"Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" jest czasopismem o tradycji sięgającej 1945 r. Początkowo ukazywało się pod nazwą "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne". W 1975 r. jego nazwę zmieniono na "Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Seria I, Nauki Humanistyczno-Społeczne", wyodrębniając równocześnie zeszyty o tematyce historycznej poprzez wprowadzenie dodatkowego określenia "Folia historica". Od 1980 r. kolejne numery naszego periodyku publikowane są pod obecnym tytułem. Z chwilą utworzenia "Przeglądu Nauk Historycznych" w 2002 r., czasopismo "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" zmieniło swój charakter, stając się swego rodzaju pismem komplementarnym w stosunku do wiodącego od tej pory periodyku łódzkiego ośrodka historycznego. Ścisły związek pomiędzy obu wydawnictwami zapewnia wspólna Redakcja i Rada Programowa. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" jest czasopismem o nieregularnym charakterze (rocznie ukazują się 1, 2 lub 3 zeszyty), przeznaczonym generalnie dla młodych historyków, pracowników naukowych i doktorantów. Nie jest to wszakże regułą, gdyż na łamach naszego periodyku publikowane są również prace historyków o ustalonej już renomie i doświadczeniu. Wśród autorów dominują pracownicy naukowi i doktoranci związani z Uniwersytetem Łódzkim, ale przyjmowane są do druku również prace nadsyłane z innych ośrodków (ostatnio przeważnie z Uniwersytetu Wrocławskiego). Na łamach "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica" ukazują się wyłącznie artykuły o charakterze naukowym. Redaktorem czasopisma jest Zbigniew Anusik. Tematyka periodyku, wydawanego w formie zeszytów naukowych, dotyczy historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych.

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica

Redakcja:
Zbigniew Anusik (redaktor naczelny)
Dariusz Jeziorny (zastępca redaktora naczelnego)
Małgorzata Karkocha (sekretarz)

Rada programowa:
Neal Ascherson (University College London)
Michel Balard (Université Paris-I)
Richard Butterwick-Pawlikowski (IH PAN)
Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki)
Frédéric Dessberg (Université Paris Sorbonne)
Pasquale Fornaro (Università degli Studi di Messina)
Mario Gallina (Università di Torino)
Albin Głowacki (Uniwersytet Łódzki)
Geoffrey Greatrex (University of Ottawa)
Michael Grünbart (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)
Fiona Haarer (King’s College London)
Siergiej Iwanow (Moskwa)
José Antonio Montero Jiménez (Universidad Complutense de Madrid)
Xavier Moreno Julià (Universitat Rovira i Virgili Tarragona)
Robertas Jurgaitis (Vilnius Pedagogical University)
Siergiej Pawłowicz Karpow (Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. MV Łomonosowa)
Jan Kęsik (Uniwersytet Wrocławski)
Ewald Kislinger (University of Viena)
Johannes Koder (University of Viena)
Maciej Kokoszko (Uniwersytet Łódzki)
Elisabeth Malamut (Université D’aix-Marseille)
Wiesław Puś (Uniwersytet Łódzki)
Władylena W. Sokyrska (Paweł Tyczyna Pedagogical University in Uman)

ISSN 0208-6050 (print)
ISSN 2450-6990 (online)
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Collections in this community

Recent Submissions

View more