Show simple item record

dc.contributor.authorWieruszewska, Maria
dc.date.accessioned2016-06-13T09:42:53Z
dc.date.available2016-06-13T09:42:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1506-6541
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18304
dc.description.abstractThe article presents the distinctiveness of the Polish country against the background of the European country. The author uses a term of a model hoping that it will enable to distinguish the features of country – general and universal ones and to describe them within the framework of selected contexts and relations. The authority of Władysław Grabski (1874–1938), the father of the rural sociology in Poland, opened a way to reflections on the country, whereas the Europe 2020 strategy closed them in a dimension that is common for Poland and other European Union countries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInterdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Wiejskie;21
dc.titlePolski a europejski model wsi. Od Władysława Grabskiego do strategii „Europa 2020”pl_PL
dc.title.alternativePolish Rural Model versus European Model: From Władysław Grabski to the Europe 2020 Strategypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number25-42pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Naukpl_PL
dc.referencesBach-Głowińska J. (2014), Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesĆwieluch J. (2015), Zero koma zero. W tym roku w całej gminie Dubicze Cerkiewne urodziło się jedno dziecko a w gnieździe przed urzędem padły wszystkie młode bociany, „Polityka”, nr 24, s. 24–27.pl_PL
dc.referencesGałęski B. (1965), Przemiany wiejskich społeczności lokalnych-niektóre refleksje metodologiczne, „Roczniki Socjologii Wsi”, nr. 4.pl_PL
dc.referencesGrabski W. (1936), System socjologii wsi. Część wstępna. „Roczniki Socjologii Wsi”, t. 1, s. 1–13 w: Jerzy Szacki (red.) (1995), Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHalamska M. (2013), Współczesne polskie społeczności wiejskie: konfrontacja z modelem w: Damian Kasprzyk (red.), Nie tylko o wsi... Szkice humanistyczne dedykowane profesor Marii Wieruszewskiej Adamczyk, Wydział Filozoficzno- Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 117–136.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A. (2005), Terytorium i współczesne dylematy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKajdanek K. (2015), Nowi mieszkańcy w starych wsiach podmiejskich Dolnego Śląska – utracona wspólnota? w: Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski, Wojciech Knieć (red.), Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 165–181.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk M. R. (2012), Radykalizm ponowoczesności w: Michel Maffesoli, Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków, s. VII–XXIII.pl_PL
dc.referencesKiciński K. (2006), Nauka o nauce Marii i Stanislawa Ossowskich – signum temporis nowoczesnoćsi, „Societas/Communitas”, nr 1(3), s. 71–98.pl_PL
dc.referencesKośmicki E. (1995), Socjologia gospodarki – uwagi i propozycje w: Eugeniusz Kośmicki, Wojciech L. Janik (red) Socjologia gospodarki Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Nauk Spolecznych, Poznań.pl_PL
dc.referencesKwaśniewski K. (1987), Wartości kulturowe w: Zofia Staszczak (red.), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, PWN, Warszawa–Poznań, s. 365–368.pl_PL
dc.referencesKuźma I. (2007), Ekonomika wiejska w ujęciu etnologicznym, „Wieś i Rolnictwo, nr 1(134), s. 58–73.pl_PL
dc.referencesLatour B. (2010), Splatając na nowo to, co spoleczne. Wprowadzenie do teorii aktora – sieci, Universitas, Krakówpl_PL
dc.referencesMaffesoli M. (2012), Rytm życia. Wariacje na temat świata wyobraźni ponowoczesnej, Zakład Wydawniczy Nomos, Krakówpl_PL
dc.referencesManteufell R. (1987), Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMuskata M. (2015), Franciszkańskie wezwanie papieża, „Plus Minus” (numerowany dod. do „Rzeczpospolitej”), nr 4, s. A 12.pl_PL
dc.referencesNoniewicz. Cz. (1996), Rozwój gospodarki chłopskiej, Wydział Ekonomiczny Filii UW w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesNurzyńska I. (2014), Nowe koncepcje i instrumenty polityki regionalnej w Unii Europejskiej a rozwój obszarów wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4 (165), s. 27– 43.pl_PL
dc.referencesPerepeczko B. (1968), Rolnicy polscy a przedsiębiorczość, „Roczniki Socjologii Wsi”, nr 26.pl_PL
dc.referencesPodedworna H. (2015), Zmiany spoleczne w przestrzeni wiejskiej i podmiotowość wsi w: Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski, Wojciech Knieć Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 5–13pl_PL
dc.referencesPsyk-Piotrowska E. (2015), „Wyspowy” charakter kapitału społecznego na obszarach wiejskich – jego przejawy i społeczne konsekwencje w: Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski, Wojciech Knieć (red.), Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi, s.17–32.pl_PL
dc.referencesReinhard W. (2012), Afirmacja zwyczajnego życia w: Hans Joas i Klaus Wiegandt (red.) Kulturowe wartości Europy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 211–241.pl_PL
dc.referencesRymsza M. (2013), Społeczny i obywatelski potencjał polskiej wsi, „Trzeci Sektor”, nr 29.pl_PL
dc.referencesSłabek P. (2015), Ekologia według Franciszka, „W Sieci”, nr 25, s. 72–73.pl_PL
dc.referencesSzacki J. (red.) (1955), Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzajczyk M. (2004), Rolnictwo przyszłości – szanse i zagrożenia w: Polska 2000 Plus, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, „Biuletyn” nr 1 (9).pl_PL
dc.referencesSzomburg J., Zbieranek P. (2015), Dojrzewanie miast, „Rzeczpospolita”, 1.06.2015.pl_PL
dc.referencesTischner J. (1998), Nieszczęsny dar wolności, Znak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTyszka A. (2007), „Societas Civitas”. Regionalizm jako zbiornica wartości narodu, w: A to Polska właśnie. VIII Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury. Referaty, wypowiedzi, głosy w dyskusji, dokumenty programowe i metodyczne. IV Ogólnopolski Zjazd Nauczycieli Regionalistów, Wydawnictwo Silesia, Warszawa– Wrocław.pl_PL
dc.referencesWieruszewska M. (2015), Autowizerunek współczesnych regionalistów ze wsią w tle w: Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski, Wojciech Knieć (red.), Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 182– 202.pl_PL
dc.referencesWilkin J. (1995), Jaki kapitalizm, jaka Polska?, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWrona A. (2015), Klasa społeczna a styl życia. Przypadek migrantów z miast na obszary wiejskie województwa świętokrzyskiego w: Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski, Wojciech Knieć (red.), Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 203–220.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record