Show simple item record

dc.contributor.authorKrupa-Ławrynowicz, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-06-20T11:52:27Z
dc.date.available2018-06-20T11:52:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-7901-093-6
dc.identifier.issn1506-6541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/25145
dc.description.abstractIn the article the author discusses selected changes in the landscape of Mstów village (Silesian Voivodeship, near Częstochowa). The landscape of Mstów, as in many other villages in Poland, is now a subject to important transformations, which are the result of functional, economic and social changes. The author uses the concept of landscape to give cultural commentary to the presented examples. The text highlighted new elements of landscape in Mstów and those that disappear or no longer exist in physical form, and the memory of them is maintained and restored through implemented actions by local authorities activity.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014–2019. W artykule korzystam z materiałów zgromadzonych w ramach grantu badawczego Miejsca pamięci i zapomnienia. Badania interdyscyplinarne północnych terenów Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Projekt realizowany jest w latach 2014–2019 na terenie pięciu gmin powiatu częstochowskiego: Janów, Mstów, Lelów, Olsztyn, Przyrów. Oficjalna strona projektu: najurze.uni.lodz.pl.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInterdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Wiejskie;22
dc.subjectMstówpl_PL
dc.subjectwieś polskapl_PL
dc.subjectprzemiany krajobrazowepl_PL
dc.titleZmiany i napięcia w krajobrazie jurajskiej wsi. Na marginesie badań w Mstowiepl_PL
dc.title.alternativeChanges and tensions in the landscape of the village in Jurassic Highland in Poland. On the sidelines of research in Mstówpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number153-167pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.referencesE. Rybicka, Krajobraz. Krótkie wprowadzenie, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, nr 19, 2015, s. 13.pl_PL
dc.referencesB. Frydryczak, Theodor W. Adorno: pojęcie krajobrazu kulturowego, „Estetyka i Krytyka”, nr 30, 2013.pl_PL
dc.referencesW.J.T. Mitchell, Introduction, [w:] Landscape and Power, pod red. tegoż, The University of Chicago Press Books, Chicago 2002, s. 1–2.pl_PL
dc.referencesT. Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesK. Schlögel, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Poznań 2009, s. 283.pl_PL
dc.referencesJ. Laberschek, Częstochowa i jej okolice w średniowieczu, Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2006, s. 139.pl_PL
dc.referencesK. Łatak, Nota wprowadzająca, [w:] Mstów. Miasto – klasztor –parafia na przestrzeni wieków, pod red. K. Łataka CRL, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2013, s. 5.pl_PL
dc.referencesA. Sochnacki, Mstów w czasach staropolskich, [w:] Mstów. Miasto – klasztor – parafia…, s. 17–29.pl_PL
dc.referencesA. Kubicki, Z przeszłości Mstowa. Notatki kronikarskie od średniowiecza do 1939 roku, Literackie Towarzystwo Wzajemnej Adoracji „Li-TWA”, Częstochowa 2011.pl_PL
dc.referencesK. Orman, P. Orman, Wielka Wojna na Jurze. Działania i cmentarze wojenne z roku 1914 na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej i terenach przyległych, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesJ. Pietrzykowski, Hitlerowcy w powiecie częstochowskim 1939–1945, Śląski Instytut Naukowy w Katowicach, Katowice 1972.pl_PL
dc.referencesA. Jakubczak, Mstów w czasach najnowszych, [w:] Mstów. Miasto – klasztor – parafia…, s. 9.pl_PL
dc.referencesR.M. MacIver, Ch.H. Page, Society; an introductory analysis, Holt, Rinehart and Winston, New York 1961.pl_PL
dc.referencesK. Kajdanek, Suburbanizacja po polsku, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2012, s. 223.pl_PL
dc.referencesA. Górka, Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu, „Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 2011, nr 15, s. 6.pl_PL
dc.referencesJ. Assmann, Pamięć kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesU. Myga-Piątek, Pamięć krajobrazu – zapis dziejów w przestrzeni, „Studia Geohistorica”, 2015, nr 3, s. 29–45.pl_PL
dc.referencesD. Sokołowski, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999, s. 6.pl_PL
dc.referencesStan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie, pod red. I. Bukraby-Rylskiej i W.J. Burszty, NCK, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesP. Burke, Kultura ludowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesM. Poprzęcka, Inne obrazu. Oko, widzenie, sztuka, Wydawnictwo Słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2008, s. 54.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record