Show simple item record

dc.contributor.authorGrzybowska, Magda
dc.contributor.editorStawikowska-Marcinkowska, Agnieszka
dc.contributor.editorGrzeszczakowska-Pawlikowska, Beata
dc.date.accessioned2019-04-25T08:08:03Z
dc.date.available2019-04-25T08:08:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationGrzybowska M., Germanista na rynku nowoczesnych usług biznesowych. Wyniki projektu „Trendy na rynku pracy a znajomość języków obcych”, w: A. Stawikowska-Marcinkowska, B. Grzeszczakowska-Pawlikowska (red.), Speclang 2. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera, WUŁ, Łódź 2018, doi: 10.18778/8142-391-5.04.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-391-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27971
dc.description.abstractAccording to a report of the Association of Business Service Leaders in Poland, Łódź is one of the biggest BPO centres in Poland. Consequently, there is a increasing demand on the Łódź labour market for multilingual speakers and in particular for German speakers. This article includes the analysis of the project, which was conducend in 2017 at the University of Lódź in cooperation with a company from the same region. The aim of this paper is to present the role of the Germanist on the labour market.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSpeclang 2. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectGerman studiespl_PL
dc.subjectlabour marketpl_PL
dc.subjectanalysis of language and communication needspl_PL
dc.subjectwork for a philologistpl_PL
dc.titleGermanista na rynku nowoczesnych usług biznesowych Wyniki projektu „Trendy na rynku pracy a znajomość języków obcych”pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number39-51pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Germańskiejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-392-2
dc.referencesGoźdź-Roszkowski S., Makowski J. (2015). „Lingwistyka dla biznesu czy biznes dla lingwityki?”– rola i miejsce specjalistycznych języków obcych w programie interdyscyplinarnych studiów uniwersyteckich na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego. W: Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 67–78.pl_PL
dc.referencesGórecki J. et al. (= Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL) (2016) [ABSL 2016], Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2016. Źródło: http://www.absl.pl/pl/publikacje/ [dostęp: 01.03.2018].pl_PL
dc.referencesGórecki J. et al. (= Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych ABSL) (2017) [ABSL 2017], Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2017. Źródło: http://www.absl.pl/pl/publikacje/ [dostęp: 01.03.2018].pl_PL
dc.referencesKiefer K.-H., Szerszeń P. (2015), Badania potrzeb językowo-komunikacyjnych na przykładzie wybranych obszarów zawodowych w polsko-niemieckim kontekście gospodarczym. W: Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 129–142.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-391-5.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe