf>pl_PL
dc.referencesRanking blogów o książkach (2012), „Press”, nr 10, s. 48-49pl_PL
dc.referencesRocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznychpl_PL
dc.referencestw (2014), Serwisy blogowe: Blogspot, Bloog i Blog.onet.pl w górę, Photoblog przyciąga najbardziej [online], [w:] Wirtualne Media, [dostęp: 30.09.2014], dostępny w Internecie: <http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/serwisy-blogowe-blogspot- bloog-i-blog-onet-pl-w-gore-photoblog-przyciaga-najbardziej>pl_PL
dc.referencesWięckiewicz M. (2012), Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Toruń, Wydaw. Adam Marszałek, ISBN 978-83-7780-344-8pl_PL
dc.referencesZając J. (2010), Psychologiczne i społeczne aspekty blogowania. Prezentacja Power Point [online] [w:] Blog Forum, [dostęp: 30.09.2014], dostępny w Internecie: <http://2010.blogforumgdansk.pl/title,materialy,pid,7.html>pl_PL
dc.referencesBooks hunter, <http://sol-shadowhunter.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesKraina Andersena, <http://kraina-andersena.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesKsiążki widziane oczami Patiopei, <http://ksiazki-patiopei.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesLiteracka cisza, <http://literackacisza.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesMiędzy sklejonymi kartkami, <http://miedzysklejonymikartkami.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesMysterious world of books, <http://mysteriousworldofbooks.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesNa zimowy i letni wieczorek, <http://ksiazka-na-kazdy-dzien.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesOczami książkoholiczki, <http://wcieniuksiazek.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesOnce upon a time, <http://siedmiogorogrod.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesPapierowy Azyl, <http://papierowyazyl.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesPół żartem, pół serio, <http://sowazpapieru.blogspot.com>pl_PL
dc.referencesPrzygody mola książkowego, <http://przygody-mola-ksiazkowego.blogspot.com>pl_PL
dc.contributor.authorEmailagnieszka.maron@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-810-3.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe