Show simple item record

dc.contributor.authorMilo, Władysław
dc.contributor.authorMalaczewski, Maciej
dc.date.accessioned2016-04-28T07:07:39Z
dc.date.available2016-04-28T07:07:39Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17896
dc.descriptionZawarte w tytule artykułu skróty pochodzą od pierwszych liter następujących angielskich terminów: Investment Saving (IS), Liquidity Money (LM), Phillips Curve (PC).pl_PL
dc.description.abstractThe paper contains an example of stability analysis of an economic model. We consider if the Dornbusch and Fischer model of short-term demand shocks and NA1RU adjustment may be a useful tool in modeling the Polish economy.pl_PL
dc.description.abstractPrezentowany artykuł ma na celu zademonstrowanie przykładu rachunków stabilności modeli ekonomicznych. Rozważane jest, czy model Dornbuscha i Fischera krótkookresowych efektów szoków popytowych i dostosowania stopy NAIRU może mieć empiryczne zastosowanie w gospodarce Polski.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;193
dc.subjectmodel Dornbuscha i Fischerapl_PL
dc.subjectstabilnośćpl_PL
dc.titleCzy dynamikę IS - LM - PC potwierdzają kwartalne dane o polskiej gospodarce?pl_PL
dc.title.alternativeIs the Dynamics of IS - LM — PC Confirmed by the Quarterly Data of the Polish Economy?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number77-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometriipl_PL
dc.referencesBiałynicki-Birula A. (1970), Algebra, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChiarella C. i in. (2000), Disequilibrium, Growth and Labor Market Dynamics, Springer-Verlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesDornbusch R., Fischer S. (1996), Macroeconomics, McGraw Hill, New York.pl_PL
dc.referencesGoldberger A. S. (1972), Teoria ekonometrii, Warszawa, PWE.pl_PL
dc.referencesKuratowski K. (1965), Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLinnik J. (1962), Metoda najmniejszych kwadratów i teoria opracowywania obserwacji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMilo W. (1995), Stabilność i wrażliwość metod ekonometrycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMilo W., Zglińska-Pietrzak A. (1997), Stabilność, atraktory stabilności i chaosu, opracowanie w KBN, nr 1 H02B 01 31 1.pl_PL
dc.referencesPanek E. (2000), Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesPelczar A., Szarski J. (1987), Wstęp do teorii równań różniczkowych, Część I: Wstęp do teorii równań zwyczajnych i równań cząstkowych pierwszego rzędu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPelczar A. (1989), Wstęp do teorii równań różniczkowych, Część II: Elementy jakościowej teorii równań różniczkowych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTu P.N.V. (1994), Dynamical Systems, Springer-Verlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesZawadzki H. (1996), Chaotyczne systemy dynamiczne - elementy teorii i wybrane przykłady ekonomiczne, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego”, Katowice.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record