Show simple item record

dc.contributor.authorWośko, Zuzanna
dc.contributor.authorZatoń, Wojciech
dc.date.accessioned2016-04-27T12:10:10Z
dc.date.available2016-04-27T12:10:10Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17889
dc.description.abstractThis paper presents the results of research on the influence of the structure of demand for government bonds on economic growth. Empirical studies were carried out for the Polish financial market from 1997 to 2003. The main focus of our attention is the relation between interest rates of National Bank of Poland (NBP) on loans as well as deposit rates in commercial banks and demand for bonds claimed by banks, individuals and firms. Large spreads between deposit and loan rates in commercial banks together with sharp decrease of inflation resulted in economic slowdown in Poland. Such discrepancy caused a fall in amount of credits in banking industry because financial institutions shifted their investments to more profitable, higher-rate government securities - mainly bonds.pl_PL
dc.description.abstractW prezentowanym artykule podjęto próbę analizy wpływu struktury popytu na obligacje Skarbu Państwa na wzrost gospodarczy. Badania empiryczne wykonano na podstawie obserwacji rynku finansowego w Polsce w latach 1997-2003. Szczególnie zwrócono uwagę na zależność między stopami procentowymi NBP i stopami oprocentowania kredytów i depozytów w bankach komercyjnych a popytem na obligacje ze strony banków, osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Duża rozpiętość między stopami oprocentowania depozytów i kredytów w bankach komercyjnych, przy szybko malejącej inflacji, wpłynęła na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Konsekwencją zaistniałej sytuacji był spadek wielkości udzielanych kredytów przez banki, które uznały za atrakcyjne inwestowanie w relatywnie wysoko oprocentowane papiery skarbowe, zwłaszcza obligacje.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;193
dc.subjectobligacjepl_PL
dc.subjectstopy procentowepl_PL
dc.subjectkredytypl_PL
dc.subjectwzrost gospodarczypl_PL
dc.titlePopyt banków komercyjnych na obligacje a wzrost gospodarczypl_PL
dc.title.alternativeThe Demand of Commercial Banks for Bonds and Economic Growthpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005pl_PL
dc.page.number193-205pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometriipl_PL
dc.referencesBlinder A., Stiglitz J. (1983), Money, Credit Constraints, and Economic Activity, „NBER Working Paper”, 1084.pl_PL
dc.referencesFriedman B. (1981), The Roles of Money and Credit in Macroeconomic Analysis, „NBER Working Paper”, 831.pl_PL
dc.referencesHall R. E., Taylor J. B. (1995), Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKing R., Plosser C. (1982), The Behavior of Money, Credit and Prices in a Real Business Cycle, „NBER Working Paper”, 853.pl_PL
dc.referencesMało elastyczne banki (2003), „Gazeta Bankowa”, 33(773).pl_PL
dc.referencesMilo W. (2000), Finansowe rynki kapitałowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMishkin F. S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNBP. Podsumowanie pierwszego półrocza (2003), „Rzeczpospolita”, 242.pl_PL
dc.referencesRynek finansowy w Polsce 1998-2001 (2002), NBP, Warszawa, sierpień.pl_PL
dc.referencesZatoń W. (1997), Analiza rentowności i ryzyka finansowego polskich obligacji, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record