Show simple item record

dc.contributor.authorJeziorski, Jan
dc.date.accessioned2015-12-04T12:04:34Z
dc.date.available2015-12-04T12:04:34Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0208-6077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15048
dc.description.abstractCelem artykułu jest ukazanie związku pomiędzy składnię a słowotwórstwem na przykładzie złożeń nominalnych języka niemieckiego. Po krótkiej analizie literatury, dotyczącej syntaktycznego opisu złożeń nominalnych w języku niemieckim, autor wskazuje na istnienie dwóch możliwości opisu stosunków zależnościowych między członami złożeń: 1 ) za pomocą tzw. "Sacheteuerung” (znajomości rzeczy)i 2) za pomocy analizy transformacyjnej. W procesie określenia stosunków zależnościowych występujących między członami złożeń rozróżnia się następujące rodzaje transformacji: I) bez dodatkowych elementów leksykalnych: 1 ) transformację dopełniaczową, 2) transformację przyinkową, 3) transformację przymiotnikową, 4) transformację apozycyjną, 5) transformację z bezokolicznikiem z "zu" II) z dodaniem dodatkowych elementów leksykalnych: 1) transformację przez rozszerzenie, 2 ) transformację ze zdaniem pobocznym, 3) transformację przez porównanie. Przedstawiona analiza pozwala na stwierdzenie, te złożenie nominalne w języku niemieckim jest wyrazem ścisłego związku pomiędzy składnię a słowotwórstwem.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica;8
dc.titleNominalkomposita im Deutschen als Ausdruck des engen Verhältnisses zwischen Syntax und Wortbildungpl_PL
dc.title.alternativeZłożenia nominalne w języku niemieckim jako wyraz ścisłego związku pomiędzy składnią a słowotwórstwempl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[27]-39pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanegopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record