Niniejszy tom Folia hisłorica został poświęcony dziejom Polski XIX i XX w. (do 1939 r.). Autorami poszczególnych artykułów są młodzi pracownicy naukowi Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, którym w ten sposób umożliwiono zaprezentowanie swoich zainteresowań badawczych.

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions