Show simple item record

dc.contributor.authorStępniak, Anna
dc.date.accessioned2020-10-07T12:17:06Z
dc.date.available2020-10-07T12:17:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationStępniak A., Gatunkowe i stylistyczne wyznaczniki listów miłosnych Borysa Pasternaka, WUŁ, Łódź 2020, http://dx.doi.org/10.18778/8142-780-7pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-780-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32308
dc.description.abstractCelem rozprawy jest przedstawienie gatunkowych i stylistycznych wyznaczników listów miłosnych Borysa Pasternaka na podstawie jego prywatnej korespondencji z czterema kobietami: Mariną Cwietajewą, Eugenią Łurje, Zinaidą Neuhaus i Olgą Iwińską. Język Pasternaka w jego długich, wielostronicowych listach miłosnych czyni każdą z korespondencji niepowtarzalną. Mimo że listy jako odmiana gatunkowa przyzwyczaiły nas do swej poznawczej funkcji, miłosną korespondencję Borysa Pasternaka cechuje głęboki walor estetyczny, który sprawia, że ich lektura jest niezapomnianym przeżyciem.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectlist miłosnypl_PL
dc.subjectgatunekpl_PL
dc.subjectstylistykapl_PL
dc.subjectidiostylpl_PL
dc.subjectjęzyk artystycznypl_PL
dc.subjectBorys Pasternakpl_PL
dc.titleGatunkowe i stylistyczne wyznaczniki listów miłosnych Borysa Pasternakapl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number304pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-781-4
dc.referencesNabokov V., Lolita, tłum. M. Kłobukowski, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesPasternak B., Listy do Ziny, tłum. M. Łukaszewicz, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesPasternak B., Szkic do autobiografii, [w:] tegoż, Drogi napowietrzne i inne utwory, tłum. i wstęp S. Pollak, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesБыков Д., Борис Пастернак. Жизнь замечательных людей, Москва 2010.pl_PL
dc.referencesГинзбург Л.Я., Вступительная статья, [w:] Б.Л. Пастернак, Переписка, Москва 1990.pl_PL
dc.referencesЕмельянова И., Легенды Потаповского переулка, Москва 1997.pl_PL
dc.referencesИвинская O., В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком, Москва 1972.pl_PL
dc.referencesМансуров Б., Лара моего романа. Борис Пастернак и Ольга Ивинская, Москва 2009.pl_PL
dc.referencesПастернак Б., Воздушные пути, Санкт-Петербург 1982.pl_PL
dc.referencesПастернак Б., Доктор Живаго, Москва 1989.pl_PL
dc.referencesПастернак Б., Письма Б.Л. Пастернака к жене З.Н. Нейгауз-Пастернак, Москва 1993.pl_PL
dc.referencesПастернак Б., Полное собрание сочинений с приложениями в 11-ти томах, Москва 2005.pl_PL
dc.referencesПастернак Б., Существованья ткань сквозная. Переписка с Евгенией Пастернак. Дополненная письмами к Е.Б. Пастернаку и его воспоминаниями, Москва 1998, https://e-libra.ru/read/484331-suschestvovan-ya-tkan-skvoznaya-perepiska-s-evgeniey-pasternak-dopolnennaya-pis-mami-k-evgeniyu-bori.html [dostęp: 2.03.2020].pl_PL
dc.referencesПастернак Е., Нобелевская премия Бориса Пастернака, „Новый мир” 1990, № 2.pl_PL
dc.referencesПастернак Е.Б., Борис Пастернак. Биография, Москва 1997.pl_PL
dc.referencesПастернак З., Воспоминания, Москва 2004.pl_PL
dc.referencesПоливанов К.М., Пастернак и современники, Москва 2006.pl_PL
dc.referencesРильке Р.М., Пастернак Б., Цветаева М., Письма 1926 года, Москва 1990.pl_PL
dc.referencesЦветаева М., Пастернак Б., Души начинают видеть, Москва 2004.pl_PL
dc.referencesЦветаева М., Собрание сочинений в 7 томах, Москва 1994.pl_PL
dc.referencesЦветаева М.И., Избранная проза, Москва 1965, т. 1.pl_PL
dc.referencesЦветаева М.И., Неизданные письма, Париж 1972.pl_PL
dc.referencesЦветаева М.И., Письма к Анне Тесковой, Санкт-Петербург 1991.pl_PL
dc.referencesЭренбург И.Г., Портреты русских поэтов, Берлин 1922.pl_PL
dc.referencesЭфрон А.С., Страницы воспоминаний, „Звезда” 1975, № 6.pl_PL
dc.referencesAktualne problemy semantyki i stylistyki tekstu, red. J. Wierzbiński, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesAutobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesBachtin M., Estetyka twórczości słownej, tłum. D. Ulicka, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesBakuła B., Oblicza autotematyzmu, Poznań 1991.pl_PL
dc.referencesBalbus S., Zagłada gatunków, [w:] Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBally Ch., Stylistyka Bally’ego. Wybór tekstów, red. M.R. Mayenowa, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesBalowski M., Językoznawcze badania nad polskim stylem artystycznym, [w:] Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24–26 IX 1991 r., red. S. Gajda, Opole 1992.pl_PL
dc.referencesBarthes R., Teoria tekstu, tłum. A. Milecki, [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. IV, cz. 2, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., Problemy stylu, [w:] tegoż, Folklor – język – poetyka, Wrocław 1990.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., Tekst jako przedmiot tekstologii lingwistycznej, [w:] Tekst. Problemy teoretyczne, red. J. Bartmiński, B. Boniecka, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesBazylow L., Historia Rosji, Wrocław 1985.pl_PL
dc.referencesBogołębska B., Między literaturą i publicystyką, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesBolecki W., Opacki I., Bolecki W., Spójność tekstu jest konwencją, [w:] Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. J. Sławiński, Wrocław 1986.pl_PL
dc.referencesBorawski S., Listy T.T. Jeża do dr. J. Łukaszewskiego. Między poetyką normatywną listu a nieregularną komunikacją w rozproszonej wspólnocie, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesBrzeziński J., Zagadnienia badania języka i stylu pisarza (na materiale polskiej poezji sentymentalnej), „Język Artystyczny” 1986, t. IV, s. 56–72.pl_PL
dc.referencesBurzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesCudak R., Cysewski K., Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1997-t88-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1997-t88-n1-s95-110/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1997-t88- n1-s95-110.pdf [dostęp: 19.02.2020].pl_PL
dc.referencesCzermińska M., Pomiędzy listem a powieścią, [w:] tejże, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesCzermińska M., Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977.pl_PL
dc.referencesCzermińska M., Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, [w:] tejże, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesCzermińska M., Wobec tradycji gatunków, [w:] tejże, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesData K., W jaki sposób językoznawcy opisują emocje?, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesDąbrowska E., Styl artystyczny, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole 1995.pl_PL
dc.referencesDąbrowska E., Wokół pojęcia „styl artystyczny”, [w:] Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24–26 IX 1991 r., red. S. Gajda, Opole 1992.pl_PL
dc.referencesDidier J., Słownik filozofii, tłum. K. Jarosz, Katowice 1992.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., Delimitacja tekstu literackiego, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., Gatunki pierwotne i wtórne, [w:] Typy tekstów, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., Metafora a spójność tekstu, [w:] Tekst i zdanie, red. T. Dobrzyńska, E. Janus, Wrocław 1983.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., O delimitacji tekstu literackiego, „Pamiętnik Literacki” 1971, R. LXII, z. 2, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n2-s115-127/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1971-t62-n2-s115-127.pdf [dostęp: 19.02.2020].pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., O głosowej delimitacji tekstu, „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 21: O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1971.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., Spójność tekstu w perspektywie stylistycznej, [w:] Systematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24–26 IX 1991 r., red. S. Gajda, Opole 1992.pl_PL
dc.referencesDobrzyńska T., Tekst, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesDzienniki, notatniki i listy pisarzy rosyjskich. Druga konferencja z cyklu Ego-dokument i literatura, red. G. Szymczak, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesEvans D., Emocje. Naukowo o uczuciach, tłum. R. Kot, Poznań 2002.pl_PL
dc.referencesGajda S., Gatunki wypowiedzi, „Sprawozdania OTPN” w Opolu, seria B, 1990.pl_PL
dc.referencesGajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesGajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesGajda S., O pojęciu idiostylu, [w:] Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1988.pl_PL
dc.referencesGajda S., W poszukiwaniu teorii stylu, „Z Polskich Studiów Slawistycznych”, t. II, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesGanszyniec R., Polskie listy miłosne dawnych czasów, Lwów 1925.pl_PL
dc.referencesGenologia dzisiaj: praca zbiorowa, red. W. Bolecki, I. Opacki, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Dokument jako powieść, [w:] Studia o narracji, red. J. Błoński, J. Sławiński, Wrocław 1982.pl_PL
dc.referencesGłowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesGombrowicz W., Dziennik (1957–1961), Paryż 1962.pl_PL
dc.referencesGombrowicz W., Kronos, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesGrabias S., O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1981.pl_PL
dc.referencesGrzesiuk A., Składnia wypowiedzi emocjonalnych, Lublin 1995.pl_PL
dc.referencesHandke R., Styl artystyczny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2010.pl_PL
dc.referencesHandke R., Zagadnienie języka i stylu w pracach Karola Vosslera i Leo Spitzera, [w:] K. Vossler, L. Spitzer, Studia stylistyczne, wybór i oprac. M.R. Mayenowa, R. Handke, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesJakobson R., Co to jest poezja?, tłum. M.R. Mayenowa, [w:] Praska szkoła strukturalna w latach 1926–1948, red. M.R. Mayenowa, teksty przeł. i koment. opatrzył W. Górny, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesJakubowicz M., Dwa oblicza miłości. Porównanie językowych obrazów miłości tkwiących w etymologii i frazeologii, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesJanion M., Tryptyk epistolograficzny, [w:] Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesJarzębski J., O zastosowaniu pojęcia „gra” w badaniach literackich, [w:] Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977.pl_PL
dc.referencesKałkowska A., Językowe wykładniki pragmatycznej funkcji listów, „Stylistyka” 1993, t. II.pl_PL
dc.referencesKałkowska A., Struktura składniowa listu, Wrocław 1982.pl_PL
dc.referencesKałkowska A., Wprowadzenie w problemy językowej spójności listu, „Polonica” 1978, z. IV.pl_PL
dc.referencesKandziora J., Zmęczeni fabułą: narracje osobiste w prozie po 1976 roku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesKasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku – od początku stulecia do roku 1996, tłum. B. Kodzis, Wrocław 1992.pl_PL
dc.referencesKąkolewski K., Wokół estetyki faktu, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, red. E. Miodońska- Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesKlemensiewicz Z., Jak charakteryzować język osobniczy, [w:] tegoż, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesKnysz-Tomaszewska D., Między dziennikiem i listem, czyli o wyznaniach Paula Cazina, [w:] Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego, red. D. Knysz- -Tomaszewska, A. Zalewska, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKostkiewiczowa T., Problemy całościowej charakterystyki stylu pisarza, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.pl_PL
dc.referencesKsiążek E., Tekst epistolarny w świetle etykiety językowej, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesKurkowska H., Skorupka S., Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesList, nowela, opowiadanie. Analizy i interpretacje, red. T. Budrewicz, H. Bursztyńska, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesLiteratura i komunikacja. Od listu do powieści autobiograficznej, red. A. Blaim, Z. Maciejewski, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesLubas-Bartoszyńska R., Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesLuhmann N., Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, tłum. J. Łoziński, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMaciejewski J., List jako forma literacka, [w:] Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska i E. Dąbrowicz, Białystok 2000.pl_PL
dc.referencesMałe formy prozatorskie. Analizy, interpretacje, przeglądy, red. W. Wójcik, Katowice 1990.pl_PL
dc.referencesMałek E., Wawrzyńczyk J., Kultura rosyjska. Postacie, wydarzenia, symbole, daty, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Styl tekstu literackiego i jego badanie, [w:] tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1970.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz H., Wyznaczniki literatury, [w:] tegoż, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1970.pl_PL
dc.referencesMazurek-Wita H., Gracla J., Milewski T., O zakresie i przedmiocie badań stylistycznych, „Język Polski” 1939, t. XXIV.pl_PL
dc.referencesMisiorny M., Listy miłosne dawnych Polaków, Kraków 1971.pl_PL
dc.referencesNowakowska-Kempna I., Język ciała czy ciało w umyśle, czyli o metaforyce uczuć, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesNowakowska-Kempna I., Konceptualizacja uczuć w języku polskim, część II: Data, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesNowakowska-Kempna I., Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć, Katowice 1986.pl_PL
dc.referencesNowakowska-Kempna I., Werbalizacja stanów emocjonalnych, [w:] Konceptualizacja uczuć w języku polskim, część II: Data, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesOlekszyk J., Sposoby wyznawania miłości i mówienia o miłości (na materiale strony internetowej www.wyznanie.net), „Poradnik Językowy” 2007, z. 7.pl_PL
dc.referencesPajdzińska A., Jak mówimy o uczuciach? Poprzez analizę frazeologizmów do językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999.pl_PL
dc.referencesPawelec R., O metodach badania osobniczego języka wartości, [w:] Język a kultura, t. 3: Wartości w języku i tekście, red. J. Puzynina, A. Anusiewicz, Lublin 1991.pl_PL
dc.referencesPerlin J., Milewska M., Afektonimy w polskim, francuskim, hiszpańskim i niderlandzkim. Analiza morfologiczna i semantyczna, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesPoetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesPolska genologia literacka, red. D. Ostaszewska, R. Cudak, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesPolska genologia: gatunek w literaturze współczesnej, red. R. Cudak, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSawicki S., Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne?, [w:] Problemy metodologiczne współczesnego językoznawstwa, red. H. Markiewicz, J. Sławiński, Kraków 1976.pl_PL
dc.referencesSkotnicka-Maj A., Rosyjska proza wspomnieniowa lat 1953–1978, Katowice 1991.pl_PL
dc.referencesSkubalanka T., Jeszcze o słownictwie miłosnym języka polskiego, „Poradnik Językowy” 2007, z. 9.pl_PL
dc.referencesSkubalanka T., O stylu poetyckim i innych stylach języka: studia i szkice teoretyczne, Lublin 1995.pl_PL
dc.referencesSkubalanka T., Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Lublin 2001.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska S., Genologia literacka w świetle zadań nauki o literaturze, [w:] Problemy teorii literatury, wyboru prac dokonał H. Markiewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska S., Teoria listu, na podstawie lwowskiego pierwodruku oprac. E. Felisiak, M. Leś, Białystok 2006.pl_PL
dc.referencesSkwarczyńska S., Wokół teorii listu (Paradoksy), [w:] tejże, Pomiędzy historią a teorią literatury, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesSławiński J., Wokół teorii języka poetyckiego, [w:] tegoż, Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesSpagińska-Pruszak A., Język emocji. Studium leksykalno-semantyczne rzeczownika w języku polskim, rosyjskim i serbsko-chorwackim, Gdańsk 1992.pl_PL
dc.referencesSpitzer L., Vossler K., Vinogradov V., Z zagadnień stylistyki, rozprawa wstępna Z. Łempickiego, tłum. J. Kulczycka, J. Markowska, F. Siedlecki, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesStepnowska T., Rosyjski realizm magiczny (na przykładzie powieści „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa), [w:] Realizm magiczny. Teorie i realizacje artystyczne, red. J. Biedermann, G. Gazda, I. Hübner, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesStępniak A., Być żoną poety – zyskać nieśmiertelność. Rola kobiet w życiu i twórczości Borysa Pasternaka, [w:] Kobiety w literaturze i społeczeństwie, red. W. Jakimiuk-Sawczyńska, Białystok 2012.pl_PL
dc.referencesStępniak A., Rozdarty między czasem i wiecznością. Życie z Borysem Pasternakiem na podstawie wspomnień i listów Olgi Iwińskiej, „Studia Słowianoznawcze” 2013, t. 10.pl_PL
dc.referencesStępniak A., Wyrażanie niewyrażalnego. O językowym kodzie miłosnych przeżyć Borysa Pasternaka, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty badań semantyki i stylistyki tekstu, red. J. Wierzbiński, T. Daiber, G. Gochev, I. Zlatev, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesSystematyzacja pojęć w stylistyce. Materiały z konferencji z 24–26 IX 1991 r., red. S. Gajda, Opole 1992.pl_PL
dc.referencesSzumska D., O emocjach bez emocji, [w:] Język a kultura, t. 14: Uczucia w języku i tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1–3, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesTekst i język. Problemy semantyczne, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1974.pl_PL
dc.referencesTroyat H., Marina Cwietajewa. Wieczna buntownica, tłum. W. Sadkowski, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesTrzynadlowski J., List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej, „Prace Literackie” 1978, t. XIX.pl_PL
dc.referencesTrzynadlowski J., Małe formy literackie, Wrocław 1977.pl_PL
dc.referencesTrzynadlowski J., Zmienność i stałość gatunku literackiego, [w:] Genologia polska. Wybór tekstów, oprac. E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesUłanek M., Koncepcja miłości w prozie Borysa Pasternaka – w kręgu antropologii pisarza, Lublin 2015.pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Język – umysł – kultura, red. J. Bartmiński, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesWierzbicka A., Problemy ekspresji. Ich miejsce w teorii semantycznej, [w:] tejże, Dociekania semantyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.pl_PL
dc.referencesWierzbiński J., Wilkoń A., Gatunki pierwotne i wtórne w perspektywie historycznej i współczesnej, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. I: Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000.pl_PL
dc.referencesWilkoń A., Język artystyczny. Studia i szkice, Katowice 1999.pl_PL
dc.referencesWilkoń A., Rodzaje, podrodzaje, gatunki, [w:] Tkanina. Studia. Szkice, red. A. Węgrzyniak, T. Stępień, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesWilkoń A., Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice 2000, https://sbc.org.pl/Content/73128/typologia_odmian_jezykowych_wyd_2.pdf [dostęp: 28.02.2020].pl_PL
dc.referencesWitosz B., Tekst i/a gatunek. Jeden czy dwa modele, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. II: Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Katowice 2004.pl_PL
dc.referencesWitosz B., Wojtak M., Sławkowa E., Skudrzykowa A., Style literatury (po roku 1956), Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesWolnicz-Pawłowska E., Przezwiska intymne w najnowszej polszczyźnie, cz. 1: Affectiva, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze”, z. I, red. M. Biolik, Olsztyn 1997.pl_PL
dc.referencesWolnicz-Pawłowska E., Słowa i uczucia. Z badań nad najnowszą leksyką dotyczącą ukochanej osoby, [w:] Współczesna leksyka, cz. II, red. K. Michalewski, Łódź 2001.pl_PL
dc.references„Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, t. 21: O spójności tekstu, red. M.R. Mayenowa, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.pl_PL
dc.referencesZ przemian gatunkowych w literaturze rosyjskiej XX i XXI wieku, red. H. Mazurek, J. Gracla, Katowice 2008.pl_PL
dc.referencesZalewska A., Kilka uwag nad listami Wacława Berenta, [w:] Wyznanie czy dialog. W kręgu literatury dokumentu osobistego, red. D. Knysz-Tomaszewska, A. Zalewska, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesZaworska H., Szczerość aż do bólu. O dziennikach i listach, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesZbyrowski Z., Borys Pasternak. Życie i twórczość, Bydgoszcz 1996.pl_PL
dc.referencesZbyrowski Z., Twórczość Borysa Pasternaka w badaniach polskich, „Studia Rossica Posnaniensia” 2011, vol. XXXVI.pl_PL
dc.referencesZdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesZiątek Z., Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesZimbardo P.G., Psychologia i życie, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesВыготский Л.С., Психология искусства, Москва 2008.pl_PL
dc.referencesЛейдерман Н.Л., Теория жанра. Исследования и разборы, Екатеринбург 2010.pl_PL
dc.referencesСкороспелова Е., Русская проза XX века: от А. Белого („Петербург”) до Б. Пастернака („Доктор Живаго”), Москва 2003.pl_PL
dc.referencesAnuszkiewicz A., Blackburn S., Oksfordzki słownik filozoficzny, red. J. Woleński, tłum. C. Cieśliński i in., Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia filozofii, red. T. Honderich, tłum. J. Łoziński, t. I–II, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia literatury światowej, red. J. Maślanka, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesGazda G., Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesLiteratura polska. Przewodnik encyklopedyczny, red. J. Krzyżanowski, C. Hernas, t. 1, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesMentalność rosyjska. Słownik, red. A. Lazari, Katowice 1995.pl_PL
dc.referencesMetzger B.M., Coogan M.D., Słownik wiedzy biblijnej, tłum. A. Karpowicz, T. Kowalska, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesMiłkowski T., Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesMirowicz A., Dulewiczowa I., Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I., Wielki słownik rosyjsko-polski, t. 1–2, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesNowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesRatajczak W., Słownik motywów literackich, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesReber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesReligia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 9, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesRyken L., Wilhoit J.C., Longan III T., Słownik symboliki biblijnej, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesSłownik filozofii, red. A. Anuszkiewicz, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSłownik gatunków literackich, red. M. Barnacki, M. Pawlus, Bielsko-Biała 2000.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 1–2, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSłownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesSłownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesSłownik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, tłum. A. Karpowicz, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesКраткая философская энциклопедия, ред. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко, Москва 1994.pl_PL
dc.referencesЛитературная энциклопедия терминов и понятий, ред. А.Н. Николюкин, Москва 2001.pl_PL
dc.referencesЛитературный словарь. Литературная учеба, ред.-сост. А.В.Безрукова, Москва 2007.pl_PL
dc.referencesРуднев В., Словарь культуры века. Ключевые понятия и тексты, Москва 1997.pl_PL
dc.referencesРусские писатели XX века: биографический словарь, ред.-сост. П.А. Николаев, Москва 2000.pl_PL
dc.referencesФилософский энциклопедический словарь, ред. Л.Ф. Ильичева, Н.П. Федосеева и др., Москва 1983.pl_PL
dc.referencesGarlicki A., List do samego siebie, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/233225,1,recenzja-ksiazki-jaroslaw-iwaszkiewicz-dzienniki-19111955.read [dostęp: 14.04.2013].pl_PL
dc.referencesGarlicki A., Recenzja książki: Jarosław Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911–1955, List do samego siebie, http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/recenzjeksiazek/233225,1,recenzja-ksiazki- jaroslaw-iwaszkiewicz-dzienniki [dostęp: 14.04.2013].pl_PL
dc.referencesZapis rozmowy radiowej pt. „Duchowość i sny”. Z Józefem Augustynem SJ, Kasprem Czechem, psychologiem, oraz ks. Tomaszem Jelonkiem, biblistą, rozmawiają Dominika Szczawińska i Sylwester Strzałkowski, http://mateusz.pl/wam/zd/50-sny.htm [dostęp: 14.04.2013].pl_PL
dc.referencesZawadzki J., Dysonans poznawczy, Serwis psychologiczny online Psychologia, https://www.mala-psychologia.eu/dysonans-poznawczy/ [dostęp: 16.11.2012].pl_PL
dc.referenceshttp://dic.academic.ru/ [dostęp: 9.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_literature/ [dostęp: 9.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/ [dostęp: 9.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://soulibre.ru [dostęp: 14.04.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Pierwszy-polski-list-milosny [dostęp: 28.05.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.b-pasternak.ru/biografiya [dostęp: 14.02.2020].pl_PL
dc.referenceshttp://www.gramota.ru/slovari/ [dostęp: 9.07.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TM/zarys_wiary/boze_nakazy_dziesiec_przykazan.html [dostęp: 21.02.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.pushkinskijdom.ru/Portals/0/prezentacia/irliSotrud/19.html [dostęp: 21.01.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=3597 [dostęp: 8.10.2013].pl_PL
dc.referenceshttps://sjp.pwn.pl/zasady/93-Myslnik;629819.html [dostęp: 14.06.2013].pl_PL
dc.referenceshttps://www.odrodzenie.org/wp-content/uploads/2020/04/Emocje.pdf [dostęp: 2.04.2013].pl_PL
dc.referencesКублановский Ю., Неостывшая переписка, http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/1/recen4.html [dostęp: 14.02.2020].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-780-7


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe