Czasopismo to jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. W „Annales...” publikują autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy etycy gospodarczy, ekonomiści, ekonometrycy oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Czasopismo zostało założone w 1998 roku przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Uczelnia ta pełniła rolę wydawcy do 2012 roku, kiedy periodyk został przejęty przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Mimo tej zmiany czasopismo ukazuje się w sposób ciągły, a w maju 2012 roku opublikowany został jego kolejny, 15 tom.

Czasopismu „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” od początku jego istnienia towarzyszy organizowana w Łodzi od 1997 roku konferencja naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”. To coroczne spotkanie pobudza uczestników do refleksji, której owocem są artykuły zamieszczane następnie na łamach czasopisma.

Czasopismo „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” jest wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

ISSN 1899-2226
eISSN 2353-4869
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: filozofia; nauki prawne; nauki socjologiczne


Strona internetowa czasopisma

Komitet Redakcyjny:

Redaktor naczelny dr Joanna Dzionek-Kozłowska
Zastępca redaktora naczelnego dr hab. Rafał Matera, prof. UŁ
prof. zw. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
prof. zw. dr hab. Janusz Skodlarski
prof. zw. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger
prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj

Rada Naukowa:
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Czesław Domański, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. dr Tevfik Erdem, Gazi Üniversitesi w Ankarze (Turcja)
prof. zw. dr hab. Wojciech Gasparski, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu, (Polska)
prof. David J. Jackson, Bowling Green State University (Stany Zjednoczone)
prof. zw. dr hab. Bożena Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, (Polska)
prof. dr Nail Öztaş, Gazi Üniversitesi w Ankarze (Turcja)
dr Přemysl Pálka, Uniwersytet Tomáša Baty w Zlinie (Czechy)
ks. dr Biju Michael SDB, Universita Pontificia Salesiana w Rzymie, Studium Theologicum Salesianum w Jerusalem (Izrael)
prof. zw. dr hab. Michał Seweryński, Uniwersytet Łódzki, (Polska)
prof. Heather Hadar Wright, Wittenberg University (Stany Zjednoczone)

Redaktor statystyczny:
dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ

Redaktorzy językowi:
dr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski, prof. UŁ (język angielski)
dr Anna Fadecka (język polski)
Mark Muirhead (English proofreader)

Adres redakcji:
Redakcja Annales. Etyka w życiu gospodarczym
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, pokój A416
90-214 Łódź
tel. 42 635 50 58, 42 635 51 60
e-mail: annales@uni.lodz.pl

Collections in this community

Recent Submissions

 • Ewolucja systemu gospodarczego Rosji: uwarunkowania, etapy i perspektywy zmian 

  Fiedorczuk, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The political and economic reforms in Russia since the beginning of the 1990s have made it possible to build a new economic system. Over more than 25 years, this system has evolved under the influence of, among others, ...
 • Firma jako wartość dla przedsiębiorcy 

  Kamosiński, Sławomir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  In this paper I propose to show a problem that at first sight seems clear, and thus “non-scientific”; however, after a closer look at the source material, it proves to be an important factor for contemporary entrepreneurs ...
 • „Doregulacja”. Nieprecyzyjność prawa jako nowa przyczyna wyznaczania standardów postępowania przez organizacje branżowe w procesie samoregulacji 

  Sroka, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Over the last few years, a change has been noticed in the approach to shaping legal regulations in the economic field, and this has become the motive for a new approach to self-regulation. The change consists in the fact ...
 • CSR i etyka przekonań 

  Soin, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Examples of scandals related to exposing the unethical practices of companies which are classified as CSR leaders include cases where their declarations on undertaking social responsibility, as well as spending a lot of ...
 • Moralność finansowa polskich konsumentów 

  Lewicka-Strzałecka, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The consent to abuse made by consumers reflects a particular normative order which constitutes part of a socially accepted moral order. It constitutes a specific market regulator because the wide acceptance of unethical ...
 • Czy możliwa jest budowa teorii moralnej zawodności rynku? 

  Rogowski, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  Economics and ethics are practical sciences. The common research subject of both sciences is man. Economics is looking for an answer to the question of how to manage in business life. Ethics looks for the answer to the ...
 • Koncepcja bezinteresowności ekonomicznej Talcotta Parsonsa 

  Wechta, Przemysław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The task of the paper is to analyze Talcott Parsons’ concept of economic disinterestedness, which the classical American sociologist introduced at an early stage of his work. It is aimed at economic orthodoxy, whose permanent ...
 • Transformacja handlu detalicznego Fast Moving Consumer Goods (FMCG) w Polsce po 1989 roku 

  Kondej, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The aim of the article is to present and analyze the deep transformations that have occurred in the retail trade of the FMCG in Poland after 1989. It presents the phase nature of the transformations of this market, which ...
 • The representation of mature adults in TV commercials: A cross-cultural content analysis of portrayals in Poland and in the U.S. 

  Kowalewska, Kinga; Grodzki, Erika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The aim of the article is to examine the portrayals of mature adults (55+) in television commercials in Poland and in the United States. It is important to analyze the portrayal of this group as, on the one hand, they are ...
 • Deontologiczne zasady dobrej administracji w dokumentach UE. Uwagi o ich wdrażaniu w Polsce 

  Walenia, Alina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The proper functioning of local-government administration means not only improving legal and organisational solutions, but mainly officials abiding by ethical principles. Therefore, an important role in the process is ...
 • Ekonomiczne i społeczne aspekty korupcji 

  Walczak, Waldemar (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The aim of the article is to present multidimensional analyses and deliberations that bring us closer to better understanding the corrupt practices that commonly occur in everyday economic reality. Particular attention was ...
 • Marriage, divorce and economic growth 

  Baranowski, Paweł; Sztaudynger, Jan Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The aim of the study is to estimate the impact of the so-called family social capital (family ties capital) on economic growth. We hypothesise that marital dissolution expresses decrease in the capacity for cooperation, ...
 • Ekonomia neoklasyczna versus ekonomia behawioralna. Libertariański paternalizm a reforma emerytalna 

  Ostapiuk, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
  The goal of the article is to criticise neoclassical economics from the behavioural economics perspective on the example of Poland’s reform of the retirement system (the possibility of earlier retirement). The creators of ...
 • Family and economic growth in Poland. New estimation results 

  Sztaudynger, Jan Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Economic growth is mostly explained by investments and employment growth. Since the mid-1990s various social categories have been introduced into the economic growth analysis, such as trust, crime and income inequality, ...
 • Economic growth and the optimal inequality of income 

  Sztaudynger, Jan Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Inequality of income is one of the significant factors forming social capital. Two views dominate among economists dealing with the influence of income inequality on economic growth. On the one hand, a too low level of ...
 • Is there a growing social acceptance of earnings inequalities in Poland? 

  Kumor, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  In our studies, we deal with the estimating of the optimal ranges of earnings – the optimal Gini indexes which are favourable to the maximisation of GDP growth in Poland. We suspect that the optimal Gini coefficients ...
 • Ethical problems at work in the opinion of employees of selected banks 

  Rogowski, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The paper presents ethical problems faced by the employees of selected banks in Poland. The theoretical section of the paper describes the codes of ethics in banking, especially those concerning the moral aspects of working ...
 • Statistics and ethics 

  Wyżnikiewicz, Bohdan (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The article concerns ethical rules compiled by both public statistics and users of public statistics. Ethical rules in statistics are partly codified in the European Statistics Code of Practice published by Eurostat, the ...
 • Unfair practices in the insurance market: describing unfair clauses 

  Wieteska, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  In a market economy, the protection of consumer rights is an extremely important issue. This also applies to the insurance market where these issues are generally understood as ones related to the conclusion and execution ...
 • Ethical aspects of normative theories of accounting 

  Rogowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  The aim of this article is to show ethical aspects of the so-called normative accounting theory (NT), with particular emphasis on the ethical and normative theory (ENT), important for the development of accounting as a ...

View more