Now showing items 34-53 of 59

  • Reglamentacja handlu zagranicznego w Polsce w latach trzydziestych XX wieku 

   Łapa, Małgorzata (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In the 30s of the twentieth century, as a result of the economic crisis, a system of restrictions on payment transactions with foreign countries was introduced in Poland. It was closely associated with the limitation of ...
  • Rola spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” w życiu wsi (1944–1989) 

   Chyra-Rolicz, Zofia (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   This paper describes the conditions of establishing new socialist cooperatives for peasants after the World War II according to the patterns of central planned economy and new political goals changing the Polish society ...
  • Ruch ludowy w powiecie sieradzkim w okresie „odwilży popaździernikowej” (1956–1958) 

   Olejnik, Leszek ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In the aftermath of the de-Stalinization processes (“political thaw”) the domestic peasant movement became markedly revived. The United People's Party (ZSL) was joined by genuine people’s activists who had been ...
  • Saga rodu Anisimowiczów 

   Kosiński, Amilkar (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The saga about the Anisimowicz family is a chronicle record of fates of the family coming from Podlasie – current borderland in the east of Poland. For centuries it was a cultural, social and ethnic conglomeration, which ...
  • Świat według Władysława Anyszki 

   Rutkowska, Karolina Wanda (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In 1896 a farmer from Retki, Władysław Anyszka (1848–1924), founded a neo-gothic chapel alongside his neighbors and his wife – Marianna. During the restoration works held in 1993, conducted by Museum in Łowicz, records ...
  • To była miejscowość [...] rzeźników, krawców i szewców. Studium z historii rzemiosła i przemysłu w Grabowie 

   Chlebowska, Barbara (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The paper is titled “It was a town of [...] tailors, shoemakers and butchers. A study on the history of crafts and industry in Grabów” is the chronicle of industrial enterprises and crafts in this town mainly in the ...
  • Tradycja w mundur ubrana 

   Kurowska, Katarzyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   A scout uniform is one of the most important traditional symbols of Polish scouting. The specific arrangement of the elements gives us a variety of information about its owner. The goal of this article is to analyse a ...
  • Tradycje ludowe w muzyce wojskowych jednostek podhalańskich (1918–1939). Wybrane zagadnienia i postacie 

   Kozłowska, Aleksandra Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The martial music has accompanied the people since the antiquity. It has been used to announce military events or accompany marching formations but first of all to intimidate the enemy and to encourage the fighting ...
  • Tradycyjne formy transportu na ziemiach polskich. Przenoszenie różnych brzemion siłami ludzi w pierwszej połowie XX wieku 

   Kłodnicki, Zygmunt (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   A man had been carrying various loads for ages. It was a few thousand years ago that after spreading of agriculture and sedentary lifestyle as well as domestication of cattle, horses and donkeys, new methods of ...
  • Twórczość komediowa Mieczysława Fijałkowskiego 

   Mazurek, Jerzy (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Mieczysław Fijałkowski (1888–1972) was an author of 12 comedies, three volumes of short stories and also memoires. The memoirs, as well as some of the short stories, were published; alas, none of his plays was. Nevertheless, ...
  • Ulicą Byszewską do Skoszew w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim 

   Szymczak, Jan (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In Nowosolna commune (Neu-Sulzfeld) near Lodz the greatest importance in the past belonged to Skoszewy, today’s Old Skoszewy that received city rights in 1426 two years after Lodz. In the middle of the road from Nowosolna to ...
  • Uwagi o bezpochówkowych kurhanach kultury pomorskiej na obszarze Pojezierza Kaszubskiego 

   Janiak, Radosław ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Along with typical mounds, the barrow cemeteries of the Pomeranian culture that were common in the area of the Kaszuby Lake District also yielded stone structures containing no burials. Their diameters were most often ...
  • „Wieś dla dzieci” – akcja Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1916–1920 

   Przeniosło, Małgorzata (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The “Countryside For Children” campaign was organized by the Central Welfare Council, one of the largest self-help organizations in Poland during the World War I and after the armistice. The aim of the campaign was to ...
  • Wieś – miasto. Opozycje, antagonizmy, splątane narracje 

   Wieruszewska, Maria (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The subject of analysis are – various images, views, perceptions, meanings and interpretations of the countryside and towns in Europe. The terms, words and notions used in the description have a character of historical ...
  • Wolskie memuary. Wola Krzysztoporska we wspomnieniach Heleny Szereszewskiej, Włodzimierza Dajcza i Jana Kodrębskiego. Egzemplifikacje na marginesie historii antropologicznej i historii regionalnej 

   Latocha, Sebastian (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   There are three published personal diaries related to Wola Krzysztoporska: Józef i Hana. Kronika rodziny Szpilfoglów z Krysztoporskiej Woli (by Helena Szereszewska), Odłamki czasu (by Włodziemierz Dajcz) and Ze ...
  • Wykaz prac doktorskich i magisterskich opracowanych pod kierunkiem Profesora Andrzeja Lecha 

   Deredas, Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  • Władca wizjoner. Reformy agrarne Józefa II 

   Kowalczyk, Rafał Wiktor ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   This article describes agrarian reforms of Josef II, the most outstanding reformer in the Habsburg monarchy in the 18th century. He wanted to create a single, strong organism of state. He wanted Habsburg monarchy to be ...
  • Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Łodzi 

   Klemantowicz, Dariusz (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In the city center of Lodz, on the corner of 21, Henryk Sienkiewicz street (formerly Wild, Mikołajewska) and 10, Stanislaw Moniuszko street (formerly Passage Meyer) there is a historic town house. Since 1990 it had been ...
  • Ze studiów nad symboliką samorządową województwa łódzkiego. Herb gminy wiejskiej ze stolicą w Kutnie 

   Adamczewski, Marek (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In December 2015, after one year of debate on the version of coat of arms, Kutno Municipal Council passed a resolution to establish a coat of arms. Councilors accepted that the coat of arms of Kutno would be a shield on ...
  • Ziemiańskie gorzelnie w Królestwie Polskim w latach 1879–1913 

   Puś, Wiesław ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In the presented article the author has attempted to determine the involvement of the distilleries landowners in the industry distillery in Polish Kingdom. Well, even though distilleries landowners in the years 1879, ...