Show simple item record

dc.date.accessioned2015-12-02T14:09:52Z
dc.date.available2015-12-02T14:09:52Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn1505-9065
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14766
dc.description.abstractArtykuł podejmuje próbę usystematyzowania studiów, jakie krytyka polska poświęciła problematyce listu po drugiej wojnie światowej, i przedstawienia głównych założeń tych studiów. Autorka wyróżnia dwie grupy prac poświęconych listowi. Pierwszą z nich stanowią teorie listu sensu stricto i jest to grupa stosunkowo nieliczna. Należą do niej prace Anny Kałkowskiej, Jana Trzynadlowskiego, Władysława Miodunki i Janusza Lalewicza. Ich wspólną cechę stanowi dążenie do zdefiniowania listu i jego genologicznych właściwości. Druga grupa natomiast koncentruje się na jednym aspekcie listu, którym może być pewien moment historyczny w ewolucji epistolografii lub epistolarna twórczość określonego autora. Znalazły się tutaj prace Marii Janion, Zbigniewa Sudolskiego, Jadwigi Rudnickiej i innych polskich krytyków. Należy podkreślić, że obie grupy omówionych studiów stawiają sobie za cel opisanie listu (bądź w ujęciu całościowym, bądź częściowym) i dlatego prace wykorzystujące list jako punkt wyjścia do opisania zjawisk innych niż sam list, w artykule tym nie zostały wzięte pod uwagę, aczkolwiek zawiera on pewne sugestie bibliograficzne dotyczące tego typu prac. W podsumowaniu autorka zauważa, że wszystkie prace poświęcone listowi odwołują się do teorii Stefanii Skwarczyńskiej (teoria ta nie została w pracy przedstawiona, gdyż stanowi ona przedmiot innego artykułu tego zbioru). Podkreśla się również, że najwięcej prac z drugiej grupy koncentruje się na epistolografii romantycznej. Teorie listu natomiast zgodne są co do jego paradoksalnego charakteru i trudności, jakie wyłaniają się przed krytykiem pragnącym zaliczyć list do istniejących kategorii tekstów.pl_PL
dc.language.isofrpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica;1
dc.titleLa lettre dans la critique polonaise d'après-guerrepl_PL
dc.title.alternativeTeoria listu w powojennym literaturoznawstwie polskimpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.page.number235-244pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKłosińska, Agnieszkapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record