Show simple item record

dc.contributor.authorCiesielski, Rafał
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T11:19:37Z
dc.date.available2019-05-28T11:19:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationCiesielski R., Tożsamość absolwenta a tożsamość kierunku „edukacja muzyczna”, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 139-155, doi: 10.18778/7969-026-8.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28717
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacja muzycznapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectnauczyciel muzykipl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowepl_PL
dc.subjecttożsamość absolwentapl_PL
dc.titleTożsamość absolwenta a tożsamość kierunku „edukacja muzyczna”pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number139-155pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Zielonogórskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesBiałkowski A., Edukacja muzyczna w poszukiwaniu nowych zdefiniowań, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2003, t. 1.pl_PL
dc.referencesChmurzyńska M., Podobieństwa i różnice w sytuacji zawodowej nauczycieli muzyki w Wielkiej Brytanii i w Polsce, [w:] B. Kamińska (red.), Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesCiesielski R., Dylematy aksjologiczne powszechnej edukacji muzycznej, [w:] J. Uchyła-Zroski (red.), Wartości w muzyce. Studium monograficzne, t. 1, Katowice 2008.pl_PL
dc.referencesCiesielski R., Dzieło muzyczne w kulturze współczesnej (dylematy między „naturą” a „kulturą”), „Forum Muzykologiczne” 2009; www.polmic.pl/images/stories/pliki/forummuzykologiczne2009.pdf (dostęp: 1.12.2013)pl_PL
dc.referencesCiesielski R., Gimnazjalne podręczniki do muzyki, „Wychowanie Muzyczne” 2011, nr 1, 2, 3.pl_PL
dc.referencesCiesielski R., Muzyka jako sztuka w perspektywie komunikacji – konteksty i uwarunkowania, [w:] K. Czerwiński, W. J . Maliszewski (red.), Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesCiesielski R., Muzyka w „Muzyce” – o tożsamości sztuki w edukacji estetycznej, [w:] L. Kataryńczuk- Mania, J. Karcz (red.), Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych, Zielona Góra 2002.pl_PL
dc.referencesCiesielski R., Nauczyciel muzyki jako animator kultury lokalnej – misja czy konieczność?, [w:] M. Zalewska-Pawlak, A. Pikała (red.), Szkoła XXI wieku – szkołą edukacji estetycznej. Projekt nadziei, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesCiesielski R., O pewnym kontekście edukacji estetycznej, [w:] F. Bereźnicki, K. Denek (red.), Edukacja jutra. XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Szczecin 2005.pl_PL
dc.referencesCiesielski R., Problematyka estetycznomuzyczna w zwierciadle edukacji czyli o „ucieczce od muzyki” (rekonesans podręcznikowy), [w:] K. Guczalski (red.), Filozofia muzyki. Studia, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesCiesielski R., Uczeń – kandydat na studia – student – absolwent edukacji muzycznej: postacie w labiryncie wartości (szkic do profilu aksjologicznego), [w:] J. Uchyła-Zroski (red.), Wartości w muzyce. Wartości kształcące i kształtowane u studentów w toku edukacji szkoły wyższej, t. 2, Katowice 2009.pl_PL
dc.referencesGrusiewicz M., Kompetencje muzyczne uczniów ogólnokształcących szkół podstawowych i gimnazjów, Lublin 2011.pl_PL
dc.referencesKon J., Odkrycie ja, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesPyda-Grajpel A., Nauczyciele czy uzurpatorzy? O przygotowaniu zawodowym osób prowadzących wychowanie muzyczne w szkołach ogólnokształcących, [w:] B. Kamińska (red.), Psychologia rozwoju muzycznego a kształcenie nauczycieli, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesZaborowski Z., Psychospołeczne problemy samoświadomości, Warszawa 1989.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe