Show simple item record

dc.contributor.authorvan de Riet, Elyse
dc.contributor.authorSlot, Pauline
dc.date.accessioned2018-06-04T10:55:20Z
dc.date.available2018-06-04T10:55:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24942
dc.description.abstractThe presented study investigated the structural, process and curriculum quality in Dutch Early Childhood Education and Care (ECEC) system. Teachers (N = 46) completed a structured questionnaire about the teacher, classroom and center characteristics. Furthermore, the Classroom Assessment Scoring System (CLASS) Toddler was used to measure the process quality in 28 Dutch day care and preschool provisions considered to be good practices. Results regarding structural quality revealed small significant differences between day care and preschool provisions for teacher’s educational level, children-to-teacher ratio, and classroom composition. As regards process quality, the results showed moderate to high Emotional Support and moderate levels of Support for Learning in both types. No significant differences were identified in process quality between day care and preschool classrooms. Finally, the teachers reported placing the greatest emphasis on activities involving pretend play, self-regulation and language and fewer opportun­ities concerning literacy, maths and science activities, with no significant differences between the two provisions.en_GB
dc.description.abstractW przedstawionym projekcie naukowym zbadano jakość strukturalną, procesową i programową holenderskiego systemu Wczesnej Edukacji i Opieki nad Dzieckiem (ECEC). Nauczyciele (N = 46) wypełnili ustrukturyzowany kwestionariusz dotyczący cech nauczyciela, klasy i ośrodka. Następnie wykorzystano system Classroom Assessment Scoring System (CLASS) Toddler do zmierzenia jakości procesowej w 28 holenderskich ośrodkach świadczących usługi w ramach opieki dziennej i przedszkolnej uznawanych za przykład „dobrej praktyki”. Wyniki dotyczące jakości strukturalnej ujawniły niewielkie znaczące różnice między ośrodkami zajmującymi się opieką dzienną a placówkami przedszkolnymi w kwestii poziomu wykształcenia nauczyciela, liczby dzieci przypadającej na każdego nauczyciela i rodzaju dzieci w klasie. Jeśli chodzi o jakość procesową, wyniki badania wykazały wsparcie emocjonalne na poziomie od umiarkowanego do wysokiego i umiarkowane poziomy wsparcia uczenia się w obu typach placówek. Nie stwierdzono znaczących różnic w jakości procesowej pomiędzy ośrodkami zapewniającymi opiekę dzienną a placówkami przedszkolnymi. Nauczyciele zgłaszali, że kładą największy nacisk na zabawę w odgrywanie ról, samokontrolę i umiejętności językowe oraz mniejsze możliwości w zakresie ćwiczenia umiejętności czytania i pisania, matematyki i nauk ścisłych. Nie stwierdzono jednak znaczących różnic w tym zakresie między badanymi rodzajami placówek.pl_PL
dc.description.sponsorshipThis study has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under contract number FP7-SSH-2013-2 (ecec-care.org).en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;2
dc.subjectEarly Childhood Education and Careen_GB
dc.subjectstructural qualityen_GB
dc.subjectprocess qualityen_GB
dc.subjectCLASS Toddleren_GB
dc.subjectcurriculumen_GB
dc.subjectcaregiversen_GB
dc.subjectwczesna edukacja i opieka nad dzieckiempl_PL
dc.subjectjakość strukturalnapl_PL
dc.subjectjakość procesowapl_PL
dc.subjectCLASS Toddlerpl_PL
dc.subjectprogram nauczaniapl_PL
dc.subjectopiekunowiepl_PL
dc.titleStructural, Process and Curriculum Quality of Day Care and Preschool Provisions in the Netherlandsen_GB
dc.title.alternativeStrukturalna, procesowa i programowa jakość w holenderskich ośrodkach opieki dziennej i przedszkolnejpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number155-175
dc.contributor.authorAffiliationFaculty of Social Sciences, Utrecht University
dc.contributor.authorAffiliationFaculty of Social Sciences, Utrecht University
dc.identifier.eissn-
dc.referencesBurchinal M. R., Vandergrift N., Pianta R. C., Mashburn A. J. (2010) Threshold analysis of association between child care quality and child outcomes for low-income children in pre-kindergarten programs, “Early Childhood Research Quarterly”, 25/2: 166–176.pl_PL
dc.referencesBroekhuizen M. L., van Aken M. A. G., Dubas J. S., Mulder H., Leseman P. P. M. (2015) Individual differences in effects of child care quality: The role of child affective self-regulation and gender, “Infant Behavior and Development”, 40: 216–230.pl_PL
dc.referencesCadima J., Leal T., Burchinal M. (2010) The quality of teacher – student interactions: Associations with first graders’ academic and behavioral outcomes, “Journal of School Psychology”, 48/6: 457–482.pl_PL
dc.referencesClements D. H., Sarama J. (2007) Effects of preschool mathematics curriculum: Summative research in the Building Blocks Project, “Journal for Research in Mathematics Education”, 38/2: 136–163.pl_PL
dc.referencesCurby T. W., Brock L. L., Hamre B. K. (2013) Teachers’ emotional support consistency predicts children’s achievement gains and social. Skills, “Early Education and Development”, 24/3: 292–309.pl_PL
dc.referencesCôté S. M., Japel C., Séguin J. R., Mongeau C., Xu, Q., Tremblay R. E. (2013) Child are quality and cognitive development: Trajectories leading to better preacademic skills, “Child Development”, 84/2: 752–766.pl_PL
dc.referencesDickinson D. K., Caswell L. (2007) Building support for language and early literacy in preschool classrooms through in-service professional development: Effects of the Literacy Environment Enrichment Program (LEEP), “Early Childhood Research Quarterly”, 22/2: 243–260.pl_PL
dc.referencesDomitrovich C. E., Cortes R. C., Greenberg M. T. (2007) Improving young children’s social and emotional competence: A randomized trial of the preschool PATHS curriculum, “The Journal of Primary Intervention”, 28/67: 67–91.pl_PL
dc.referencesDomitrovich C. E., Gest S. D., Gill S., Bierman K. L., Welsh J. A., Jones D. (2009) Fostering high-quality teaching with an enriched curriculum and professional development support: The Head Start REDI Program, “American Educational Research Journal”, 46/2: 567–597.pl_PL
dc.referencesFantuzzo J. W., Gadsden V. L., McDermott P. A. (2011) An integrated curriculum to improve mathematics, language, and literacy for Head Start children, “American Educational Research Journal”, 48/3: 763–793.pl_PL
dc.referencesHelmerhorst K. O. W., Riksen-Walraven J. M. A., Gever Deynoot-Schaub M. J. J. M., Tavecchio L. W. C., Fukkink R. G. (2015) Child care quality in The Netherlands over the years: a closer look, “Early Education and Development”, 26/1: 89–105.pl_PL
dc.referencesHelmerhorst K. O. W., Riksen-Walraven J. M. A., Vermeer H. J., Fukkink R. G., Tavecchio L. W. C. (2014) Measuring the interactive skills of caregivers in child care centers: development and validation of the caregiver interaction profile scales, “Early Education and Development”, 25/5: 770–790.pl_PL
dc.referencesLonigan C. J., Farver J. M., Philips B. M., Clancy-Menchetti J. (2011) Promoting the development of preschool children’s emergent literacy skill: A randomized evaluation of a literacy-focused curriculum and two professional development models, “Reading and Writing”, 24: 24, 305–337.pl_PL
dc.referencesLa Paro K. M., Hamre B. K., Pianta R. C. (2011) Classroom Assessment Scoring System Toddler manual, Charlottesville VA, Teachstone.pl_PL
dc.referencesLa Paro K. M., Williamson A. C., Hatfield B. (2014) Assessing quality in toddler classrooms using the CLASS-Toddler and the ITERS-R, “Early Education and Development”, 25/6: 875–893.pl_PL
dc.referencesLeseman P. P. M., Slot P. L. (2013) Kwaliteit en curriculum van voorschoolse opvang en educatie in Nederland: relaties met structurele kenmerken, organisatiekenmerken en educatieve programma’s [Quality and curriculum of early childhood education and care in the Netherlands], Utrecht University, Department of Special Education.pl_PL
dc.referencesLeseman P. P. M., Veen A. (eds) (2016) Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit voorschoolse instellingen. Resultaten van het pre-COOL onderzoek [Development of children and the relation with early childhood education and care quality. Results of the pre-COOL study], Amsterdam, Kohnstamm Instituut, Report 947.pl_PL
dc.referencesMashburn A. J., Pianta R. C., Hamre B. K., Downer J. T., Barbarin O. A., Bryant D., Howes C. (2008) Measures of classroom quality in prekindergarten and children’s development of academic, language, and social skills, “Child Development”, 79/3: 732–749.pl_PL
dc.referencesMulder H., Boom J., Slot P. L., Verhagen J., Leseman P. P. M. (2016) Selectieve aandacht [Selective attention] in: P. P. M. Leseman, A. Veen (eds) (2016) Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit voorschoolse instellingen. Resultaten van het pre-COOL onderzoek [Development of children and the relation with early childhood education and care quality. Results of the pre-COOL study], Amsterdam, Kohnstamm Instituut, Report 947.pl_PL
dc.referencesNederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) [Dutch Consortium for Child Care Research] (2011) Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang en de ontwikkeling van jonge kinderen: een longitudinale studie. [Pedagogical quality of Dutch child care en de development of young children: a longitudinal study], NCKO, Amsterdam/Nijmegen.pl_PL
dc.referencesPakarinen E., Lerkkanen M.-K., Poikkeus A.-M., Kiuru N., Siekkinen M., Rasku-Puttonen H., et al. (2010) A validation of the Classroom Assessment Scoring System in Finnish kindergartens, “Early Education and Development”, 21/1: 95–124.pl_PL
dc.referencesPianta R. C., Barnett W. S., Burchinal M., Thornburg K. R. (2009) The effects of preschool education: What we know, how public policy is or is not aligned with the evidence base, and what we need to know, “Psychological Science in the Public Interest”, 10/2: 49–88.pl_PL
dc.referencesSlot P. L., Boom J., Verhagen J., Leseman P. P. M. (2017) Measurement properties of the CLASS Toddler in ECEC in The Netherlands, “Journal of Applied Developmental Psychology”, 48: 79–91.pl_PL
dc.referencesSlot P. L., Broekhuizen M. L., Leseman P. P. M., Veen A. (2015) Kwaliteit van voorzieningen en effecten op ontwikkeling van kinderen [Quality of provisions and effects on children’s development] in: P. P. M. Leseman, A. Veen (eds) (2015) Pre-COOL Cohortenonderzoek. Resultaten over de voorschoolse periode [Pre-COOL study. Results of the early childhood period], Amsterdam, Kohnstamm Instituut, Report 932.pl_PL
dc.referencesSlot P. L., Leseman P. P. M., Mulder H., Verhagen J. (2013) Handleiding CLASS Toddler [Manual CLASS Toddler], Utrecht, Universiteit Utrecht, Onderwijsadvies en Training.pl_PL
dc.referencesSlot P. L., Leseman P. P. M., Verhagen J., Mulder H. (2015) Associations between structural quality aspects and process quality in Dutch early childhood education and care settings, “Early Childhood Research Quarterly”, 33/4: 64–76.pl_PL
dc.referencesSuchodoletz A. von Fäsche A., Gunzenhauser C., Hamre B. K. (2014) A typical morning in preschool: Observations of teacher-child interactions in German preschools, “Early Childhood Research Quarterly”, 29/4: 509–519.pl_PL
dc.referencesSylva K., Melhuish E., Sammons P., Siraj-Blatchford I., Taggart B. (2011) Pre-school quality and educational outcomes at age 11: low quality has little benefit, “Journal of Early Childhood Research”, 9/2: 109–124.pl_PL
dc.referencesSylva K., Pastori G., Lerkkanen M., Ereky-Stevens K., Slot P. L. (2016) Integrative Report on a culture-sensitive quality curriculum framework, University of Jyväskylä, CARE, Curriculum Quality Analysis and Impact Review of European Early Childhood Education and Care.pl_PL
dc.referencesThomason A. C., La Paro K. M. (2009) Measuring the quality of teacher – child interactions in toddler child care, “Early Education and Development”, 20/2: 285–304.pl_PL
dc.referencesVerhagen J., Mulder H., Boom J., Hoofs H., Slot P. L., Leseman P. P. M. (2016) Woordenschat [Vocabulary] in: P. P. M. Leseman, A. Veen (eds) (2016) Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit voorschoolse instellingen. Resultaten van het pre-COOL onderzoek [Development of children and the relation with early childhood education and care quality. Results of the pre-COOL study], Amsterdam, Kohnstamm Instituut, Report 947.pl_PL
dc.referencesAkgündüz Y., Plantenga J. (2012) Equal Access to High Quality Child Care in the Netherlands. Paper prepared for the conference Equal Access to Child Care: Providing Qual­ity Early Years Education and Care to Disadvantaged Families London. Retrieved on 22-02-2017 on http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/events/Netherlands.pdfpl_PL
dc.referencesCentraal Bureau voor de Statistiek (2016) Retrieved on 22-02-2017 from https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/34/nederlandse-ouders-gebruiken-vaakst-kinderopvang-in-eupl_PL
dc.referencesConvenant Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen (2013) Retrieved on 22-02-2017 from http://www.boink.info/media/a5a32bc6/Convenant%20december%202013%20definitief.pdfpl_PL
dc.referencesOrganisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2006) Starting Strong II: Early childhood education and care. Retrieved on 17-03-2017 from https://www.unicef.org/lac/spbarbados/Implementation/ECD/StartingStrongII_OECD_2006.pdfpl_PL
dc.referencesOrganisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2015) Starting Strong IV: Monitoring Quality in early childhood education and care. Retrieved on 02-04-2017 from http://www.sel-gipes.com/uploads/1/2/3/3/12332890/2015_-_ocde_-_starting_strong_iv_monitoring_quality_in_early_childhood_education_and_care.pdfpl_PL
dc.referencesPortegijs W., Brakel M., van den Hartgers M., Akkermans M. (2016) Emancipatiemonitor 2016. The Hague, The Netherlands, Sociaal en Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek. Retrieved on 22-02-2017 from http://www.scp.nl/pl_PL
dc.contributor.authorEmaile.e.h.a.vanderiet@uu.nl
dc.contributor.authorEmailp.l.slot@uu.nl
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.05.10
dc.relation.volume5en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record