Czasopismo Władza sądzenia zostało zainicjowane w związku z przekonaniem o konieczności regularnej i sukcesywnej wymiany refleksji z zakresu polityki i moralności. Uściślając intencje redakcji, interesuje nas socjologiczna refleksja nad zjawiskiem polityczności, zarówno w wymiarze empirycznym, jak i teoretycznym. Profil wydawnictwa implikuje zobowiązujący tytuł, chcielibyśmy publikować analizy, opracowania, raporty, eseje monitorujące, demistyfikujące i dekonstruujące mechanizmy wyłaniania się oraz reprodukowania władzy.

Zamiarem redakcji czasopisma Władza sądzenia jest poszerzanie pola analiz empirycznych o charakterze jakościowym oraz ilościowym odnoszących się do zjawiska polityczności. Jednocześnie, oczekujemy na opracowania teoretyczne, w których przedstawiano by aparat pojęciowy pozwalający rozumieć zmiany zachodzące w domenie tego, co polityczne. Przekonani o konieczności interdyscyplinarnej pracy nad zjawiskiem władzy, zapraszamy do publikowania przedstawicieli dyscyplin takich jak: socjologia, psychologia, socjobiologia, antropologia, etnografia, nauki o zarządzaniu, psychosocjologia, demografia, filozofia i inne. Jednocześnie, w związku z podstawowym przyczynkiem powstania tego czasopisma, redakcja zaznacza, że dąży do rozwoju subdyscypliny socjologii polityki. Dlatego też w pierwszej kolejności publikować będziemy artykuły zakorzenione w dotychczasowej tradycji socjologicznej, bądź też takie, których autorzy będą z nią polemizować, kwestionować jej użyteczność czy wskazywać konieczność pracy nad nowymi narzędziami badawczymi przy podejmowaniu prób rozumienia praktyk uwewnętrzniania, naturalizacji i uniwersalizacji rządzenia i zarządzania. Innymi słowy, oczekujemy artykułów, w których polityczność ujawnia się zarówno w sferze publicznej, jak i przecina prywatną, rozprasza się w formuły subpolityczne, ale i pozostaje przy formach tradycyjnych, dotyczy jednostek i wspólnot, wpływa na ciało i zawiaduje sentymentami publicznymi.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: nauki prawne; nauki socjologiczne

REDAKCJA

Redaktor naczelny: Konrad Kubala
Redaktorzy prowadzący: Karolina Messyasz, Marcin Kotras
Redaktorzy tematyczni: Danuta Walczak-Duraj, Iza Desperak, Barbara Ober-Domagalska, Alicja Łaska-Formejster, Łukasz Kutyło
Sekretarz redakcji: Karolina Messyasz
Redaktorzy graficzni: Tomasz Ferenc, Mariusz Libel
Redaktor językowy: Barbara Fronczkowska

Kontakt:

Władza sądzenia
Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
90-214 Łódź
wladzasadzenia.pl
e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
tel.: +48 42 635 55 33

Collections in this community

Recent Submissions

View more