Spis treści

Stanowiska

Artykuły

Eseje

Sprawozdania

Recenzje

  • O subkulturach z różnych perspektyw Recenzja książek: Witold Wrzesień. (2013). Krótka historia młodzieżowej subkulturowości. Warszawa: PWN; Mirosław Pęczak. (2013). Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja. Warszawa: NCK; Marek Jędrzejewski. (2013). Subkultury a samorealizacja w perspektywie edukacji i socjalizacji młodzieży. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. Karolina Messyasz

Recent Submissions