Recent Submissions

  • (Hiper)komodyfikacja sportu w świecie globalnej anomii 

    Wrzesień, Witold (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2018)
    Otaczający nas współcześnie świat społeczny znalazł się w stanie permanentnej anomii. Normatywne rozregulowanie nie ominęło również subświata sportu. Jednym z bardziej zauważalnych jego przejawów jest (hiper)komodyfikacja ...