Czasopismo "Władza sądzenia" zostało zainicjowane w związku z przekonaniem o konieczności regularnej i sukcesywnej wymiany refleksji z zakresu polityki i moralności. Uściślając intencje redakcji, interesuje nas socjologiczna refleksja nad zjawiskiem polityczności, zarówno w wymiarze empirycznym, jak i teoretycznym. Profil wydawnictwa implikuje zobowiązujący tytuł, chcielibyśmy publikować analizy, opracowania, raporty, eseje monitorujące, demistyfikujące i dekonstruujące mechanizmy wyłaniania się oraz reprodukowania władzy.

Nazwa: Władza Sądzenia
ISSN: 2300-1690
Wydawca: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-SA)
Ukazuje się od: 2012 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more