Show simple item record

dc.contributor.authorPomykała, Halina
dc.date.accessioned2019-05-06T05:09:33Z
dc.date.available2019-05-06T05:09:33Z
dc.date.issued2019-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28098
dc.description.abstractCelem pracy doktorskiej jest zaproponowanie modelu, który wspiera doskonalenie procesów. Model wykorzystuje synchronizację wybranych narzędzi i koncepcji zarządzania w celu ustanowienia ram, które mogą dostosować działania organizacji do oczekiwań interesariuszy, w tym jej ulepszenia. W dysertacji określono rolę interesariuszy w koncepcjach i metodach zarządzania oraz doskonalenia przedsiębiorstwa, w tym w koncepcji zarządzania procesami. Rozprawa składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia warunki niezbędne do funkcjonowania podejścia procesowego w organizacji i charakteryzuje poszczególne elementy zarządzania procesami. Następny rozdział przedstawia koncepcje zarządzania relacjami / zarządzaniem relacjami z interesariuszami. Szczególną uwagę zwrócono na metody stosowane przez organizacje do identyfikacji interesariuszy i gromadzenia informacji dotyczących ich oczekiwań. W trzecim rozdziale przedstawiono przegląd koncepcji zarządzania, które są obecnie stosowane w organizacjach, ze szczególnym naciskiem na rolę podejścia procesowego w tych pojęciach. Pozwala na identyfikację założeń, które umożliwiają integrację poszczególnych koncepcji. Czwarty rozdział przedstawia metodologię badań oraz wyniki postępowania / ustaleń badawczych. Zawiera opis każdego studium przypadku organizacji wraz z ich oceną zgodnie z kryteriami przyjętymi w tej pracy. Ocena ta określa wykorzystanie podejścia procesowego w / z wdrożonymi koncepcjami zarządzania w badanych organizacjach, a także wykorzystanie oczekiwań interesariuszy w działaniu poszczególnych koncepcji. Rozdział piąty przedstawia propozycję, która łączy poszczególne koncepcje zarządzania w taki sposób, aby stworzyć spójny model zarządzania organizacją mający na celu skuteczne spełnienie oczekiwań interesariuszy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzarządzanie procesamipl_PL
dc.subjectinteresariuszpl_PL
dc.subjectpodejście procesowepl_PL
dc.subjectzarządzanie strategicznepl_PL
dc.subjectzarządzanie przez celepl_PL
dc.subjectzarządzanie ryzykiempl_PL
dc.subjectzarządzanie jakościąpl_PL
dc.subjectzarządzanie wydajnościąpl_PL
dc.subjectzarządzanie zmianąpl_PL
dc.titleRola oczekiwań interesariuszy w doskonaleniu organizacji opartych na podejściu procesowympl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number355pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzaniapl_PL
dc.contributor.authorEmailhalina.pomykala@wp.plpl_PL
dc.dissertation.directorUrbaniak, Maciej
dc.dissertation.directorKalinowski, Tomasz Bartosz
dc.dissertation.reviewerHadaś, Łukasz
dc.dissertation.reviewerLotko, Aleksander
dc.date.defence2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe