Czasopismo „Folia Litteraria Rossica” z serii Acta Universitatis Lodziensis afiliowane przy Zakładzie Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ zostało reaktywowane po dziesięcioletniej przerwie w 2010 r. Ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej; od roku 2013 wersją pierwotną czasopisma jest wariant elektroniczny publikowany w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.
Celem czasopisma „Folia Litteraria Rossica”jest prezentacja wyników badań specjalistów z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, wymiana myśli naukowej oraz integracja środowiska rusycystycznego/slawistycznego.

Nazwa: https://czasopisma.uni.lodz.pl/litrossica/about
ISSN: 1427-9681
e-ISSN: 2353-4834
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 2010 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more