Show simple item record

dc.contributor.authorKoralewska, Ewa
dc.date.accessioned2018-06-25T11:00:15Z
dc.date.available2018-06-25T11:00:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-7901-093-6
dc.identifier.issn1506-6541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25183
dc.description.abstractThe article presents the biography of Professor Maria Biernacka. She started her social-political activity in Małopolska Rural Youth Union, then she was a member of Rural Youth Union of Poland, since 1938 she belonged to the Polish People’s Party. In 1939 she completed a course of Rural Orkan University in Gacia near Przeworsk. In the years of German occupation she was a liaison officer and a distributor of conspiratorial press in the Headquarters of Peasants’ Battalions (1942–1943), and later she was an inspector of Rural Women’s Association in Warsaw area (1943–44). In 1944 she was an active member of BCh and LZK in Jasło region. After liberation she belonged to ZMW RP Wici and United Peasant Party. Since 1954 she was working in the Institute of the History of Material Culture of the Polish Academy of Sciences. She was an author of numerous monographs, studies and articles in the area of ethnography. She was very active in academic life of the Department of the History of Peasant Movement and the Museum of the History of Polish Peasant Movement. She was an ardent patriot, a well-known and highly regarded person. She died in Warsaw on April, 14 in 2007.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInterdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Wiejskie;22
dc.subjectMaria Biernackapl_PL
dc.subjectZwiązek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”pl_PL
dc.subjectuniwersytet ludowypl_PL
dc.subjectStronnictwo Ludowepl_PL
dc.subjectdziałalność konspiracyjnapl_PL
dc.subjectetnografia Polskipl_PL
dc.titleMaria Biernacka. Szkic biograficznypl_PL
dc.title.alternativeMaria Biernacka. Vitapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number323-338pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationMuzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawiepl_PL
dc.referencesB. Kopczyńska-Jaworska, Nekrolog – Maria Biernacka, „Etnografia Polska” 2007, z. 1–2, s. 235.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, W kurierskiej służbie, [w:] W kolportażu i łączności Komendy Głównej Batalionów Chłopskich. Wspomnienia, pod red. tejże i in., Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesF. Popławski, Polski Uniwersytet Ludowy, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesIgnacy Solarz – mój nauczyciel w zbiorze: Wspomnienia o Ignacym Solarzu „Chrzestnym”, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1982, oprac. Z. Mierzwińska- Szybka.pl_PL
dc.referencesMłodzi idą! Polski ruch młodowiejski, red. J. Gmitruk, D. Pasiak-Wąsik, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Zakład Historii Ruchu Ludowego, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Z Marysią Maniakówną przez wiele lat, [w:] Z ludźmi ku ludziom. Wspomnienia o Marii Maniakównie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMały skrawek wolnej Polski. Szkoła Spółdzielcza dla Dorosłych Związku Spółdzielni Spożywców RP „Społem” na Lubelszczyźnie 1940–1953, pod red. Z. Olszakowskiej- Glazer i in., Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesK. Przybysz, Konspiracyjny ruch ludowy na Mazowszu 1939–1945, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesJ. Gmitruk, Ku zwycięstwu. Konspiracyjny ruch ludowy na Kielecczyźnie 1939–1945, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesO Julianie Chabrosie szerzej: M. Wojtas, Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich, IV Okręg Lublin, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesZ. Solarzowa, Mój pamiętnik, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesB. Matusowa, Na partyzancki poszły bój… 1939–1945, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1968.pl_PL
dc.referencesM. Wojtas, Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich, t. V, Wydawnictwo Drukarnia bestprint s.c., Lublin 2009.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Związki przyjaźni, [w:] Wspomnienia o Wiktorii Dzierżkowej (1885–1961), pod red. tejże i in., Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesH. Chorążyna, Zarys działalności Ludowego Związku Kobiet (1942–1945), [w:] Służba Polek na frontach II wojny światowej. Materiały z sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniach 16–17 listopada 1996 roku, pod red. E. Zawackiej, cz. 2: Referaty i komunikaty, Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesO Wolnej Wszechnicy Polskiej i jej warszawskich studentach szerzej: H. Brodowska- Kubicz, Z chłopskiej łąki. Wspomnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesJ. Gmitruk, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe 1949–1989, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Zakład Historii Ruchu Ludowego, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Wsie drobnoszlacheckie na Mazowszu i Podlasiu. Tradycje historyczne a współczesne przemiany, Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Oświata w rozwoju kulturowym polskiej wsi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Kamieńczyk nad Bugiem – osada flisacka (od końca wieku XIX do połowy XX w.), „Etnografia Polska” 1989, z. 2, s. 364–366.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Gospodarka hodowlano-pasterska w Puszczy Zielonej od końca XIX w. do lat pięćdziesiątych XX w., „Etnografia Polska” 1968, s. 241–246.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Oświata a społeczno-kulturowe przemiany tradycyjnej społeczności wiejskiej od końca XIX wieku do odzyskania niepodległości, „Etnografia Polska” 1982, z. 2, s. 129–179.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Oświata a społeczno-kulturowe przeobrażenia wsi w okresie międzywojennym (na przykładzie wybranej społeczności), „Etnografia Polska” 1983, z. 1, s. 111–138.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Oświata a społeczno-kulturowe przeobrażenia wsi w latach ostatniej wojny i w okresie powojennym, „Etnografia Polska” 1983, z. 2, s. 103–130.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Oświata dorosłych jako czynnik przeobrażeń kulturowych polskiej wsi w okresie międzywojennym, „Etnografia Polska” 1991, z. 2, s. 79–92.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Rodzina na tle społeczności lokalnej bułgarskiej wsi Gramada, „Etnografia Polska” 1971, z. 1, s. 41–88.pl_PL
dc.referencesM. Biernacka, Kulturowe przejawy więzi w społecznościach wiejskich, „Etnografia Polska” 1988, z. 1, s. 223–242.pl_PL
dc.referencesEtnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, red. M. Biernacka i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.pl_PL
dc.referencesEtnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. M. Biernacka i in., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1981.pl_PL
dc.referencesWspomnienia o Jędrzeju Cierniaku, wybór i oprac. Z. Mazurowa i L. Wyszomirska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesKsięga poległych i pomordowanych żołnierzy Batalionów Chłopskich 1939–1945, red. zespół, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesD. Pasiak-Wąsik, Biernacka Maria (1917–2007), [w:] Sylwetki Kobiet-Żołnierzy (III), pod red. S. Grochowiny i D. Kromp, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Toruń 2012.pl_PL
dc.referencesJ. Gmitruk, E. Marcinkowska, Czesław Wycech 1899–1977, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesOdeszli na wieczną wartę. Prof. dr hab. Maria Biernacka, „Żywią i bronią. Biuletyn Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich” 2007, nr 2, s. 18.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record