Wyświetlanie pozycji 1-8 z 8

  • Recursive formulae for runs distributions 

   Domański, Czesław; Tomaszewicz, Andrzej (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   Rozważmy przestrzeń prób generowanych przez stacjonarny łańcuch Markowa o dwóch stanach A, B. Na tej przestrzeni można określić trójwymiarową, zmienną, losową (L, Sᴀ , Sʙ ), gdzie L oznacza liczbę serii, Sᴀ , Sʙ - ...
  • Lower bounds of a determinal efficiency measuге for 1-е estimators 

   Milo, Władysław; Wasilewski, Zbigniew (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   Celem artykułu jest analiza przebiegu zmienności pięciu dolnych ograniczeń wyznacznikowej miary efektywności estymatora metody najmniejszych kwadratów parametrów ogólnego modelu liniowego z autokorelacją.
  • Extension of Kmenta's method for the estimation of the parameters of CES production function 

   Żółtowska, Elżbieta (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   Artykuł zawiera analizę wybranych własności metody Kmenty estymacji parametrów funkcji produkcji typu CES, a w szczególności: 1) opis wyników estymatorów, które rzucają nowe światło na dokładność i efektywność tej metody ...
  • Evaluation of power of some linearity tests for econometric model with two explanatory Variables 

   Domański, Czesław; Markowski, Krzysztof; Tomaszewicz, Andrzej (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   W artykule przedstawiona została propozycja metody testowania liniowości modelu ekonometrycznego z dwiema zmiennymi objaśniającymi. Rozważa się pięć wariantów testów serii odpowiadających pięciu różnym kryteriom porządkowania ...
  • Some problems in residual analysis 

   Tomaszewicz, Andrzej; Al-Nassir, Abdul Majid H. (Uniwersytet Łódzki, 1984)
  • On biased regularizing estimators. Part I 

   Milo, Władysław (Uniwersytet Łódzkia, 1984)
   Celem artykułu jest przedstawienie: a) numerycznej analizy konsekwencji złego uwarunkowania macierzy X'X, b) propozycji definicji źle postawionych zadań estymacji parametrów ogólnych modeli liniowych, c) zunifikowanej ...
  • Perface 

   Milo, Władysław; Welfe, Władysław (Uniwersytet Łódzki, 1984)
  • On ridge estimators of the parameter vector in the general linear model 

   Konarzewska, Iwona ORCID; Milo, Władysław (Uniwersytet Łódzki, 1984)
   Artykuł zawiera nowe wyniki analityczne dotyczące konsekwencji zastąpienia metody najmniejszych kwadratów Bₒ, predyktora Ŷ= XBₒ, wektora reszt E = Y - Ŷₒ przez ich grzbietowe analogony zarówno przy założeniu, gdy ...