Show simple item record

dc.contributor.authorBednarska, Katarzyna
dc.date.accessioned2016-07-06T07:38:25Z
dc.date.available2016-07-06T07:38:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18649
dc.descriptionNiniejszy, 22 tom „Kształcenia Polonistycznego Cudzoziemców”, noszący tytuł „Błąd glottodydaktyczny”, jest wielogłosową narracją współczesnych glottodydaktyków na temat ich rozumienia błędów popełnianych w trakcie nauki języka obcego, w szczególności jpjo, przez obie strony procesu – ucznia i nauczyciela. „Bohater” tego tomu – błąd glottodydaktyczny – nie jest więc już jedynie błędem uczniowskim. Lapsologia glottodydaktyczna jako dyscyplina badająca różnorodne błędy, które pojawiają się wtedy, gdy przebiega proces nauczania-uczenia się, znacznie rozszerzyła dziś swój zakres, stając się punktem obserwacyjnym procesów błędotwórczych, które mogą zachodzić w fazie przygotowania do lekcji, w czasie lekcji i w fazie oceny (ewaluacji) i dotyczyć obu stron procesu. Zwrócenie uwagi na błędy nauczycielskie jest niewątpliwie związane z wyzwaniami, jakie stwarza prowadzenie specjalizacji i studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.pl_PL
dc.description.abstractCelem artykułu jest analiza błędów interferencyjnych spowodowanych wpływem języka drugiego (L2) i pojawiających się w wypowiedziach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiego jako obcego. W pierwszej części autorka przedstawia problematykę wpływu L2 na L3 i stan badań nad tym zagadnieniem. Druga część stanowi analizę błędów pojawiających się na poziomie leksykalnym, morfologicznym i składniowym. Podstawę analizy stanowi korpus 61 wypracowań napisanych przez studentów polonistyki Uniwersytetu w Lublanie.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the paper is to analyze the interference errors caused by the influence of a second language (L2) and made by Slovenes in written texts when learning Polish as a foreign language. The first part describes the theory of the influence of L2 on L3. The second part is the analysis of errors which occur on the lexical, morphological, and syntactic level of the language. The analysis was conducted on the basis of 61 essays written by the students of Polish Studies at the University of Ljubljana.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;22
dc.subjecttransfer językowypl_PL
dc.subjectinterferencjapl_PL
dc.subjectjęzyk polski jako obcypl_PL
dc.subjectL2pl_PL
dc.subjectlanguage transferpl_PL
dc.subjectinterferencepl_PL
dc.subjectPolish as a foreign languagepl_PL
dc.titleBłędy interferencyjne spowodowane wpływem innego języka obcego w wypowiedziach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiegopl_PL
dc.title.alternativeInterference errors ca used by the influence of a second / foreign language in the texts written by Slovene students of Polishpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Katarzyna Bednarska, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[295]-305pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź.pl_PL
dc.identifier.eissn2449-6839
dc.referencesArabski J., 1968, A Linguistic Analysis of English Composition Errors Made by Polish Students, „Studia Anglica Posnaniensia”, nr 1, s. 71–89.pl_PL
dc.referencesBanczerowska M., 1975, A Tentative Comparison of Finnish and Polish Consonant Phonemes, w: „Glottodidactica”, nr 7, s. 21–28.pl_PL
dc.referencesBardovi-Harlig K., Stringer D., 2010, Variables in second language attrition, w: „Studies in Second Language Acquisition”, nr 32, s. 1–45.pl_PL
dc.referencesBeebe L. 1980, Sociolinguistic variation and style shifting in second language acquisition, w: „Language Learning”, nr 30, s. 433–437.pl_PL
dc.referencesBlum S., Levenston E., 1978, Universals of lexical simplification, w: „Language Learning”, nr 28, s. 399–415.pl_PL
dc.referencesCenoz J., 2001, The effect of linguistic distance, L2 status and age on cross-linguistic influence in third language acquisition, w: J. Cenoz, B. Hufeisen, U. Jessner (red.), Cross-linguistic influence in third language acquisition: Psycholinguistic perspectives, Clevedon, s. 8–20.pl_PL
dc.referencesCollins L., 2002, The Roles of LI Influence and Lexical Aspect in the Acquisition of Temporal Morphology, w: „Language Learning”, nr 52, s. 43–94.pl_PL
dc.referencesDąbrowska A., Pasieka M., 2006, Błąd językowy – niedostatek kompetencji, luka w sprawności czy niewłaściwa strategia?, w: A. Seretny, E. Lipińska (red.), Sprawności przede wszystkim, Kraków, s. 15–35.pl_PL
dc.referencesDewaele J., 1998, Lexical Inventions: French Interlanguage as L2 versus L3, w: „Applied Linguistics”, nr 19, s. 471–490.pl_PL
dc.referencesDulay H., Burt M., 1974, Errors and strategies in child second language acquisition, w: „TESOL Quarterly”, nr 8, s. 129–136.pl_PL
dc.referencesDulay H., Burt M., Krashen S., 1982, Language Two, New York.pl_PL
dc.referencesFisiak J. 1973, The Polish–English Contrastive Project, w: „Papers and Studies in Contrastive Linguistics”, nr 1, s. 7–13.pl_PL
dc.referencesGibson M., Hufeisen B., Libben G., 2001, Learners of German as an L3 and their production of German prepositional verbs, w: J. Cenoz, B. Hufeisen, U. Jessner (red.), Cross-linguistic influence in third language acquisition: Psycholinguistic perspectives, Clevedon, s. 138–148.pl_PL
dc.referencesHoffmann Ch., 2001, Towards a description of trilingual competence, w: „International Journal of Bilingualism”, nr 5, s. 1–17.pl_PL
dc.referencesJarvis S., Odlin T., 2000, Morphological type, spatial reference, and language transfer, w: „Studies in Second Language Acquisition”, nr 22, s. 535–556.pl_PL
dc.referencesKasper G., 1992, Pragmatic transfer, w: „Second Language Research”, nr 8, s. 203–231.pl_PL
dc.referencesKellerman E., 1977, Towards a characterization of the strategy of transfer in second language learning, w: „Interlanguage Studies Bulletin”, nr 2, s. 58–145.pl_PL
dc.referencesKellerman E., 1979, Transfer and non–transfer: where we are now, w: „Studies in Second Language Acquisition”, nr 2, s. 37–57.pl_PL
dc.referencesKellerman E., 1982, Predicting Transferability from Semantic Space: An Investigation of Translation Preferences for Polysemous Words, w: „Studia Anglica Posnaniensia”, nr 14, s. 197–219.pl_PL
dc.referencesKellerman E., 1983, Now you see it, now you don’t, w: S. Gass, L. Selinker (red.), Language transfer in language learning, Rowley, s. 112–134.pl_PL
dc.referencesKrashen S., 1983, Newmark’s “ignorance hypothesis” and current second language acquisition theory, w: S. Gass, L. Selinker (red.), Language Transfer in Language Learning, Rowley.pl_PL
dc.referencesLeung Y., 2005, L2 vs L3 initial state: A comparative study of the acquisition of French DPs by Vietnamese monolinguals and Chinese–English bilinguals, w: „Bilingualism: Language and Cognition”, nr 8, s. 39–61.pl_PL
dc.referencesNa Ranong, S. (2009). Investigating lexical and syntactic transfer in L3 acquisition: The case of L1 Thai – L2 English – L3 Chinese. Ph.D. thesis, University of Essex.pl_PL
dc.referencesNemster W., Vincenz I. 1972, Yhe Indeterminacy of Semantic Interference, w: „Revue Roumaine de Linguistique”, nr 17, s. 99–120.pl_PL
dc.referencesOdlin T., 1989, Language transfer, Cambridge.pl_PL
dc.referencesOdlin T., 1990, Word order transfer, metalinguistic awareness, and constraints on foreign language learning, w: B. VanPatten, J.F. Lee (red.) Second Language Acquisition / Foreign Language Learning, Clevedon, s. 95–117.pl_PL
dc.referencesOdlin T., 1991, Irish English idioms and language transfer, w: „English World-Wide”, nr 12, s. 175–193.pl_PL
dc.referencesOlshtain E., 1983, Sociocultural competence and language transfer. The case of apology, w: S. Gass, L. Selinker (red.) Language transfer in language learning, s. 232–249.pl_PL
dc.referencesPavlenko A., 2002, Bilingualism and emotions, w: „Multilingua”, nr 21, s. 45–78.pl_PL
dc.referencesSchmid M.S., 2002, First language attrition, use and maintenance: The case of German Jews in Anglophone countries, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesThomason S., Kaufman T., 1988, Language contact, creolization, and genetic linguistics, Berkeley.pl_PL
dc.referencesWeinreich U. 1953, Languages in contact, Haga.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkatarzyna.bednarska@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.22.20


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record